{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Hvordan kan du anvende data til udvikling?

Det er vigtigt at prioritere udvikling - uanset om det er målrettet lederen, medarbejderen eller teamet. Få indsigt i, hvordan du bruger data strategisk, så medarbejdere og virksomheden får størst værdi.

Skal virksomheden skabe vækst og være en konkurrencedygtig spiller på markedet, skal de personer, der er med til at drive virksomheden, have de rette kompetencer. De fleste medarbejdere besidder selvfølgelig en håndfuld vigtige kompetencer, men i takt med at arbejdslivet forandrer sig, er det nødvendigt at udvikle medarbejderne og give dem de nødvendige redskaber for at kunne følge med.

Men udvikling er meget mere end dette. Udvikling af den enkelte medarbejder eller leder handler i lige så høj grad om at skabe rammer, som den enkelte trives i. 

Når du skal udvikle din leder, medarbejder eller dit team, kan du benytte forskellige metoder og værktøjer. 

Test er et validerende værktøj, der kan give indsigt i en persons mange facetter. På kort tid kan du få konkrete og overskuelige data, som både er nemme at behandle og forstå. Dette giver værdifuld viden, du kan bruge til udviklingssamtalen med ledere eller medarbejdere.

På denne side beskriver vi, hvorfor du skal fokusere på udvikling af ledere, medarbejdere og teams. Du bliver introduceret til og får konkrete tips til selv at komme i gang med anvende data til udvikling.

Udvikling af medarbejdere

Har du en medarbejder, der ønsker at søge andre veje, eller som ikke leverer optimalt, kan det blive dyrt for virksomheden. Med større fokus på medarbejderudvikling kan du møde medarbejderne lige der, hvor de er, og tage hånd om udfordringerne, inden de bliver til reelle problemer.

Måske har du en idé om, hvad grunden er til, at dine medarbejdere er stressede eller ikke performer. Men i stedet for kun at basere tiltag på din mavefornemmelse, kan du supplere med data, der giver dig konkret viden om dine medarbejders trivsel.

Udvikling af medarbejdere handler om at skabe trygge arbejdsrammer for den enkelte medarbejder. Et sted, hvor medarbejderen kan udvikle sig og lære og derved bidrage til virksomhedens samlede indsats. 

Medarbejderudvikling har i lang tid være et fokuspunkt for HR. MUS-konceptet har fx længe været anvendt som et værktøj, der bruges som en del af denne udvikling. Men netop fordi MUS længe har været anvendt, er det måske på tide at tænke i nye baner og videreudvikle MUS-konceptet? 

MUS er en stor investering, som skal give afkast på bundlinjen. Større fokus på reel performance blandt medarbejderne kan styrke MUS samt selve medarbejderen. Opfølgning bør også prioriteres i højere grad, så aftaler ikke bliver glemt lige så snart, samtalen er ovre. Det fordrer også, at medarbejder, leder og HR arbejder hen imod nye og bedre arbejdsrammer.

Er MUS et værdifuldt værktøj for dig? Udforsk idéerne til, hvordan MUS-konceptet kan videreudvikles, så det passer til dine behov.

Med den rette medarbejderudvikling kan du give dine medarbejdere værktøjerne til at øge deres performance og skabe resultater, der imødekommer jeres målsætninger.

Få inspiration til, hvordan du udvikler medarbejdere med data.

 

Værktøjer til udvikling af medarbejdere

Udvikling af medarbejdere kommer ikke af sig selv. Som nævnt er MUS et af de mest anvendte værktøjer til at sætte rammerne for dialog og udvikling med medarbejderne. Men inden selve medarbejderudviklingssamtalen kan du med fordel teste dine medarbejdere og anvende denne nye viden som oplæg til samtalen.

Master Danmark tilbyder forskellige udviklingsværktøjer, der kan bruges til at udvikle og styrke medarbejdere. 

