{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

KPI’er styrker HR og rekrutteringen

Marketing og salg gør det allerede. Arbejder ud fra KPI’er og måler på bestemte aktiviteter. Det er ikke helt tilfældet for de fleste danske HR-afdelinger - selvom det burde. Læs med her, og bliv klogere på, hvorfor I skal arbejde strategisk med KPI’er til rekruttering samt hvilke KPI’er HR bør fokusere på.

Ligesom andre dele af forretningen, bør også HR måle sit arbejde. Gennem KPI’er kan I understrege den værdi, som HR tilfører virksomheden. Ved at bruge KPI’er sikrer I også, at rekruttering understøtter forretningen bedst muligt og at ressourcerne bruges, hvor de giver mest værdi.

Der findes en lang række af KPI’er, men der er forskel på, hvad du og dine kollegaer i HR skal måle, og hvad jeres kollegaer i fx salg fokuserer på. Det er derfor centralt, at de KPI’er I bruger, bliver brugt på den rigtige måde og i den rigtige kontekst, så de kan skabe motivation, trivsel og synliggøre jeres resultater.  

Få et overblik over de vigtigste KPI’er til HR i dette afsnit. 

Struktureret og datadrevet rekruttering er en direkte investering i medarbejderne og dermed forretningen. Der er en direkte sammenhæng mellem rekruttering af de bedste talenter og økonomisk gevinst. 

Denne artikel skal hjælpe dig med at få styr på de vigtigste KPI’er, som er relevant for HR at benytte i forhold til rekruttering. 

Her kan du se, hvilke emner vi vil gennemgå, og du kan selv springe rundt i afsnittene, som du ønsker:

Hvad er en KPI?

KPI står for “key performance indicator”. De hjælper med at vurdere, hvor effektive virksomheder er til at opnå målsætninger. Den vigtigste faktor for at indikere en KPI er, at det skal kunne måles. 

KPI’er er data, du kan blive klogere af. Det hjælper med at synliggøre, hvor der er plads til forbedring og udvikling. Fx kan det være interessant at vide, hvor lang tid I er om at rekruttere, om den nye medarbejder er et godt match eller hvad det koster at rekruttere. Alt dette kan KPI’er hjælpe dig med at blive klogere på, så I kan justere de rigtige steder.

Hvad skal HR bruge KPI’er til?

Uanset om du arbejder i HR-afdeling, der selv står for jeres rekruttering eller yder rekruttering som ydelse til jeres kunder, har du brug for at kunne måle resultaterne af din indsats. Det er en fordel at kunne sætte tal på, hvad du har opnået, når du skal snakke med kunder. 

Med KPI’er får vi tallene på bordet og gør arbejdet konkret. På den måde kan data omsættes til reel viden. 

Konkrete tal er gode at kunne fremvise til din leder, hvis du vil understøtte vigtige pointer om at I fx ikke når i mål med det nuværende budget eller at de ekstra ressourcer, I fik sidste år, har hjulpet jer med at opnå vigtige resultater, og det derfor er vigtigt, at I beholder samme ressourcer.

Måling gennem rekrutteringsprocessen giver et konkret billede af, hvad der virker og hvad der ikke gør. Denne data betyder dermed, at vi bedre kan kvalificere, effektivisere og optimere rekruttering. Alt sammen med det formål at ansætte den rette kandidat. Således kan HR vise sin værdi - i tal, som alle kan forholde sig til.

KPI’er kan med fordel benyttes til at præsentere nye rekrutteringsmetoder som business case, der er konkret og målbar. 

Det er, når vi arbejder datadrevet med rekruttering, at vi kan måle på vores arbejde. Således kan vi skrue op og ned for bestemte elementer for at forbedre rekrutteringsprocessen.

Læs mere i denne artikel om at arbejde datadrevet med rekruttering.

Værdien af en nyansat 

Det er dyrt at ansætte den forkerte, men du kan undgå disse dyre fejlrekrutteringer. Det giver derfor mening at bruge ressourcerne til rekruttering optimalt. Ved at måle på rekruttering og holde det op imod relevante KPI’er, kan du forbedre processen og dermed sikre, at du ansætter den rette med den bedste brug af ressourcerne. Det er økonomisk fornuftigt, når vi ved, hvor dyrt det er at rekruttere. 

Ansætter du den rette kandidat, kan det give et positivt afkast i forhold til højere performance på arbejdspladsen. Det er en god forretning at arbejde kvalificeret med rekruttering. 

Quality of Hire (QoH)

Der er som sagt mange KPI’er at anvende. I dette afsnit vil vi beskrive nogle af de rekrutterings-KPI’er, du bør fokusere på. 

