{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Ledelsesudvikling med OPTO

Master Danmarks testværktøj, OPTO, er meget udbredt som et rekrutteringsværktøj, men testen kan også med fordel benyttes til ledelsesudvikling. Bliv inspireret i denne artikel til, hvordan du selv kan bruge OPTO til at udvikle dine ledere.

Personlighedstesten OPTO måler på adfærd, der relaterer sig direkte til performance på jobbet, som er en væsentlig parameter at måle på i forbindelse med rekruttering og udvikling. 

På grund af den valide forskning bag OPTO, er testresultatet meget præcist. Selvom testen oftest anvendes i rekrutteringssammenhænge, har den også andre fordele, da testen også kan benyttes i andre sammenhænge fx onboarding, outplacement, talent management og ikke mindst ledelsesudvikling.

Gør dig klogere på, hvordan du styrker udviklingen af ledere.

I denne artikel kommer du til at læse nærmere om følgende:

Giv testen en længere levetid

OPTO er ikke begrænset til rekruttering, for når den rette kandidat er fundet, kan OPTO bruges i det videre onboarding- og ansættelsesforløb. Det gælder både for medarbejdere og ledere. Er der behov for udvikling af lederen, kan en personlighedstest som OPTO være behjælpelig og levere valide, brugbare data til gavn for både leder og team. 

I Tange Gruppen har de i en årrække anvendt OPTO som et redskab i deres ledelsesudvikling:

”OPTO kan noget særligt og helt essentielt, fordi alt unødvendigt er skrællet fra. Den er spot on, og jeg har endnu ikke testet en person, der ikke kunne nikke genkendende til resultatet.”
Gitte Astrup Melgaard, COO i Tange Gruppen.

Viden om adfærd giver bedre ledere

Det er vigtigt for enhver leder at kende sig selv for at være en god leder, der bedriver nærværende og autentisk ledelse.

Skal en leder leve op til virksomhedens strategiske målsætning i forhold til performance er det vigtigt at kende sig selv, sin ledelsesstil og vide, hvor en adfærdsændring kan være nødvendig.

Fordelen ved OPTO er, at testen går i detaljer og fremhæver relevante og nye facetter af personligheden, som ikke førhen var kendt. Måske viser testen, at lederen fortaber sig i detaljer, hvilket er grunden til, at lederen ikke når sine mål. OPTO fungerer som en øjenåbner, så man forstår og ser sin adfærd i et nyt lys i et performancemæssigt perspektiv.

Hvad er en god leder?

Der findes ikke en decideret facitliste for, hvordan man er en god leder. Det vil altid komme an på den enkelte virksomhed og strategien. Ikke mindst handler det om den enkelte leder og teamet, der skal ledes. 

”OPTO vil vise, hvorfor nogle ledere ikke lykkes, og om der skal en adfærdsændring til for at performe optimalt. Derudover viser testen også, hvor lederudviklingen kommer til sin ret, og der er behov for støtte og sparring for lederen!”
Gitte Astrup Melgaard, COO i Tange Gruppen.

OPTO går i detaljen, er grundig og dyb og har på samme tid en enkelthed og i sine rapporter, der gør det nemt for brugeren at anvende de konkrete resultater. Testen giver dermed grundlæggende viden, der kan hjælpe med at understøtte lederen i at blive endnu bedre til sit job. 

Et alsidigt HR-værktøj

OPTO kan som nævnt anvendes til forskellige formål, men testværktøjet kan også bruges på tværs af brancher og på alle ledelesesniveauer. Det gælder lige fra den helt nye leder til den erfarne leder på executive-niveau. Derfor er OPTO også et ledelsesværktøj, der forbliver i Gitte Astrup Melgaards værktøjskasse i mange år endnu.

Læs mere om, hvordan du udvikler med data i denne artikel. 

Category: Udvikling, Ledelse
Tags: OPTO, ledelse

Dato: 04.02.2020