{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Udvikling af medarbejdere

I en hurtigskiftende hverdag er det vigtigt at klæde dine medarbejdere ordentligt på. Giv dem redskaberne til at gøre deres arbejde endnu bedre. Gennem medarbejderudvikling kan du motivere dem, så de trives og når deres målsætninger.

Tryghed er ofte en vigtig faktor for at medarbejdere føler sig godt tilpas i deres arbejde. Hvad er tryghed og kan du som leder forbedre trygheden?

Medarbejderudvikling handler om at opbygge et trygt arbejdsmiljø og om at skabe rammer for udvikling og læring, hvor hver enkelte medarbejder trives både fagligt og socialt. 

Skal virksomheden nå sine mål, er det essentielt at medarbejderne er motiverede og føler, at de har de nødvendige redskaber til at kunne udføre deres arbejdsopgaver. Gennem medarbejderudvikling kan du som leder holde dig opdateret med dine medarbejders trivsel. 

Udvikling af medarbejdere sker ikke af sig selv. Uanset om du som leder er god til at motivere, eller dine medarbejdere selv er gode til tage styringen, er det alfa og omega at have fokus på udvikling af medarbejdere. Måske har dine medarbejdere også brug for forskellige typer af ledelses- eller kommunikationsformer eller har behov for forskellige redskaber eller arbejdsbetingelser. 

I denne artikel gennemgår vi disse emner, så du kan få indblik i, hvorfor medarbejderudvikling bør prioriteres:

Hvorfor er der behov for at udvikle medarbejdere?

Medarbejderudvikling bør være en høj prioritet i enhver virksomhed. Ud over høj trivsel og performance, kan løbende udvikling være med til at fastholde dine medarbejdere. 

Dine medarbejdere er i bund og grund de bedste brandambassadører for virksomheden; trives de på arbejdspladsen, vil de fortælle det til andre. Positiv omtale kan tiltrække dygtige medarbejdere og være med til at udvikle virksomheden. 

Udvikling af medarbejdere er også nødvendigt for at sikre, at medarbejderne støtter op om virksomhedens strategiske mål, så I når jeres tal og målsætninger.

Vigtigst af alt, er der behov for at blive prioriteret god medarbejderudvikling for at tilgodese og hjælpe medarbejderne. Måske sidder en medarbejder fast og har brug mere ansvar og tillid? Måske har en medarbejder brug andre redskaber til at kunne tackle nye udfordringer? 

Bliv inspireret i denne artikel til, hvorfor du bør have fokus på at kende dine medarbejdere lige så godt, som du kender dine kunder.

Hvorfor anvende test til udvikling?

Medarbejderudvikling dækker over en række tiltag og forskelle aktiviteter. Kurser, efteruddannelse og teambuilding kan hjælpe med at styrke udviklingen. 

Testværktøjer kan også bruges til medarbejderudvikling. Test er ikke kun forbeholdt rekrutteringsprocessen, men kan være en stor hjælp i forbindelse med en udviklingsproces. 

Test og analyser giver nemlig værdifuld indsigt i medarbejderens adfærd og motivation på kort tid. Kendte og ukendte kompetencer kan komme til syne. Den valide data som test kan give, kan dermed udfolde medarbejderens fulde potentiale. Det betyder, at du bedre kan give din medarbejder konkrete redskaber, som kan føre til bedre trivsel og performance.

Bliv klogere på, hvordan du anvender data til udvikling

Er MUS stadig et godt udviklingsværktøj?

For mange virksomheder er MUS blevet go-to-værktøjet, når der er tale om medarbejderudvikling. Men ofte er oplevelsen, at MUS er blevet for rutinepræget og at HR sidder fast. 

MUS er en stor investering for medarbejdere og virksomheden, og derfor er det også vigtigt, at samtalen skaber værdi for alle parter samt giver et solidt afkast på bundlinjen. Det kan være nødvendigt at nytænke MUS-konceptet, og dermed udskifte den traditionelle samtale ud med en mere systematisk performancevurderende tilgang.  

Bliv klogere på, hvordan MUS kan udvikles og skabe mere værdi til medarbejderudviklingen.

Udviklingsværktøjer til medarbejdere

Master Danmark har valide testværktøjer til medarbejderudvikling. Vores tests er oplagte at inddrage i MUS eller andre udviklingssamtaler. Vi tilbyder både personlighedstest, typologi- og kognitive test. 

OPTO personlighedstest

Personlighedstest anvendes i høj grad i forbindelse med ansættelsesforløb, men kan også benyttes til udvikling med medarbejdere eller udvikling af ledere.

OPTO personlighedstest måler adfærd, der relaterer sig direkte til performance på jobbet. Personlighedstesten er baseret på Big Five-modellen. OPTO kan også bruges til at spotte virksomhedens talenter og fastslå hvilke profiler, der matcher nøglepositioner i virksomheden. 

Læs mere om OPTO personlighedstest

MPA personlighedstest

Ligesom OPTO kan MPA personlighedstest bruges til både rekruttering og udvikling. MPA er en veldokumenteret test, der giver en grundig og struktureret feedback. Testen giver den bedste forudsætning for at fastholde de medarbejdere, der vil skabe de bedste resultater for virksomheden. 

Se hvordan MPA personlighedstest kan styrke MUS

ACE kognitiv test

ACE kognitiv måler analytisk og logisk ræsonnement. Den synliggør medarbejderens evne til at gennemskue og løse udfordrende problemstillinger. 

Kognitive test kan gå under forskellige navne, fx logisk test, men har samme formål. ACE kognitiv test måler på medarbejderens numeriske (problemløsnings-), verbale (sproglige) og spatiale (rummelige) evner. 

Mål den logiske resonans med ACE kognitiv test

Husk at prioritere udvikling af dine medarbejdere

For at virksomhedens maskinrum kører gnidningsfrit, er det nødvendigt at have medarbejdere, der trives og motiveres - og ikke mindst opnår deres mål. 

Trivsel samt udvikling af faglige og sociale kompetencer bør have større prioritet for virksomheder og ledere. Medarbejdere, der trives, performer også bedre. Så sørg for at prioritere dine medarbejdere og deres udvikling. Det vil give et positivt afkast.

Category: Udvikling
Tags: Medarbejderudvikling, MUS, OPTO, ACE, MPA

Dato: 11.11.2021