{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Hvad er en personlighedstest, og hvordan bruges den bedst?

Hvorfor mennesker ”er” på en bestemt måde, er et spørgsmål, som har interesseret os siden antikken. Forståelsen af menneskers karaktertræk og adfærd er en vigtig viden i professionelle sammenhænge, når vi eksempelvis skal rekruttere nye medarbejdere eller afvikle udviklingssamtaler.

Indblik i en persons karaktertræk, adfærd og reaktionsmønstre kan langt hen ad vejen hjælpe os med at forstå og forudsige, hvordan personen vil præstere og agere i et givent job, samt hvordan personen vil passe ind i en kultur og et arbejdsmiljø. Virksomheder bruger i høj grad personlighedstest til at klarlægge de personlige karaktertræk og forudsige reaktionsmønstre i bestemte situationer.

Ved brug af valide data om personligheden opnår virksomhederne et objektivt udgangspunkt for at udvælge den kandidat i en rekrutteringsproces, som bedst vil kunne håndtere stillingens arbejdsopgaver og passe ind med de øvrige medarbejdere.  

Master Danmark leverer professionelle testværktøjer til virksomheder, der skal styrke rekruttering og medarbejderudvikling. Vores validerede og gennemprøvede online testværktøjer skal bidrage til færre fejlansættelser og med at fastholde de dygtige medarbejdere, virksomheden allerede har.

Vores testværktøjer består af en bred vifte, der passer til forskellige formål. Læs mere om vores testværktøjer i dette afsnit. Vi tilbyder bl.a. personlighedstest, som måler på adfærd og kan være nyttige i rekrutteringsprocesser og udviklingssamtaler, hvor fokus er på medarbejder- og lederudvikling. Længere nede i denne artikel får du en gennemgang af vores personlighedstest.

I denne artikel kommer vi til at se nærmere på følgende emner:

Hvad er en personlighedstest?

En personlighedstest til rekruttering eller udvikling måler på en persons foretrukne adfærd i en arbejdsmæssig kontekst. Det er en test med en række spørgsmål, og outputtet er forskellige typer af rapporter. Typisk inddeler man adfærden i overordnede områder (fx hvilken adfærd man har i forhold til andre mennesker, hvilken tilgang man har til opgaver og ens personlig drivkraft). Hvert område vil igen blive inddelt i en række egenskaber eller aspekter.

Det lidt misvisende navn har givet anledning til en række misforståelser i forhold til, hvad en personlighedstest kan bruges til, og hvad den måler på. Den viser nemlig ikke alt om personligheden, men udelukkende adfærd på arbejdet.

Det er altid personen selv, der ved at besvare spørgsmålene viser, hvordan vedkommende agerer. Der bliver ikke tolket på svarene eller afledt noget af dem. Derfor vil man typisk kunne genkende sig selv i outputtet.

På trods af ordet “test” kan man ikke svare rigtigt eller forkert i en personlighedstest. Man kan ikke have en rigtig eller forkert personlighed. Til gengæld kan man have en adfærd, der mere eller mindre matcher en stilling eller et team.

Dyk dybere ned i testværktøjer, og se, hvilke test der findes. 

Hvornår bruges en personlighedstest?

Personlighedstest bruges ofte i forbindelse med rekruttering eller udvikling af medarbejdere og teams. Det er et værktøj, der altid skal understøtte en dialog, og den bør aldrig stå alene.

De fleste virksomheder af en vis størrelse bruger en personlighedstest til rekruttering eller udvikling af medarbejdere og ledere. Det er forskelligt, hvilken type test der matcher virksomheden, men der er bred enighed om, at konkrete data om personen er en værdifuld del af en rekruttering og i udviklingen af både medarbejdere og ledere.

Personlighedstest kan bruges på forskellige tidspunkter i en rekruttering, men de bedste resultater ses, når man inddrager testen tidligt og bruger den til at fastlægge, hvilken adfærd der er relevant for stillingen. Når man kender den ønskede adfærd på forhånd, bliver det lettere at finde den bedste kandidat. Man kan nemlig holde testresultaterne op imod den ønskede adfærd i jobbet.

Det giver større viden om kandidaten og giver et bedre datagrundlag at basere den vigtige beslutning på, som det er at ansætte en ny medarbejder.

Når man bruger personlighedstest til udvikling af medarbejdere eller ledere, får man en konkret viden om personen og kan holde det op imod den udvikling, man gerne vil se.

Testen giver et dybdegående billede af medarbejderens personlighed, adfærd samt styrker og faldgruber i arbejdsmæssige sammenhænge. Værdifuld indsigt, som ikke altid skinner igennem i den daglige dialog med medarbejderen eller gennem medarbejderens arbejde.  

Personlighedstest er ikke kun en fordel for virksomheden, men også for personen, der tager testen. Besvarelserne kan give mere indsigt i ens egen persontype og derved hjælpe med at forstå og udvikle sig selv som person. Styrker og faldgruber, man måske ikke var bevidst om, kan komme frem i lyset, og disse egenskaber kan personen arbejde på at udvikle eller kontrollere. 