KPI’en Quality of Hire (QoH) er den vigtigste rekrutterings-KPI. Den måler værdien, som en nyansat giver til organisationen. 

40% af de større, globale virksomheder prioriterer Quality of Hire som KPI.

Quality of Hire er relevant for HR for at kunne måle på, hvor gode vi er til at rekruttere og hele vores rekrutteringssucces. Hvis det er muligt at måle KPI’en og vise, hvor mange af jeres nyansættelser, der bliver top performers, kan du tydeligt vise jeres økonomiske og strategiske værdi. Quality of Hire synliggør dermed kvaliteten i rekrutteringen.

Quality of Hire er både et evalueringsværktøj og en indikator. Det betyder, at du måler før og efter ansættelsen. Du kan evaluere efter ansættelsen og få vigtig viden, så du kan forbedre dit arbejde, før du ansætter. 

Se hvordan du beregner Quality of Hire

Quality of Hire har både fordele og ulemper:

Fordele:

 • Viser HRs værdi
 • Solid KPI, der bygger på flere metrikker
 • Konkret
 • I customizer jeres egen KPI og definerer, hvad der giver mening for jer

Ulemper:

 • Kræver meget data over længere tid
 • Ikke én formel
 • Svær at omsætte

Det kan ses som både en fordel og ulempe eller udfordring, at Quality of Hire bygger på flere metrikker. Indikatorerne, som I skal måle på, vælger I ud fra det, som I definerer som kvalitet. Dermed customizer I jeres Quality of Hire. Det kræver, at du måler over en længere periode for at få data fra de forskellige indikatorer. Selvom det er mere tidskrævende, gør det KPI’en mere solid end andre.

Quality of Hire er sammensat af andre KPI’er. Det er KPI’er som giver en indikator på kvalitet. De mest anvendte er:

 • Rentention Rate og Turnover
 • Hiring Manager Satisfaction
 • Employee Engagement
 • Job Performance

I følgende afsnit uddyber vi disse fem KPI’er, så du får en forståelse af, hvordan du sætter KPI’en Quality of Hire sammen. For at du kan selv kan gå i gang med at arbejde Quality of Hire og de øvrige KPI’er, vil du efter præsentationen få et samlet overblik over alle rekrutterings-KPI’erne. Her vil du også kunne se, hvordan du beregner de enkelte KPI’er og således kan gå i gang med at måle på HR’s værdi.

Retention Rate

Retention Rate kaldes også for New Hire Retention Rate. KPI’en måler på, hvor længe de nyansatte bliver. Den giver en indikation på, om der er et godt match mellem medarbejder, arbejdsopgaver og virksomhed. New Hire Retention Rate giver dermed data på fastholdelse og loyalitet. 

Vær dog opmærksom på, at der kan være forskellige årsager til, at en kandidat stopper. Det er handler ikke altid om det rette match. I stedet for at indikere, at I har en lav Quality of Hire, kan det indikere, at I har udfordringer andre steder. Måske bør I tage et ekstra kig på ledelsen, arbejdsforholdene eller onboardingen? 

New Hire Turnover Rate

Med New Hire Turnover Rate måler du lige præcis på, hvor mange nyansatte, der stopper inden der er onboardet, fx inden for et halvt år. Turnover Rate er altså det modsatte af Retention Rate.

Denne KPI handler om hvor tilfredse de nye medarbejdere er i virksomheden. En effektiv og individualiseret onboarding kan hindre en høj New Hire Turnover. 

Hvordan finder du ud af, om dine nye medarbejdere er tilfredse i deres nye stilling? Du kan med stor succes holde et opfølgningsinterview eller give medarbejderne en survey efter tre måneder og igen efter seks og 12 måneder. Således får du en kontinuerlig fornemmelse af om medarbejderen trives. 

Hiring Manager Satisfaction

Nu er det tid til at skifte spor, og fokusere på lederens perspektiv af den nye medarbejder. 

KPI’en Hiring Manager Satisfaction bliver oftest målt på en skala fra 1-10.

Du kan fx spørge lederen om:

 • I hvor høj grad medarbejderen lever op til forventningerne?
 • Passer medarbejderen ind i teamet?
 • Hvor tilfreds er lederen med den samlede rekrutteringsproces?

Employee Engagement

Employee Engagement måler på, hvor engageret den nye medarbejder selv synes han eller hun er.

Der er nogle generelle retningslinjer, som du skal være opmærksom på. Det gælder for både Employee Engagement og andre KPI’er:

 • Indsaml data gennem surveys
 • Stil de samme spørgsmål
 • Kør det automatisk, så du får data fra hver proces
 • Find konkrete data, fx salgstal

Job Performance

Du kan måle direkte på Job Performance. Du får data til denne KPI ved at spørge medarbejderens leder, hvor godt den nye medarbejder performer. 

