{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Er MUS et værdifuldt værktøj for dig?

Er MUS også blevet samtalen, du eller medarbejder næsten ikke orker, fordi det blot er blevet en trivselssamtale uden større mening? Måske er det på tide at ændre MUS-konceptet i din virksomhed, så det kan skabe reel værdi for virksomheden og for medarbejderen.

Er jeres MUS gået hen og blevet en rutine- eller pligtopgave, som mange ledere og medarbejdere bare gerne vil have overstået? Hvis det lyder genkendeligt, skal du vide, at du ikke er den eneste, der kan nikke genkendende til udsagnet. Det er blot et udtryk for, at det muligvis er på tide at nytænke jeres MUS-koncept.

MUS er en stor tidsmæssig investering både for medarbejdere og virksomheden. Derfor er det vigtigt, at samtalerne giver et solidt afkast på bundlinjen. Det kræver, at MUS rent faktisk fører til bedre performance blandt medarbejderne. 

I mange virksomheder er dette ikke tilfældet, hvorfor der er brug for at nytænke MUS-konceptet. Det er nødvendigt at forbedre kvaliteten og udbyttet af samtalerne, så de giver værdi både for medarbejdere og virksomheder.

Dyk ned i, hvordan du kan styrke medarbejderudvikling og skabe motiverede medarbejdere.

 I denne artikel kan du blive klogere på MUS gennem følgende afsnit:

Fokus på performance

MUS i den nuværende form har overlevet i alt for lang tid. Det er på tide at nytænke konceptet. Der er behov for at skifte den traditionelle samtale ud med en mere systematisk og performancevurderende tilgang til medarbejderudvikling.

Dette vil give medarbejderne en mere målrettet, konkret og kvantitativ tilbagemelding på deres performance. Udviklingsplaner skal fokusere på at udvikle og udfordre det fulde potentiale i medarbejderne, samtidig med at de skal understøtte en høj performance.

Den feedback vi får på medarbejdernes performance, skal vi blive bedre til at bruge til at målrette deres udvikling og til at sikre bedre resultater. Det kræver, at der løbende bliver fulgt op på samtalerne, fx ved at holde statusmøder en gang i kvartalet, hvor medarbejderne får feedback på deres performance og udvikling.

Lederen skal være skarp og skabe værdi

Som leder og primus motor under en MUS, er det vigtigt at du kan coache den medarbejder, der sidder i stolen overfor dig. Det er dit job at styre medarbejderens udvikling i en retning, der forener sig med virksomhedens organisatoriske mål. Denne rettesnor tilfører automatisk mere mening til samtalen.  

Sidder du og nytænker jeres MUS-koncept, er det vigtigt at du og andre ledere bliver helt skarpe på, hvorfor netop jeres virksomhed afholder MUS. Bliver svaret, fordi fagforeningen siger det, er det tilbage i tænkeboksen igen. Det er vigtigt at MUS for jer skaber værdi og bibringer noget nyt, der styrker den enkelte medarbejder og dermed virksomheden. 

Løbende opfølgning er afgørende

Teglkamp & Co. og Dansk Erhverv har lavet undersøgelser, der viser, at det er meget få medarbejdere, der rent faktisk får gavn af MUS i deres traditionelle form. 

Efter MUS indtræder dagligdagens travlhed igen, og ledere glemmer at følge op på de mål, der er blevet udarbejdet for medarbejderen i MUS. Lige her undermineres hele pointen med samtalen. 

Undersøgelser viser ligeledes, at mange medarbejdere ikke får noget reelt udbytte af samtalerne, og mange oplever, at der ikke bliver fulgt op efterfølgende. Samtidig går udviklingen i de fleste virksomheder så hurtigt, at meget af det, man talte om for et år siden, har ændret sig, eller ingen relevans har året efter. 

Det er derfor vigtigt, at vi får skabt en kultur i vores virksomheder, hvor man får feedback om ønskelige mål og løbende performance i hverdagen. Det er ikke nok, at medarbejdere kun får feedback på deres performance én gang om året.

Nytænk MUS og skab værdi

Er jeres MUS blevet for rutinepræget og uden formål? Kan du ikke længere huske, hvorfor I afholder samtalen, så er det på tide, at der sker noget nyt. 

Det er vigtigt, at MUS-konceptet reevalueres og gennemtænkes. Således så det skaber værdi for dig den enkelte medarbejder og virksomhedens strategiske mål.

Se hvordan du kan udvikle med data og styrke virksomheden.

Category: Udvikling

Dato: 09.05.2019

Tina Sørensen Portræt

Tina Sørensen

Content Writer