{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Hvad er en typologi?

En typologi er en test, der opdeler personer i fire typer ud fra en række særlige kendetegn. Der er fokus på personens adfærd og motivation i en arbejdsmæssig sammenhæng. Få større indblik i typologier og forstå, hvilke fordele der er ved at kende hinandens type.

En typologi typificerer mennesker og inddeler dem i fire overordnet typer. Typologier anvendes ofte i forbindelse med udvikling af medarbejdere og teams, hvor der er behov for at samarbejde og styrke den fælles kommunikation. 

Typologi har flere betydninger alt efter fagområdet. I denne artikel og inden for test, betyder typologi systematisk inddeling i typer eller “læren om typer”. 

Viden om, hvorfor en person reagerer på en bestemt måde i en bestemt situation, kan hjælpe personen med at forstå sig selv og det kan også hjælpe de omgivelser, personen arbejder i. Det gælder både når det kommer til medarbejdere i teams, som skal arbejde sammen, og ledere der skal forstå deres medarbejdere. 

Med en typologi kan virksomheder styrke samarbejde og udvikling. Du får målbare data om medarbejdere og ledere, som giver ny, værdifuld indsigt for den enkelte, teamet og lederen. En typologi er et testværktøj, som hjælper med at udfolde medarbejderes og lederes fulde potentiale. 

Master Danmark hjælper virksomheder med at styrke jeres rekruttering og udvikling af medarbejdere og ledere. Vores online testværktøjer er validerede og gennemtestede og skaber værdi i både store og små teams. De hjælper med at fastholde dygtige medarbejdere og undgå fejlansættelser. 

Vores testværktøjer omfatter fx typologi, personlighedstest, servicetest

Denne artikel beskriver alt hvad, du skal vide om en typologi. Den beskriver forskningen bag testen, hvordan du bør bruge typologi, samt hvilke fordele og ulemper der er ved en typologi. 

Disse emner går artiklen i dybden med:

Bliv klogere på, hvad test er og hvordan test kan skabe mest værdi for din virksomhed.

Hvad er en typologi?

En typologi afdækker adfærd og motivation på jobbet. Den opererer med fire personlighedstyper. Hver type har sin egen foretrukne adfærd og motiveres af forskellige ting. 

En typologi har den store fordel, at den er let at forstå, huske og bruge, fordi der er fire tydelige typer og man typisk vil kunne genkende sig selv og andre i typerne.

Mennesket har alle dage haft behov for at simplificere en kompleks verden og prøve at forstå mennesket. Hvorfor gør vi sådan, og hvorfor reagerer to mennesker forskelligt på samme situation?

En persons selvforståelse og forståelse for andre har meget at sige, når der skal skabes fælles rammer og et fælles sprog i et fælles arbejde. 

Tanken er, at når du er bevidst om din egen type og den personlighedstype, du skal interagere med, bliver du bevidst og kan genkende personlighedstræk hos den anden. Dermed kan du skrue op og ned for egne træk for at opnå en bedre kommunikation, hvilket kan fremme samarbejdet, servicen eller være med til at øge salget. 

Gå i dybden med test, og hvilke forskellige test der findes. 

EASI typologi

Master Danmarks typologi, EASI, hjælper med at forstå, hvad der driver personer. Den hjælper med at skabe velfungerende og højt performende teams samt styrke lederes og medarbejderes udvikling.

EASI typologi er baseret på fire faktorer fra Big Five (femfaktormodellen), som opdeles i to akser:

  • Personer overfor opgave
  • Styring overfor deltagelse

 Derudover klassificerer testen testtageren i fire grundlæggende typer, baseret på testresultatet:

  • Entusiast
  • Analytiker
  • Supporter
  • Implementer

Alle personer har altid lidt af hver type i sin personprofil. Men overordnet set har en person en primær og en sekundær type. Fx kan en person være primær analytiker og sekundær implementer, mens en anden person kan være primær supporter og sekundær analytiker. 

Arbejder de to medarbejdere i samme virksomhed, går de til en arbejdsopgave med hver sin tilgang og har to forskellige måder at kommunikere på. Skal de samarbejde, kan det styrke samarbejdet at de kender til hinandens persontyper, så de ved, om de skal tilpasse deres sprog.

 Der findes mange test på markedet, og det kan være uoverskueligt at finde lige den test, der passer til din virksomhed. Derfor har vi lavet en tjekliste til dig, så du bedre kan finde den test, du har behov for.

Læs hvordan du finder den rette testleverandør. 

Masters Danmarks EASI typologi måler direkte på testtagerens motivation. Det betyder, at testtageren både skal svare på: “Hvad gør jeg egentlig” og “hvad vil jeg gerne gøre, hvis jeg kunne vælge”. 