OPTO personlighedstest

OPTO personlighedstest kan både anvendes i rekrutteringssammenhænge og til udviklingsforløb. 

OPTO måler adfærd, der relaterer sig til performance på jobbet, og leverer valid, konkret data, som kan benyttes til udviklingssamtalen. Testværktøjet kan bruges til at synliggøre virksomhedens talenter. 

Læs mere om OPTO personlighedstest.

MPA personlighedstest 

MPA personlighedstest er en populær test, der giver grundig og struktureret feedback. Personlighedstesten er et godt, validt værktøj, der hjælper med at fastholde dygtige medarbejdere. 

MPA er ikke begrænset til udvikling, men kan også benyttes til rekruttering.

Læs mere MPA personlighedstest.

ACE kognitiv test

ACE kognitiv test adskiller sig fra de to øvrige personlighedstest. ACE er en kognitiv test, men nogle kalder også denne type test for logisk test. Formålet med en kognitiv test er at måle medarbejderens kognitive potentiale og potentialet for at gennemskue kompleksitet og træffe de bedste logiske beslutninger.

ACE kognitiv test måler medarbejderen inden for tre evner; numerisk (problemløsning), verbal (sproglig) og spatial (rummelig). 

Læs mere om ACE kognitiv test.

Udvikling af ledere

En motiverende og dygtig leder er alfa omega for, at medarbejdere trives, og teams leverer gode resultater. Det er derfor afgørende, at lederen har de rette kompetencer til at kunne lede medarbejderne, så de kan udføre deres job og nå målsætningerne. 

Hvordan får lederen så dette? Det er simpelt. Lederen har behov for lederudvikling, ligesom medarbejdere har deres årlige MUS. For det er nødvendigt, at lederen formår at motivere og hjælpe sine medarbejdere i det omfang, de har behov for. 

For blot at nævne Coronakrisen som eksempel har krisen medført, at der skal tænkes i nye arbejdskonstellationer. Medarbejderne har fået andre krav til fx det digitale setup, arbejdstider og remote work. Corona har været en udfordring for alle virksomheder - medarbejdere som ledere.

Det kræver en god leder at lede gennem store kriser. Lige så vel som det kræver en god leder at navigere gennem hverdagsudfordringer. For at virksomheder kan fungere, er der behov for, at lederne har de nødvendige værktøjer og kompetencer til rent faktisk at kunne lede. 

Dyk ned i, hvorfor og hvordan du kan bruge data til udvikling af ledere.

 

Værktøjer til udvikling af ledere

Lederudvikling skal udvikle og forbedre den enkelte leders kompetencer. Med nye selvindsigter og nye lederværktøjer kan det påvirke og styrke lederens medarbejdere og de teams, som lederen har.

Der findes en række testværktøjer til ledere. Master Danmark tilbyder særligt to test, der er udviklet med henblik på at give lederen de nødvendige kompetencer:

Leadership 360

Dette testværktøj er en lederevaluering, der kommer hele vejen rundt om din leder. Den viden, som Leadership 360 giver, kan bruges til at styrke lederens performance og arbejdsglæde. 

Leadership 360’s spidskompetence er, at den involverer perspektiver fra lederens tætteste samarbejdsrelationer. Dermed opnås et unikt, nuanceret og mere fyldestgørende billede af lederen.

Læs mere om testværktøjet Leadership 360.

OPTO personlighedstest

Du kan anvende OPTO personlighedstest til udvikling af din leder. Testværktøjet viser lederens adfærd relateret til et performancemæssigt perspektiv og kan forudse lederens performance i jobbet. 

OPTO har en meget valid forskning bag sig, og derfor er testresultatet meget præcist. Personlighedstesten giver valide og relevante data, der positivt kan påvirke lederen og de personer, lederen skal lede.

Læs mere om testværktøjet OPTO personlighedstest.

Det er vigtigt som leder at kende sig selv og have et realistisk billede af sin ledelsesstil. Det hjælper OPTO med at synliggøre. For testen kan fremhæve relevante og måske ukendte sider af personligheden, som kan bruges til at styrke performance og motivation.

