{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Hvad er forskellen på management og leadership?

De to begreber ’management’ og ’leadership’ benyttes ofte i flæng. De fleste bruger dem som synonymer, men hvis man kigger lidt nærmere på de to ord, gemmer der sig en betydningsforskel, som siger noget om to vidt forskellige ledertyper. Hvad dækker de to begreber over, og hvilken lederstil er bedst?

Jeg har på baggrund af Hanne Jessen Krarups bog ”Forandringsledelse uden forandringslede” skrevet et lille indlæg om forskellen på Management og Leadership.

”Forandringsledelse uden forandringslede”

Hanne Jessen Krarups har forfattet bogen ”Forandringsledelse uden forandringslede”, hvor hun bl.a. berører de to termer Management og Leadership. Her vil jeg på baggrund af bogen kigge lidt nærmere på de to begreber.

Helt kort så er management-ledelse regelbaseret ledelse, hvor nye tiltag presses ned gennem organisationen, mens leadership-ledelse er dialogbaseret ledelse, hvor man møder medarbejderen, hvor han/hun er. Top-down vs. Bottom-up ledelse.

Se verden som den er

Management er topstyring, der i høj grad er til stede, hvis man har en kultur, hvor lederen skal vide alt, og man betragter medarbejderen, som nogen der kan udskiftes, hvis de ikke passer ind. Lederen vil forsøge at skjule tvivl og uformåen for medarbejderne.

”Vi ser ikke verden som den er. Vi ser verden, som vi er”, sagde Mahatma Gandhi. Leadership-ledelse forsøger at se og forstå verden, som medarbejderen ser og forstår den.

Leadership er funderet på tillid, dialog og tro på, at medarbejderen kan bruge sin indre motivation til at løse udfordringen. Relationen mellem leder og medarbejder bliver vigtig, fordi lederen skal anvende ledelsesværktøjer til at stimulere den indre motivation.  

Erkend egne begrænsninger

Lederen udviser tillid ved at erkende grænser for egen formåen. Det giver også lederen ro ikke at skulle skjule og være bange for at afsløre sine egne utilstrækkeligheder.  

Leadership handler om at udvide kapaciteten til at kunne tilpasse sig de nuværende og fremtidige forandringer, organisationen bliver mødt med.

De to paradigmer kan ikke forenes: Man får ikke følgeskab af sine medarbejdere, hvis man det ene øjeblik dyrker relationen og i næste øjeblik sabler ned. Det er ledelse gennem frygt.

Dog skal man huske på, at kontrol ikke altid er negativt. Det kan fint anvendes til at skabe overblik og sikre fremdrift i projekterne, så det bliver fokus på retning. Management-tilgangen kan derfor være berettiget, når der skal opnås specifikke mål. Men moderne ledelse tager udgangspunkt i Leadership.

 

 

MANAGEMENT

LEADERSHIP

FORSTÅELSE/
HOLDNING

Top-down

Lederen bestemmer og udstikker regler og rammer for at nå målene.

Der er en sandhed.

Buttom-up

Målene skal nås men vejen derhen har alle ansvaret for at påvirke.

Der kan være flere sandheder

MENNESKESYN

Ledelse er baseret på pisk & gulerod

Ledelse baseret på, at vi klarer udfordringer i samspil

RELATIONEN

Mistillid

Tillid

LEDELSESSTIL

Ledelse ved styring og kontrol.

Instruerende, ‘tager over’, feedback for at korrigerer

Ledelse ved medinddragelse

Motivation, anerkendelse,

frihedsgrader til løsning

MÅL

Konkret output/resultat

Kapacitet til at levere output/resultat

 

Category: Udvikling
Tags: Ledelse

Dato: 14.01.2020