Efter at testtageren har udfyldt en EASI typologi, genereres en detaljeret rapport. Denne giver indsigt i fx persontypen, hvilken primær og sekundær adfærdsstil testtageren har samt kommunikationsstil. Derudover giver den viden om, hvad der motiverer personen og hvilke punkter man kan udvikle sig på i forhold til adfærd, kommunikation, motivation og læring.

Hvornår skal en typologi bruges?

Typologi skaber stor værdi i forbindelse med teams. Det giver et godt udgangspunkt og nogle gode redskaber for at styrke samarbejde og finde en fælles måde at kommunikere på. 

En typologi er et godt redskab i forbindelse med udviklingssamtaler, da den giver et fælles sprog at tale ud fra. Den enkelte medarbejder kan hurtigt spotte sin egen type og hvilke udfordringer, som kan arbejdes med for at forbedre fx samarbejde. 

En leder bliver bedre klædt på til ‘den vanskelige samtale’ og kan bedre komme igennem med budskaber, hvis lederen er bevidst om, hvilken type der sidder overfor i stolen. 

Sådan bruger du bedst en typologi

En typologi kan med fordel bruges i arbejdsmæssige situationer, hvor du har behov for et overordnet billede af en gruppe personer og har behov for et klart og fælles sprog at kommunikere på. Det kan være i forbindelse med teamarbejde, hvor gruppen skal gøres mere bevidste om egne og kollegaers persontyper og adfærd på arbejdspladsen. 

I forbindelse med salgstræning er det også en fordel at kende til de forskellige persontyper, som man kan møde. Viden om typerne giver forståelse for menneskers forskelligheder og kan lære en, hvordan man skal sælge til en bestemt type. 

En typologi er et godt visuelt værktøj. Farver og visuelle elementer kan hjælpe med at huske, hvilken typologi du selv har og hvilken dine kollegaer har. 

Læs hvordan I bedre kan huske persontyperne i typologi.

Typologiens betydning for kommunikation og samarbejde

Har du nogensinde tænkt over, hvorfor det er så nemt at tale med nogle mennesker og så vanskeligt at tale med andre? Eller har du i løbet af en samtale oplevet, at det er nemmere at komme igennem til en anden person, hvis du ændrer fremgangsmåde?

Disse eksempler viser noget om de vanskeligheder, der kan være i kommunikations- og samarbejdssammenhænge. Det opstår, når den talende er én personlighedstype og den lyttende er en anden personlighedstype.

Det er almindeligt anerkendt, at en af vanskelighederne ved at kommunikere eller samarbejde i al væsentlighed er den, at man ikke evner at se sagen fra den andens side. 

Selvindsigt er nøgleordet for at kunne gennemføre en professionel samtale med succes. Man kan også sige, at typologien hjælper os til at kende vores egen type og giver os gode forudsætninger for at kunne forstå andres type. Derved får man muligheden for at målrette sin kommunikation og blive bedre til at samarbejde. 

Hvordan skal du ikke bruge en typologi?

En typologi er rigtig god til udvikling, men den er som regel ikke dækkende nok i forbindelse med rekruttering. 

Det skyldes, at den ikke er detaljeret nok og ikke giver nok nuancer. Har du anvendt typologi i rekruttering af en ny medarbejder, får du et overordnet billede af kandidaterne, og du kan ende med at sidde med mange af de samme persontyper. 

Derfor har du behov for flere nuancer i persontypen for at finde det rette match i forhold til kandidatens adfærd og den ønskede adfærd i stillingen, og så er en typologi ikke beskrivende nok. 

Her vil en personlighedstest være et bedre værktøj, da testen måler på egenskabsniveau i rekrutteringsøjemed og tilføjer flere nuancer i personprofilen.

En egenskabstest i kombination med en kognitiv test giver en mere nuanceret tilgang til at få adfærden belyst. I egenskabstesten har du bedre mulighed for på forhånd at dykke ned i de styrker og udfordringer hos kandidaten, som du ønsker at spørge nærmere ind til. Denne type test vil derfor være et bedre afsæt for en struktureret jobsamtale end en typologi. 

Bliv klogere på, hvilket perspektiv personlighedstest kan bidrage til rekrutteringen.

Er typologi en personlighedstest?

En typologi betegnes som en personlighedstest. En personlighedstest viser, hvordan mennesker agerer og testen kan forudsige, hvordan personen typisk handler og reagerer i en bestemt situation. 

Dog skelner man ofte mellem personlighedstest, der går i dybden med en række områder og typologien, som har et andet format med de fire typer. Begge dele måler på personligheden, men de bruges på forskellige måder til forskellige formål.