Time to Fill

Denne KPI måler, hvor lang tid hele din rekrutteringsproces tager. Time to Fill strækker sig fra antal dage fra jobåbning til underskrift.

Time to Fill er et godt værktøj at planlægge ud fra. I begyndelsen kan det virke som en omfattende proces, men når du er færdig, vil du stå med en struktureret og velafprøvet rekrutteringsproces. Du skal bryde hele din proces ned og undersøge, hvor lang tid du bruger på de forskellige elementer i rekrutteringsprocessen.

Dette er en meget konkret KPI uden komplicerede beregninger. Data indsamler du fra dit rekrutteringssystem. Det giver dig mulighed for at finde en ukendt flaskehals og optimere ineffektive elementer i rekrutteringsprocessen.

Bliv klogere på alle elementer, du bør undersøge i rekrutteringsprocessen.

Time to Hire

KPI’en Time to Hire ligger tæt op ad Time to Fill, og mange bruger dem ens. Time to Hire måler, hvor lang tid det tager at ansætte en kandidat. Det er den tid, der går fra du spotter kandidaten, enten ved sourcing eller ved en ansøgning, og til kandidaten accepterer dit tilbud. 

Time to Hire kan give dig indblik i to vigtige ting:

 1. Hvor lang tid det tager dig at opdage, at du står med den rette kandidat
 2. Hvor hurtig du er til at rykke, når du ved, at du har den rette kandidat

Grundlæggende gør Time to Hire dig klogere på, hvor effektiv du er, når du rekrutterer.

Source of Hire

Når du skal finde ud af effekten af din rekrutteringsstrategi, skal du benytte Source of Hire. Denne KPI måler på, hvor du får dine kandidater fra. Dette er en simpel KPI, der hurtigt giver dig interessant viden om, hvilken metode der virker bedst. 

Qualified Candidates per Hire

Qualified Candidates per Hire måler, hvor mange kvalificerede kandidater, der kommer igennem første step i jeres rekrutteringsproces. Denne viden gør jer klogere på, hvor effektiv jeres sourcing- og annonceringsstrategier er samt hvor stærkt jeres employer brand er.  

Cost per Hire

Cost per Hire måler på, hvad det gennemsnitligt koster jer, hver gang I ansætte en ny medarbejder. Den er relevant for dit rekrutterings budget. Du kan indsamle data manuelt eller benytte et ERP-system til at tracke jeres omkostninger.

Hvis I måler på, hvor mange penge I egentlig lægger for at tiltrække kandidater, kan I bedre se, hvor effektiv jeres talent acquisition strategi er, og hvor stærkt jeres employer brand er.

Dette er en værdifuld KPI, når I planlægger jeres budget. 

Hent det samlede overblik over rekrutterings-KPI’er og se hvordan du beregner dem i dette afsnit.

Hvad er næste skridt for HR?

Nu har du fået indsigt i de vigtigste KPI’er for at kunne måle KPI’en Quality of Hire. Det er alfa og omega at du indsamler de rigtige data før og efter ansættelsen. Sørg derfor for, at HR og ledere er enige om værdien i at måle på data. 

Herefter skal hele rekrutteringsprocessen strømlines. Jo bedre du gør dit forarbejde, desto højere Quality of Hire får du. 

Du kan tage et ekstra kig på exit-interviews, den databaserede foranalyse, ansættelsesinterviews og onboarding. Det giver dig en skarpere kravprofil, så du kan minimere dyre fejlrekrutteringer.

Hent beregningerne til at måle KPI'er for HR

Føler du, at dit hoved er blevet fyldt med KPI’er og definitioner? Som ny praktiserende inden for datadrevet HR kan det virke overvældende i begyndelsen. Men bare rolig. 

Vi har samlet alle de vigtigste KPI’er, som vi også har introduceret for dig her i artiklen, i et overskueligt dokument, som du altid kan have lige ved hånden. Det skal hjælpe dig med at blive klogere på, hvilke KPI’er til rekruttering du skal arbejde med.

Udover at opstille de vigtigste KPI’er for rekruttering, får du definitioner og de vigtige beregninger, så I kan komme i gang med at optimere jeres rekruttering.

Hent dokumentet gratis her.

KPI'er der styrker din rekruttering

Download oversigten

Hvordan sikrer du en succesfuld rekrutteringsproces, der skaber resultater? Mål på din rekruttering med KPIer og få viden om, hvor du kan optimere.

 • Få styr på relevante KPIer for HR
 • Sæt målsætninger for arbejdet
 • Synliggør værdien af HR
Category: Rekruttering
Tags: KPI

Dato: 17.11.2021