{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Et velfungerende team - hvad er det, og hvordan opnår man det?

Definitionen på et team er, at medlemmer i en gruppe er indbyrdes afhængige af hinanden. I det moderne arbejdsliv vil de fleste af os opleve at skulle arbejde i mere eller mindre formelle teamstrukturer. Nogle teams er kortlivede og fungerer kun i kraft af et givent projekt, men andre, fx et team i en afdeling, er længerevarende, formelle strukturer.

Som mennesker er vi forskellige. Vi har forskellige personligheder og forskellige måder at arbejde på. Hvis et team ikke fungerer, er den hyppigste årsag, at samarbejdet og kommunikationen ikke fungerer internt i teamet.

Det er essentielt, at alle teammedlemmer accepterer og forstår hinandens forskelligheder. Velfungerende teams har betydning for teamets levetid, produktivitet og succes, og det er derfor lederens ansvar at være opmærksom på potentielle eller reelle problemer i et team og handle på dem. 

Et succesfuldt team

Kendetegn ved et succesfuldt team:

  • Fælles mål
  • Deler ansvaret for resultater
  • Engagerede i at nå fælles mål og resultater
  • Gensidigt afhængige af hinanden
  • Individuel succes er lig med teamets succes
  • Accept af hinandens forskelligheder

Nedenstående model viser de faktorer, der skal være tilstede for, at et team er succesfuldt. Nederst er de kasser, der er fundamentet for de øvrige kasser og som skal være til stede i de helt tidlige stadier i et team. Række 2 er også essentielle i den tidlige fase af et team og helt afhængig af, at det grundlæggende fundament er til stede. Række 3 er karakteristika, som gør det tilfredsstillende og givtigt at være i teamet for teamets medlemmer.

Den øverste kasse, deltagende ledelse, er den eneste kasse, som kan fjernes uden at forstyrre de øvrige. Det betyder ikke, at ledelse ikke er vigtigt, men i de tidlige stadier af et team, er ledelse ikke essentiel for teamets succes. Efterhånden som teamet modnes, kan lederen med fordel indtræde i rollen som coach i forhold til at skabe gode udviklingsbetingelser for et team og dermed fremme teameffektiviteten.


Hvad gør man så, hvis en eller flere af kasserne er ustabile eller helt fraværende?

40-20-40-modellen forbedrer teamdynamikken

Der findes ikke en ’plug’n’play’-løsning til at forbedre samarbejdet og kommunikationen i et team. Det kræver arbejde fra alle teammedlemmernes side.

Mange af os har nok prøvet at medvirke i workshops, som måske virkede godt i situationen, men som efterfølgende faldt til jorden på grund af manglende implementering. Det kan være utroligt svært at ændre på gamle vaner og indgroede mønstre.

Det kræver, at de nye måder at arbejde på og tænke på, bliver øvet så mange gange, at de til sidst bliver integreret i vores handlemåder. Derfor er det heller aldrig nok ’bare’ at afholde en workshop eller lave analyser, der sætter fokus på udfordringer i et givent team. Uden den rette opfølgning kan det meget vel være spildt.

Simpelt sat op kan man sige, at der er tre stadier, man skal fokusere på, for at et team skal gå fra ikke-fungerende til velfungerende:

- forberedelse
- workshops og analyser
- opfølgning og implementering

Den amerikanske professor Robert Brinkerhoff, har forsket mange år i effekten af læringsaktiviteter. Han siger, at kun omkring 15 procent af al kompetenceudvikling her en tydelig, målbar og positiv effekt på arbejdspladsen.

Brinkerhoff har udarbejdet effektsikringsmodellen 40-20-40, som siger noget om, hvor man skal fokusere sin energi før, under og efter en workshop for at få den bedste effekt. 40% i forberedelsesfasen, 20% under selve workshoppen, 40% i opfølgningsfasen.

Dette viser, modsat hvad mange måtte tro, at forberedelse og opfølgning er de faktorer, der er suverænt bestemmer, om en workshop eller et kompetenceforløb er succesfuldt eller ej. Derfor kan det være en fordel med flere kortere workshops, så man har mulighed for at arbejde med det tillærte, inden man mødes igen.

Lederen skal med andre ord forberede sig grundigt og sætte målbare mål for teamets udvikling. Dernæst skal alle være engagerede i workshops’ene, ikke mindst i implementeringsfasen og være parate til at justere på ting undervejs. Det kan være hårdt arbejde at få et velfungerende team, men der er penge at hente på bundlinjen, når alle i teamet arbejder optimalt.

Category: Udvikling
Tags: EASI

Dato: 26.06.2019