{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

En grundig onboarding øger fastholdelsen

Onboarding handler om at byde den nye medarbejder velkommen og levere nødvendige informationer om virksomheden, jobbet og medarbejderne. En effektiv onboarding kræver tid, men kommer både virksomhed og den nye medarbejder til gode. Studier viser nemlig at medarbejdere, der føler sig klædt på og godt taget imod, performer bedre og bliver længere i virksomheden.

Det kan være svært at tiltrække og rekruttere de rette kandidater. Når først den rette kandidat er fundet og kontrakten er underskrevet, handler det det om at lægge en god strategi for onboardingen af den nye medarbejder.

Onboardingen er et lige så vigtigt forløb som rekrutteringen. Faktisk er det en del af selve rekrutteringsprocessen. 

En medarbejder, der har haft et godt onboardingforløb, performer bedre, har større engagement og er nemmere at fastholde. Dette er blot en af grundene til, at virksomheder investerer tid og penge i Employer Branding og effektive rekrutteringsprocesser. God onboarding betaler sig. 

Vil I sikre jer, at jeres nye medarbejder føler sig set, hørt og budt ordentligt velkommen, kræver det et struktureret forløb, tilpasset den enkelte og vedkommendes nye rolle i virksomheden. 

Derfor er det er vigtigt, at både ansættende leder og HR-eksperter er klædt på til at løse opgaven og kan anvende de rette virkemidler i rekrutteringsprocessen, så den nye medarbejder føler sig godt taget imod.

Hvorfor bruge tid på onboarding?

Formålet med onboarding er at sikre, at nye medarbejdere bliver budt velkommen og kommer godt og hurtigt i gang. Det skaber loyalitet og engagement i virksomheden. 

Onboarding er en betegnelse for de processer, der integrerer nye medarbejdere, så de kommer godt fra start og føler sig trygge og klar til at påtage sig deres nye rolle. Onboarding sikrer, at de tilegner sig den nødvendige viden og adfærd, der gør dem til effektive aktører i organisationen. 

Med et større fokus på medarbejdertrivsel og god medarbejderkultur, er der også større pres på et veltilrettelagt onboardingforløb. Det gælder, uanset om der er tale om fx et introduktionsprogram eller en fast mentor. 

En af de store faldgruber er, at virksomheder i rekrutteringsprocessen giver løfter, som medarbejderen oplever ikke bliver indfriet. Det kan føre til, at medarbejderen hurtigt forlader virksomheden igen. 

Nye medarbejdere der ikke føler sig nok velinformerede, præsterer også dårligere og har større risiko for at udvikle stress. Negative faktorer, der hverken gavner medarbejderen eller virksomheden. 

Hvorfor er onboarding vigtigt?

Undersøgelser viser, at det tager ca. 80 dage for en medarbejder at ramme det gennemsnitlige produktivitetsniveau. Med en god onboarding sikrer I en selvkørende og tilfreds medarbejder, der hurtigere kan skabe værdi for virksomheden. 

Derfor er det afgørende, at man som organisation, særligt lederen og de nærmeste kollegaer, er forberedte og engagerede i at give den nye medarbejder en god start - også selvom det kræver tid.

Vil du regne ud, hvad en fejlrekruttering koster for din virksomhed? Så prøv vores beregner her.

Lederen har en afgørende rolle for en succesfuld onboarding

Når den rigtige kandidat er fundet, begynder onboardingen. Det er nu, at virksomheden skal sikre, at den nye medarbejder bliver budt velkommen og kommer godt fra start.

Selvom I har processer for, hvordan en onboarding skal foregå, og hvilke elementer der skal indgå, har den nærmeste leder en afgørende rolle. Lederen skal sikre, at de løfter, der er afgivet, bliver overholdt. Ligeledes skal lederen sikre, at medarbejderen hurtigt er afklaret om sit formål med at være en del af virksomheden. 

Det er derfor værd at overveje om lederen er klædt på til opgaven, og om der er allokeret tid til at onboarde.

Aktiver indsigter fra tests, og få succes med onboardingen. Download vores guide, og planlæg en succesfuld onboarding.

Processer for onboarding til den enkelte medarbejder

Skræddersyede processer med strukturerede rammer for onboarding med skemaer og tjeklister er en stor hjælp til at sikre, at medarbejderen kommer godt fra start i sit nye job. 

