{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Ledelsesudvikling med OPTO

OPTO er blevet meget udbredt som et rekrutteringsværktøj, men testen kan også med fordel benyttes til ledelsesudvikling.

Personlighedstesten OPTO måler på adfærd, der relaterer sig direkte til performance på jobbet, som er en væsentlig parameter at måle på i forbindelse med rekruttering. Testen kan også benyttes i en række andre sammenhænge, fx onboarding, outplacement, talent management og ikke mindst ledelsesudvikling.

Gitte Astrup Melgaard, CCO i Tange Gruppen, har i en årrække benyttet sig af OPTO netop som redskab i ledelsesudvikling, og i forhold til andre testløsninger, finder hun testen helt unik.

”OPTO kan noget særligt og helt essentielt, fordi alt unødvendigt er skrællet fra, den er spot on og jeg har endnu ikke testet en person, der ikke kunne nikke genkendende til resultatet”, fortæller Gitte Astrup Melgaard.

Når hun starter et ledelsesforløb, om det er internt i en virksomhed eller i et åbent kursusforløb, så sætter hun et spejl op foran deltagerne. Det gør hun for at understrege vigtigheden af at kende sig selv. Gør man ikke det, kan man ikke være en god leder og bedrive nærværende og autentisk ledelse.

Viden om adfærd giver bedre ledere

Skal en leder leve op til virksomhedens strategiske målsætning i forhold til performance er det, ifølge Gitte Astrup Melgaard, vigtigt at kende sig selv, sin ledelsesstil og vide, hvor en adfærdsændring kan være nødvendig.

Den viden giver OPTO. Måske viser testen, at lederen fortaber sig i detaljer og derfor ikke når sine mål. OPTO fungerer som en øjenåbner, så man forstår og ser sin adfærd i et nyt lys i et performancemæssigt perspektiv.

For Gitte Astrup Melgaard er der ikke en facitliste, der viser, hvordan man er en god leder. Hun tager altid udgangspunkt i virksomheden og strategien, men først og fremmest i den profil hun sidder overfor.

”OPTO vil vise, hvorfor nogle ledere ikke lykkes, og om der skal en adfærdsændring til for at performe optimalt. Derudover viser testen også, hvor lederudviklingen kommer til sin ret og der er behov for støtte og sparring for lederen.”

Gitte Astrup Melgaard karakteriser OPTO som ’tung’ i maskinrummet og derfor grundig og dyb, samtidig med at den har en enkelthed i rapporter og anvendelse som er nem at gå til for brugeren. Gitte Astrup Melgaard fortæller, at hun med OPTO har et redskab, der gør en kæmpe forskel i hendes tilgang til ledersparring og -udvikling, fordi testen giver hende en grundlæggende helt præcis viden, så hun kan understøtte lederen i til at blive bedre til sit job.

Gitte Astrup Melgaard har testet ledere gennem mange år, og hun fortæller, at testen kan bruges på tværs af brancher, på alle ledelsesniveauer – fra den helt nye leder til lederen på executive-niveau. Derfor er OPTO også det foretrukne ledelsesværktøj, der forbliver i hendes værktøjskasse mange år endnu.

Category: Udvikling
Tags: OPTO, ledelse

Dato: 04.02.2020