{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Udvikling af ledere

Lederudvikling skal hjælpe og udvikle lederen. Gennem test bliver styrker og kompetencer belyst, måske endda fra nye perspektiver. Bliv klogere på, hvorfor det er vigtigt at have fokus på udvikling hos ledere, og få konkrete tips til, hvilke værktøjer du kan bruge til at skabe værdi i lederudviklingen.

Bag succesfulde virksomheder står der dygtige ledere, der kan lede, coache, hjælpe og motivere sine medarbejdere. En dygtig leder formår at opnå målsætninger og have et team af tilfredse medarbejdere under sig.

For at opnå løbende målsætninger er det nødvendigt, at lederen har de rette værktøjer til at kunne udvikle sig. Her kan testværktøjer benyttes til at opdage nye sider og udviklingsområder hos lederen.

Denne artikel sætter fokus på udvikling af ledere, og hvorfor det er nødvendigt for enhver virksomhed. Se herunder, hvilke emner du kan blive klogere på:

Hvorfor er der behov for at udvikle ledere?

Arbejdsmarkedet er konstant i bevægelse, hvilket stiller større krav til ledere. En leders værktøjskasse er stor og skal kunne rumme mange værktøjer, der gerne skal opdateres med jævne mellemrum. Udover at opnå målsætninger samt kunne holde styr på og lede et team, skal lederen også forholde sig til digitalisering, hjemmearbejde og mange andre faktorer, der påvirker arbejdsgangen.

De mange nye arbejdskonstellationer og krav fra medarbejdere betyder, at ledere skal holde sig opdaterede og sørge for at udvikle sig, hvis de gerne vil have succes.

Lederudvikling skal give en dybere indsigt i lederens kompetencer.

Hvorfor anvende test til udvikling?

Når du bruger test i udvikling af ledere, vil du kunne basere udviklingsplaner på data om adfærd, styrker og faldgruber i personligheden. Det gør dialogen mere konkret og gør det lettere at finde de områder, der skal styrkes.

Testværktøjer bliver i høj grad anvendt til udvikling. På relativt kort tid kan vi lære et andet menneske at kende, opdage nye facetter af personligheden og få indsigt i styrker og kompetencer.

En test er altid et oplæg til dialog. Når vi bruger det til udvikling, vil vi især kunne tale om konkret adfærd, og hvordan lederen gerne vil udvikle sig for at opnå nye mål.

Der findes forskellige test til formålet, men mange vælger at bruge en typologi, der viser adfærd og motivation. Det er også oplagt at bruge en 360 graders lederevaluering, hvor lederens kollegaer og medarbejdere evaluerer lederens adfærd. Det vil give tydelige pejlemærker i forhold til den forestående udvikling og vil også afsløre skjulte styrker og blind spots.

Se, hvordan du udvikler ledere, medarbejdere og teams med data.

Udviklingsværktøjer til ledere

Master Danmark tilbyder en række testværktøjer, du kan bruge til at udvikle din leder. Læs om vores to testværktøjer, der er udviklet med særligt henblik på at udvikle ledere i afsnittene herunder.

Leadership 360

Leadership 360 er en lederevaluering, der giver en hel unik og nuanceret feedback. Som navnet antyder, kommer dette testværktøj 360 grader rundt om din leder. Lederen får værdifuld viden, som kan bruges til konkret at styrke performance og arbejdsglæde. 

Fordelen ved Leadership 360 er, at testen viser, hvordan lederen bliver oplevet af de tætteste samarbejdsrelationer på tværs af niveauer. Dette er med til at tegne et fyldestgørende og dybdegående billede af lederens egenskaber. Lederens medarbejdere og lederen selv skal tage testen, hvorefter besvarelserne bliver holdt op mod hinanden.

Læs mere Leadership 360 her.

OPTO personlighedstest

Personlighedstest kan bruges til forskellige formål. Ofte vil du opleve, de bruges i forbindelse med rekruttering til screening af kandidater. Men Master Danmarks personlighedstest OPTO kan med fordel også benyttes som udviklingsværktøj af ledere, da testen kan forudse lederes performance i jobbet.

Læs mere om OPTO personlighedstest her.

En af kriterierne for at være en god leder er fx at kende sig selv. Har din leder et realistisk billede af sig selv og sin ledelsesstil, kan det styrke performance hos lederen selv og hos medarbejderne i teamet.

OPTO personlighedstest går i detaljer og fremhæver relevante og måske ukendte sider af personligheden. OPTO giver et konkret indblik i lederens adfærd i forbindelse med et performancemæssigt perspektiv.

Denne artikel gør dig klogere på, hvordan du styrker lederudvikling med OPTO.

Hvad er en god leder?

Der er mange måder at lede på, og der findes ikke et entydigt svar på, hvad og hvem den gode leder er. Der er mange faktorer der spiller ind fx virksomhedens struktur, arbejdstone, arbejdsopgaver og målsætninger. 

Selvom man kan lede på forskellige måder, er der to ledelsesstile, som går igen. Det er ‘management’ og ‘leadership’. Disse to begreber anvendes ofte som synonymer, men er vidt forskellige. 

Nørd ned i forskellene på management og leadership i denne artikel. 

Forskellen på management og leadership

Der er tale om top-down ledelse og bottom-up ledelse, når vi snakker om management og leadership. Altså har vi at gøre med to diametrale modsætninger. 

Management-ledelse er regelbaseret, hvilket betyder, at lederen bestemmer og udstikker regler og rammer for at nå målsætninger. Ledelsesstilen er kendetegnet ved styring og kontrol, der udvises ikke stor tillid til medarbejderne.

På den anden pol har vi leadership, som er en dialogbaseret ledelsestilgang. Alle i teamet har ansvar for at opnå målene. Lederen udviser stor tillid og møder medarbejderne der, hvor de er. Motivation og anerkendelse kendetegner denne ledelsesstil.

Sørg for at udvikle din leder

En god leder er mange ting. Hvordan det fungerer i din virksomhed, og hvordan din leder griber sin lederrolle an, er helt unik. Mange faktorer spiller ind. 

Uanset om din leder benytter en ledelsesstil, der læner sig op ad management eller leadership, er det vigtigt at udvikle lederen. Her kan Master Danmark hjælp gennem vores to testværktøjer, Leadership 360 og OPTO personlighedstest

Når du fokuserer på lederens egen udvikling, giver det fx selvindsigt i ledelsesstilen og lederen bliver opmærksom på, hvilke områder der kan forbedres. Det kan påvirke lederen positivt og styrke performance og målsætninger i teamet. 

En god og motiverende leder er afgørende for et velfungerende team. Men teammedlemmernes udfordringer og resultater vil også afspejle sig hos lederen. Så når lederen har fået fyldt sin værktøjskasse, er det nødvendigt også at fokusere på de enkelte medlemmer af teamet. Hvad skal der til for, at de kan performe og trives i jobbet?

Læs mere her om, hvordan du får et velfungerende team.

Category: Udvikling, Ledelse
Tags: Ledelse, Lederudvikling

Dato: 19.10.2021