Hos Master Danmark har vi to forskellige personlighedstest som kan anvendes i forbindelse med rekruttering af kandidater eller til medarbejderudvikling og lederudvikling. 

OPTO personlighedstest er baseret på Big Five-modellen og er nyttig at bruge til at forudsige en kandidats performance i jobbet. 

Læs mere om OPTO personlighedstest

MPA personlighedstest giver dig større forudsætning for at vælge den rette kandidat og fastholde dygtige medarbejdere. 

Læs mere om MPA personlighedstest.

Skal du vælge en typologi eller en personlighedstest?

Typologier og typologi er gode, hvis du har brug for et hurtigt overblik over en gruppe personer. De kan også være gode til at forstå en kunde i salg- eller service øjemed. 

Typologier er lette at huske, forstå og kommunikere om. Deres svaghed er, at de er overfladiske. Hvis du har behov for mere viden, dybde og flere nuancer fx i forbindelse med ansættelser, bør du anvende en mere dybdegående test eller en kombination af flere test. 

Det historiske perspektiv på typologi

Der er intet nyt i at arbejde med typologier. Faktisk er det noget mennesket har gjort i mange år. For at forstå vores brug af typologier i dag, hjælper det at få et historisk indblik på typologien. 

Typologi har sit udspring helt tilbage hos de gamle grækere. Det hele startede for ca. 2.400 år siden, hvor den græske filosof, Empedokles (år 400 f.v.t.), fremsatte den lære, at alt består af fire elementer: Ild, jord, luft og vand. Denne lære benyttes stadig i dag og er grundlæggende inden for astrologien. 

Denne lære eller teori var der en græsk læge ved navn Hippokrates (ca. 460 - 370 år f.v.t) der tillempede til sin medicinske teori og praksis. Hippokrates regnes for lægekunstens og den medicinske forskning grundlægger. Han var af den overbevisning, at lægens vigtigste opgave er at understøtte naturens egen helbredende kraft. 

Hippokrates arbejdede med fire legemsvæsker:

  • Galle - sort: Element jord
  • Galle - gul: Element ild
  • Slim - blå/grøn: Element vand
  • Blod - rød: Element luft

Men det var den græsk-romersk læge og filosof, Galenos (ca. 130 - 200 e.Kr.), der videreudviklede Hippokrates tillempning til læren om de fire legemsvæsker til temperament, som også er kendt som de fire temperamenter. 

I årene efter har mange læger, filosoffer og psykologer arbejdet med disse teorier og anvendt dem i deres arbejde. 

Op gennem det 20. Århundrede begyndte man for alvor at forske i menneskets psyke. Her opstod flere kendte teorier, som stadig anses som bærende teorier. Opdelingen af menneskets psyke bidrog til inddelingen af mennesketyper. Selv Simon Spies havde sit eget bud på fire mennesketyper.

En typologi er en let tilgængelig måde hurtigt at danne sig et overordnet billede af en gruppe personer, og er derfor en populær testmetode. Typologi er kendetegnet ved lav kompleksitet, færre nuancer og en enkelthed, som i reglen er selvforklarende.

Forskningen bag typologi

EASI typologi er baseret på Big Five-modellen. Den er udviklet af Master International i Danmark, hvor psykologer, psykometrikere og dataeksperter sikrer testens kvalitet. 

Gå i dybden med Big Five og forskningen bag test.

Desuden er testen gennemtestet og gennemprøvet. Således kan du være helt sikker på, at testen og Master Danmarks andre tests, er af høj kvalitet på internationalt niveau.

Ligeledes er testen valid og reliabiliteten er høj. To faktorer du særlig bør være opmærksom på, når du søger efter testværktøjer. 

Vælg en typologi med omhu

Når du vælger din test, handler det om opgaven - hvad har du brug for at vide? Således vil du finde det værktøj, som giver dig det mest fyldestgørende resultat. Så når du går i gang med at lede, skal du få værktøjet til at passe til opgaven og ikke få opgaven til at passe til værktøjet. Der findes mange testværktøjer på markedet, så du behøver ikke gå på kompromis. 

Derfor vil vi gerne hjælpe dig på rette vej til at finde netop den test, som bedst skal skabe succes for din virksomhed. 

Tjekliste: vælg en test, der matcher din forretning

Sådan vælger du en testleverandør, der matcher din forretning

Download vores tjekliste og find inspiration til de vigtigste spørgsmål og overvejelser, når du vælger testleverandør.

Hos Master Danmark specialiserer vi os i at udvikle testværktøjer baseret på data. Vi tilbyder validerede test, der hjælper dig med at strukturere og optimere rekruttering samt udvikling af medarbejdere og ledere. 

Se alle vores testværktøjer

Category: Test, Udvikling
Tags: EASI, OPTO, MPA

Dato: 13.12.2018