Benyttes en personlighedstest på arbejdet som en del af udvikling af trivsel i et team, kan besvarelserne føre til bedre trivsel på arbejdspladsen. Forståelse for hinanden som personer i arbejdsmæssige sammenhænge og i det private kan styrke forståelsen af hinanden. Det kan forbedre dynamikken positivt.

Hvad viser en personlighedstest?

Grundlæggende set er en personlighedstest et værktøj, der viser, hvordan mennesker agerer – og efterfølgende kan bruges til at forudsige, hvordan de typisk vil reagere eller handle i en bestemt situation.

Sammenhængen mellem adfærd og resultater på personlighedstest baserer sig på sandsynlighed: Mennesker, der svarer på en bestemt måde i testen, vil med stor sandsynlighed også have en bestemt adfærd. 

Det er ikke en 1:1 sammenhæng, og derfor er det også vigtigt at supplere sådanne test med andre tiltag, fx interviews, hvor man kan udforske og spørge ind til kandidaters profil overfor deres adfærd. På den måde kan man som rekrutteringskonsulent sikre sammenhæng mellem svar og adfærd. 

Nogle gange stemmer svaret ikke altid overens med adfærden. Det kan der være forskellige grunde til. Fx kan personen have afgivet et svar, fordi han eller hun ønsker at fremstå på en bestemt måde. Man taler ikke om “snyd” i en personlighedstest, da der ikke findes rigtige eller forkerte svar. I stedet bruges terminologien “faking” om dette fænomen. 

Oplever en konsulent, at der er et gap mellem svar og adfærd, er dette netop en spændende observation at dykke ned i.  

Bliv klogere på “faking” og “snyd” i personlighedstest i denne artikel.

Hvilke faldgruber kan der være ved brug af personlighedstest?

Den største faldgrube ved en personlighedstest er at tro, at man kan måle mere, end testen viser. En personlighedstest viser præferencer for den foretrukne adfærd i en given erhvervsmæssig situation – og kun det.

Man skal også huske på, at man aldrig er neutral i en samtalesituation. For vi oplever ikke verden, som den er, vi oplever den, som vi selv er. Mange har sikkert hørt den sætning, og det gælder også i arbejdslivet. Vi ser mennesker og deres adfærd gennem briller, der er farvet af vores egen personlighed, og netop derfor er det en god idé at benytte en personlighedstest for at få et mere nuanceret og objektivt billede af en person. Vil du dykke ned i bias og objektivitet i rekrutteringsprocesser, kan du læse mere om dette i denne artikel.

Derfor er det en god idé at kombinere den viden, du får gennem data med din mavefornemmelse. Således får du et mere dybdegående billede af kandidaten. Læs mere om, hvordan du kortlægger din mavefornemmelse og holder den op med din data.

Har du brug for en personlighedstest?

Personlighedstest kan bruges til forskellige formål. Ofte anvendes personlighedstest til at screene kandidater og få et nuanceret billede af kandidaten. Personlighedstest anvendes også i forbindelse med medarbejderudvikling og lederudvikling.

Fejlansættelser kan koste en virksomhed dyrt, og derfor er det essentiel at have de rette værktøjer til at udvælge de bedst egnede medarbejdere til jobbet. Når medarbejderen er ansat er det herefter lige så vigtigt at sikre godt trivsel og udvikling, hvilket testværktøjer også er et redskab til at forbedre. 

Hos Master Danmark udbyder vi to forskellige testværktøjer inden for personlighedstest.

 

OPTO personlighedstest

OPTO personlighedstest er baseret på Big Five modellen og kan forudse kandidaters performance i jobbet. Med OPTO personlighedstest kan du sikre, du vælger den medarbejder i ansættelsesforløbet, som passer bedst til jeres virksomhed. 

Når den rette kandidat er fundet og valgt, kan du benytte resultatet fra OPTO til at planlægge onboarding af den nye medarbejder. Senere i forløbet kan OPTO personlighedstest anvendes til medarbejderudvikling. OPTO personlighedstest kan også benyttes til at identificere virksomhedens talenter og fastslå, hvilke profiler der matcher nøglepositioner.

Læs om OPTO personlighedstest.

MPA personlighedstest

MPA personlighedstest er det klassiske valg for HR-eksperter. MPA er en veldokumenteret personlighedstest, der giver en grundig og struktureret testtilbagemelding. Med MPA har du bedre forudsætninger for at udvælge og fastholde de rette medarbejdere og skabe bedre resultater for din virksomhed gennem et struktureret ansættelsesforløb. 

MPA personlighedstest kan anvendes til andet end blot rekruttering. Testværktøjet kan bruges til bl.a. onboarding af nye medarbejdere, medarbejderudvikling, lederudvikling samt talentudvikling. 

Læs om MPA personlighedstest.

Sådan udvikles Masters personlighedstest

Der findes mange personlighedstest på markedet, men det er ganske få, der er psykometrisk valideret og lever op til gældende standarder for professionelle testværktøjer. Vores test er udviklet af Master International i Danmark, hvor psykologer, psykometrikere og dataeksperter sikrer testens kvalitet på et højt internationalt niveau.

