{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

En grundig onboarding øger fastholdelsen

Det kan være svært at tiltrække og rekruttere de rette kandidater. Det gør, at virksomheder investerer både tid og penge i Employer Branding og effektive rekrutteringsprocesser.

Det er derfor vigtigt, at både en ansættende leder og HR-eksperterne er klædt på til at løse opgaven og anvende de rette virkemidler i rekrutteringsprocessen.

Hvorfor egentlig onboarde

Formålet med onboarding er at sikre, at nye medarbejdere bliver budt velkommen og kommer godt og hurtigt i gang. Det skaber loyalitet og engagement i virksomheden. En af det store faldgruber er, at organisationer i rekrutteringsprocessen giver løfter som medarbejderen ikke oplever indfriet, hvilket kan føre til, at medarbejderen hurtigt forlader virksomheden igen.

Undersøgelser har vist, at det tager ca. seks måneder, før investeringen i en medarbejder begynder at give afkast til virksomheden *. Derfor er det afgørende, at man som organisation, og især lederen og de tætteste kollegaer, er forberedte og engagerede i at give nye medarbejdere en god start. 

Lederen har en afgørende rolle

Når den rigtige kandidat er i hus, starter onboardingen. Det er nu, at virksomheden skal sikre, at den nye medarbejder bliver budt velkommen og kommer godt i gang. Selv om virksomheden har processer for hvordan en onboarding skal foregå, og hvilke elementer der skal indgå, har den nærmeste leder en afgørende rolle. Lederen skal sikre, at de løfter, der er afgivet, bliver overholdt, og at medarbejderen hurtigt er afklaret om sit formål med at være del af virksomheden. Det er derfor værd at overveje om lederen er klædt på til opgaven, og om der er allokeret tid til at onboarde.

Processer for onboarding med personlig tilpasning

Skræddersyede processer for onboarding med skemaer og tjeklister er en stor hjælp til at sikre, at medarbejderen kommer godt fra start i sit nye job. Sørg for at tilpasse introduktionen til den enkelte medarbejders individuelle behov. Hvis I har testet medarbejderen med en personlighedstest i forbindelse med ansættelsen, er data og den viden, I nu har om vedkommende, meget relevant i forhold til, hvordan onboarding bør gribes an.

Ved du fx allerede nu, at du har med en meget struktureret og detaljeorienteret medarbejder at gøre, er det vigtigt, at du tager hensyn til det og anerkender det behov. Lav en detaljeret og struktureret plan, book møder, sørg for at få alle relevante detaljer med og hold aftalerne. Det kan lyde banalt, men vi har forskellige behov, og er man ikke selv struktureret og detaljeorienteret, er det vigtigt at være særlig opmærksom og gøre sig ekstra umage for at sikre en god oplevelse for den nye medarbejder.

Forskning viser, at en god onboarding*:

  • Øger medarbejderens engagement og motivation
  • Speeder træningsperioden op
  • Reducerer stress
  • Øger medarbejdertilfredsheden og fastholdelsesgraden

Dyr, men vigtig investering

Der er ingen tvivl om, at onboarding er dyr og tidskrævende, men det er en investering, som virksomheder bør systematisere og prioritere.For tallene taler for sig selv. De viser, at mange nye medarbejdere forlader deres job hurtigt igen.  25 % af alle nyansatte har forladt deres stilling inden for det første år*. 46 % af alle førstegangssøgende forlader jobbet inden for 18 måneder*.Og det på trods af, at der investeres tid og kræfter i strukturerede rekrutteringsprocesser, som fx indeholder interviews, kognitive og personlighedstests, referencer, caseopgaver og andre elementer som skal sikre det rette match,Organisationens og lederens fokus på den nye medarbejder bør derfor ikke stoppe, når der ligger en underskrevet ansættelseskontrakt. Nogle virksomheder har slet ikke en plan for onboarding, mens andre har en plan, men af forskellige årsager får de den ikke ført ud i livet, når hverdagen sætter ind.

Hvad er vellykket onboarding hos jer?

Der findes ikke en facitliste, der gør jeres onboarding til en sikker succes, da det vil være afhængigt af virksomhed, branche, funktion, person osv. Men vær bevidst om, at en struktureret proces er afgørende, ligesom I bør overveje, hvad I mener vil give en kvalitativ proces og den mest værdifulde onboarding for jeres nye medarbejder. Og husk at anvende den viden, I allerede har om medarbejderen for at imødekomme vedkommendes behov i størst muligt omfang i tiden som ny i organisationen.Én ting er dog helt sikker: Både tid og penge er givet godt ud, når onboardingen er vellykket, og den nye medarbejder performer og trives i jobbet. 

*Onboarding, flyvende fra start v/Christian Harpelund og Morten T. Højbjerg.

Category: Rekruttering
Tags: Onboarding

Dato: 03.09.2019

Tina Sørensen Portræt

Tina Sørensen

Content Writer