OPTO SKAL STYRKE VORES FASTHOLDELSESGRAD

"Vi har taget OPTO i brug og vil implementere den i hele det forretningsområde jeg arbejder med i den kommende tid. Jeg forventer, at det vil påvirke vores fastholdelsesgrad positivt, da vi med OPTO får god mulighed for at få en endnu bedre kvalitetsbaseret dialog med konkrete eksempler på performance ift. det konkrete job. Kandidaterne møder os med et mere fokuseret mindset ift. performance og dialogen bliver endnu mere konkret i forhold til hvert målepunkt holdt op imod krav og forventninger i jobbet. Dét giver både lederne og mig et bedre beslutningsgrundlag."

Læs hele casen

STOLER DU PÅ INTUITION ELLER DATA?

OPTO kombinerer dybdegående teori og den nyeste viden om adfærd og performance med en enkle og anvendelige rapporter, der gør beslutningstageren i stand til at træffe objektive beslutninger.

Læs mere

UDVÆLG OG FASTHOLD DE RETTE MEDARBEJDERE

Med MPA kan du forudse personers adfærd på jobbet og dermed udvælge de kandidater, der vil forblive motiverede.

LÆS MERE OM MPA

Identificer potentiale for succes

Med ACE kan du vurdere en kandidats potentiale for succes i jobbet.

LÆs mere om ACE

UDFOLD MEDARBEJDERNES FULDE POTENTIALE

EASI hjælper dig med at afdække adfærd og motivation på jobbet. Du får et visuelt stærkt værktøj til at skabe medarbejder- og lederudvikling.

Læs mere om EASI

ANSÆT DE RETTE MEDARBEJDERE TIL AT YDE EXCEPTIONEL KUNDESERVICE

BRIGHT er et online screeningsværktøj der måler på serviceadfærd. Testen er fleksibel at anvende, og giver dig hurtigt overblik over egnede kandidater.

Læs mere om BRIGHT