Hvad er management og leadership?

Der er mange måder at lede på. Nogle ledere uddelegerer arbejdsopgaver og sætter rammerne for arbejdet, mens andre ledere er mere lyttende, inkluderende og motiverende. 

Dette er eksempler på management og leadership. To ledelsesstile, der er vidt forskellige og har to forskellige tilgange til ledelse. Management er top-down ledelse, mens leadership er bottom-up ledelse.

I denne artikel kan du blive klogere på, hvad der kendetegner management og leadership, og hvad der adskiller dem fra hinanden.

Udvikling af teams

Et team, der arbejder og kommunikerer godt sammen, er vigtigt for trivslen blandt teammedlemmerne og det samlede resultat.

I et team er der ofte forskellige persontyper, som hver især arbejder, kommunikerer og motiveres forskelligt. Men for at disse forskellige persontyper kan arbejde mod samme mål, er det nogle gange nødvendigt at sætte nogle faste rammer, som alle forstår og trives med. Derfor skal udvikling af teams på dagsordenen, hvis du ønsker, dine teams skal være homogene og nå målsætninger. 

Bliv klogere på, hvad et team er, og hvordan du kan få et succesfuldt team ved hjælp af data.

 

Værktøjer til udvikling af teams

Vil du gerne have et effektivt og velfungerende team, kan du anvende test og data til at styrke det enkelte teammedlem. Muligvis har du allerede testet den enkelte i forbindelse med rekruttering eller medarbejderudvikling. Men én ting er, hvordan det enkelte individ agerer og performer i sine egne arbejdsopgaver, noget andet er, hvordan den enkelte er i en et teamsamarbejde. 

Når et team skal fungere, skal man kigge på selve sammensætningen. Der er flere faktorer, der spiller ind, og som kan optimere effektiviteten i teamet; opgaveeffektiviteten, social trivsel og teamets levedygtighed. 

Master Danmarks testværktøj EASI typologitest viser persontyper og kan bruges til udvikling af teams. Det er et stærkt visuelt værktøj, der styrker medarbejderudviklingen, da den måler på adfærd og motivation. EASI kan hjælpe ledere med at skabe et fælles sprog og en fælles forståelse i det enkelte team, så teamet bliver mere homogent. 

Læs mere om EASI typologitest.

Online møder er blevet mere og mere normale, og måden, teammedlemmer agerer i disse, kan i stor grad påvirke samarbejdet. Hvis alle kender hinandens persontyper og ved, hvordan man selv og de andre agerer online, kan det bidrage til forståelse og minimere uoverensstemmelse. 

Find ud af, hvilken type dine teammedlemmer er i online møder.

Data styrker udvikling af den enkelte og virksomheden

Vil virksomheden gerne være konkurrencedygtig og have et godt arbejdsmiljø, er det nødvendigt at prioritere udvikling af ledere, medarbejdere og teams. Hvordan den enkelte trives og motiveres, påvirker nemlig bundlinjen. 

Test er det ideelle værktøj til at styrke udvikling, læring og trivsel. Testværktøjer kan give dybere indsigt i den enkeltes persontype og levere valide data, som kan være svær at opnå gennem almindelig dialog. Det er testværktøjernes store fordel; at de viser nuancer i personligheden.

Data fra test gør det også nemt at sammenligne resultater fra andre medarbejdere eller holde op mod tidligere resultater fra medarbejderen. Resultater fra test bør dog aldrig stå alene, men som oplæg til dialog fx under en MUS- eller en ledersamtale.

Trygge rammer med mulighed for udvikling og læring kan tiltrække andre dygtige medarbejdere. Et godt arbejdsmiljø kan på samme måde også fastholde virksomhedens talenter og high performers. Så fremfor at medarbejderne forlader virksomheden, kan udvikling styrke deres motivation og øge deres performance.