Dette er en stor hjælp for den nye medarbejder, lige så vel for lederen, HR eller de øvrige medarbejdere, som bliver en fast del af medarbejderens hverdag eller som skal introducere medarbejderen for arbejdsopgaver.

En effektiv onboarding sætter rammerne for den nye medarbejders start, og sørger løbende for at forventningsafstemme undervejs mellem den nyansatte og lederen. Det kan være med til at støtte medarbejderen for at italesætte udfordringer, idéer eller spørgsmål, som ofte dukker op i begyndelsen af en ansættelse.

Sørg for at tilpasse introduktionen til den enkelte medarbejders individuelle behov. Det vil skabe bedre resultater og får medarbejderen til at føle sig endnu mere velkommen.

Brug viden fra test til onboarding

Hvis I har testet medarbejderen med en personlighedstest i forbindelse med ansættelse, er data og den viden, I nu har om vedkommende, meget relevant og værdifuld i forhold til, hvordan onboarding af medarbejderen bør gribes an.

Bliv klogere på, hvordan det skaber værdi og mere struktur at rekruttere med data. 

Ved du fx allerede nu, at du har en meget struktureret og detaljeorienteret medarbejder, er det vigtigt at du tager hensyn til dette og anerkender det behov. Lav derfor en detaljeret og struktureret plan, book møder, sørg for at få alle relevante detaljer med og overhold aftaler og tidspunkter. 

Det kan lyde banalt og åbenlyst, men vi har alle forskellige behov. Er man ikke selv struktureret og detaljeorienteret, er det vigtigt at være særlig opmærksom og gøre sig ekstra umage for at sikre en god oplevelse og start for den nye medarbejder. 

En god onboarding:

  • Øger medarbejderens engagement og motivation
  • Speeder træningsperioden op
  • Reducerer stress
  • Øger medarbejdertilfredsheden og fastholdelsesgraden

Onboarding kan være en dyr, men vigtig investering

Der er ingen tvivl om, at onboarding er dyr og tidskrævende, men det er en nødvendig investering, som virksomheder bør systematisere og prioritere.

Mange af dem, der forlader jobbet inden for det første år, fortæller at det skyldes, at “jobbet ikke matchede forestillingen”. Det er på trods af, at der investeres tid og kræfter i strukturerede rekrutteringsprocesser som fx indeholder interviews, kognitive test og personlighedstest, referencer, caseopgaver og andre elementer, som skal sikre det rette match. Derfor er det så vigtigt, at I er tydelige i jeres kommunikation både i jobopslaget og til selve samtalerne så kandidaterne har de rette og realistiske forventninger til jobbet og virksomheden. 

Læs mere om prisen ved at vælge den forkerte medarbejder. 

Organisationens og leders fokus på den nye medarbejder bør derfor ikke stoppe, når der ligger en underskrevet ansættelseskontrakt. 

Nogle virksomheder har slet ikke en plan for onboarding, mens andre har en plan, men af forskellige årsager får de den ikke ført ud i livet, og hverdagen sætter ind. 

Læs mere om, hvordan en grundig foranalyse kan sikre en bedre rekruttering. 

Hvad er vellykket onboarding hos jer?

Der findes ikke en facitliste, der gør jeres onboarding til en sikker succes. Det afhænger af mange faktorer fx virksomheden, branchen, funktionen og medarbejderen. Vær derfor bevidst om, at en struktureret proces er afgørende, ligesom I bør overveje, hvad I mener er en kvalitativ proces og den mest værdifulde onboarding for jeres nye medarbejder. 

Husk at anvende den viden, I allerede har om medarbejderen for at imødekomme vedkommendes behov i størst muligt omfang i tiden som ny i organisationen. 

Én ting er sikkert: Både tid og penge er godt givet ud, når onboardingen er vellykket, og den nye medarbejder performer og trives i jobbet. 

Aktiver indsigter fra test og få succes med onboardingen

Hvis I allerede bruger test i forbindelse med rekruttering, har I masser af værdifuld viden, I kan aktivere til onboardingen. 

Onboarding: Aktiver indsigter fra test

Aktiver din viden fra test og få succes med onboardingen

Download vores guide, og få hjælp til at bruge resultaterne fra en personlighedstest, en kognitiv test eller en typologi til at planlægge en succesfuld onboarding.

Category: Rekruttering
Tags: Onboarding

Dato: 03.09.2019

Tina Sørensen Portræt

Tina Sørensen

Content Writer