Når du vælger testværktøj, anbefaler vi, at du er opmærksom på validiteten og reliabiliteten. Samtidig kan du bruge uvildige instansers godkendelser som kvalitetstjek i forhold til, om testen lever op til gældende krav.

Forskning viser, at personlighed kan måles - selvom kritikere siger, at test intet siger om personligheden, men at en test i stedet stigmatiserer. Fra 30-års alderen har vi grundlæggende strukturer, der ikke ændrer sig radikalt og pludseligt (Costa, McCrae og Löckenhoff, 2019). Personligheden er stabil, men ikke statisk, da vi bliver formet af de begivenheder, vi møder gennem livet.

Master Danmarks personlighedstest skal hjælpe med at gøre noget komplekst - personlighedens mange facetter - til noget konkret. Testen kan begrebsliggøre adfærden og være et redskab til at starte en samtale ud fra. Dyk ned i, hvad forskning siger om personlighedstest.

Tjekliste: vælg en test, der matcher din forretning

Find den rigtige testleverandør

Download vores tjekliste og find inspiration til de vigtigste spørgsmål og overvejelser, når du vælger testleverandør.

Den historiske fascination af adfærd

Vores væremåde og adfærd er et studie i sig selv. Noget, som har optaget mennesket i flere tusinde år. 

I antikken var Aristoteles bl.a. optaget af at dele mennesker ind i forskellige typer ud fra deres typiske handlemønstre.

Først i det 19. århundrede begynder man så småt at tale om ”personlighed”, og frem mod det 20. århundrede blev teorier om personlighed mere og mere udbredt.

Det varede ikke længe, inden erhvervslivet så muligheder i personlighedstest. I starten af det 19. århundrede så de første personlighedstest dagens lys, og siden da er personlighedstest blevet udviklet, anvendt og analyseret.

Schmidt et al. publicerer en artikel i 1979, som fremhæver den kæmpemæssige effekt på produktiviteten, som personlighedstest kan have, og det er så småt herfra, at bolden begynder at rulle. Flere og flere virksomheder opdager værdien af testværktøjer til rekruttering og udvikling, og herfra udvikles der i stigende grad nye og bedre test. 

Bliv klogere på Schmidts forskning og forskningen bag test i denne artikel. 

I dag findes der et stort udbud af skræddersyede testværktøjer, der hver især har sine fokusområder og formål. Hvor testværktøjerne tidligere, historisk set, primært blev brugt til rekruttering i virksomhederne, bruges de i dag til et langt større udsnit af HR-relevante opgaver, herunder bl.a. medarbejderudvikling, lederudvikling, teamoptimering, screening og naturligvis rekruttering.

Professionelle testværktøjer til rekruttering og udvikling

Personlighedstest viser den foretrukne adfærd hos en person. Det giver en viden om, hvordan en person er i en erhvervsmæssig sammenhæng. 

Hos Master Danmark udvikler vi ikke blot personlighedstest, men også andre testværktøjer, som er nyttige at anvende i andre dele af rekrutteringen og medarbejderudviklingen. Flere af dem spiller godt sammen med en personlighedstest.

Den kognitive test, ACE, måler potentialet for at gennemskue kompleksitet og træffe de logisk set bedste beslutninger. Testen hjælper med at forudsige performance og fremtidig succes i jobbet. Det er oplagt at kombinere en personlighedstest med en kognitiv test i rekrutteringen. Forskning viser, at det giver den største succesrate i rekrutteringen.

For virksomheder i servicesektoren, der har behov for at måle på serviceadfærd, kan servicetesten, BRIGHT, screene kandidaters serviceadfærd op mod specifikke kriterier for ønsket serviceadfærd i stillingen. En servicetest bruges ofte til servicestillinger med mange ansøgere, hvor personlighedstesten kan være relevant i andre dele af organisationen. 

En ting er at teste kandidater, en anden ting er at måle nuværende medarbejdere og ledere. Med Leadership 360 gives et dybdegående billede af, hvordan en leder opleves fra flere niveauer. Evalueringsværktøjet tillader en unik og nuanceret feedback. HR samt lederens leder får større indsigt i lederens ledelsesstil, og det kan bidrage til styrke lederudviklingen. 

Typologitesten, EASI, hjælper dig med at afdække adfærd og motivation på jobbet. Typologien arbejder med fire personlighedstyper og giver et stærkt visuelt overblik, der kan bruges til teamudvikling, medarbejderudvikling og lederudvikling.

Er du interesseret i at se alle vores testværktøjer, kan du få et overblik her

Der findes mange testleverandører og testværktøjer på markedet, og det kan være en forvirrende og krævende proces at finde det testværktøj, der passer til din virksomheds behov. Hent vores gratis tjekliste, og kom tættere på, hvordan du finder det rette testværktøj. 

Tjekliste: vælg en test, der matcher din forretning

Sådan vælger du en testleverandør, der matcher din forretning

Download vores tjekliste, og find inspiration til de vigtigste spørgsmål og overvejelser, når du vælger testleverandør.

Category: Datadrevet HR, Rekruttering, Test
Tags: OPTO

Dato: 23.07.2020