{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Virkemidler, der gør din undervisning effektiv og målrettet

I rollen som underviser og facilitator er jeg naturligvis optaget af, at deltagere i min undervisning eller facilitering får størst muligt udbytte med hjem. Derfor har jeg fokus på effektiv og målrettet kommunikation samt på at bruge de rette virkemidler.

Der er mange virkemidler og greb, som kan give en bedre, mere målrettet og effektiv kommunikation i undervisnings- og mødesituationer. Du kan træne dette og kan med fordel inddrage nogle af nedenstående overvejelser omkring undervisningssituationer i din forberedelse til et møde eller workshop.

Indretning af lokalet og din placering i rummet som facilitatur

Indretningen af lokalet er vigtigt. Overvej hvilken bordopstilling som er bedst i forhold til det møde, du skal afholde. Er der behov for plads i lokalet til at lave øvelser stående, eller skal der være mulighed for, at gruppen kan bryde op og gå i andre lokaler eller i grupper i plenumlokalet.

Du sikrer dig størst mulig gennemslagskraft, hvis du indretter lokalet, så du som oplægsholder/facilitator kan stå centreret i lokalet. Gerne med plads omkring dig, så du frit kan bevæge dig rundt i lokalet og dermed lettere kunne skabe den nødvendige kontakt til alle deltagere.

Overvej hvilke hjælpemidler, du har brug for, som kan understøtte det arbejde du og dine deltagere skal lave.

Få alle med

Vær bevidst om at holde øjenkontakt med alle deltagerne, så ingen føler sig overset og brug pauser aktivt for at understrege vigtige pointer. Mennesker er forskellige og har forskellige behov. Der vil ofte i grupper være mennesker som automatisk deltager aktivt, hvor andre skal opfordres. Sørg for at inddrage og give plads til alle.

Overvej gruppedynamikken. Hvis du kender deltagerne, så overvej hvem du skal sætte til at samarbejde i eventuelle gruppeøvelser.

Vær bevidst om eget kropssprog og fremtoning

Med din krop kan du skrue op og ned for i hvor høj grad, du bliver oplevet som troværdig. Hvis du vil opnå mere power, bør du sørge for at rette dig op og holdet hovedet lige, så der går en lige linje ned gennem torso til halebenet.

Fødderne skal være placeret solidt i gulvet med vægten placeret ligeligt på begge fødder i en skulderbredes afstand. Læg ikke hovedet på skrå, når du formidler vigtige pointer (især kvinder har tendens til dette).

I’et og S’et er blot ét af seks elementer i det, Lene Kobbernagel, som er kommunikationsrådgiver, kalder mixerpulten. Med mixerpulten giver Lene Kobbernagel et særdeles brugbart bud på, hvordan man kan arbejde med kropssproglige virkemidler og skrue op og ned for sin power.

Læs Lene Kobbernagels artikel her.

Hvis du gerne vil træne dit kropssprog og fremtoning, kan du med fordel få en kollega til at filme dig, mens du præsenterer. Det er enormt lærerigt at se sig selv. Dermed får du syn for, hvordan du selv bliver oplevet, og hvilke områder du skal træne. Hvis det er lidt for grænseoverskridende at blive filmet, kan du få en kollega til at tage et billede af dig, hvor du står i et S og et andet billede, hvor du står i et I. Dermed kan du se forskellen i din fremtoning og blive mere bevidst om, hvordan du står.

Planlæg og skab variation i programmet

Hvis du underviser i længere tid ad gangen, skal du være opmærksom på, at det kan være svært for deltagerne at holde koncentrationen. Sørg for at have en plan for dagen og sørg for, at programmet giver plads til variation, så deltagerne ikke kun skal modtage information, men også bliver inddraget.

Det er de færreste, som lærer ved passivt at modtage information. Sørg gerne for at deltagerne bliver aktiveret gennem øvelser i mindre grupper, øvelser stående eller gående. Vi motiveres af at blive aktiveret og har dermed lettere ved at lære.

Det kan være en god idé at have en energizer i baghånden, hvis energien skulle forlade lokalet. En energizer er en fysisk eller mental øvelse af 5-10 minutters varighed, som kan bruges til at skabe øget koncentration og energi hvis nødvendigt.

Blended learning og effekt af læring

Jeg har gode erfaringer med blended learning, som indeholder forberedelse, fx via e-learning og instruktørledt træning, hvor vi fysisk mødes og fortsætter læring og træning i fællesskab.

Forskning har vist, at for at øge effekten af læring, er det vigtigt, at læringen hurtigt bliver bragt i anvendelse. Giv derfor gerne en opfølgende opgave efter træningen som sikrer, at deltagerne går hjem og får brugt den viden, de har fået.

Dermed øges sandsynligheden for at de får et større udbytte. Du kan yderligere øge indlæringen ved at planlægge opfølgning på læringen, hvor I fx arbejder videre med læringen og videndeler om jeres erfaringer.

Prøv det af

Jeg har blot delt nogle af de mange virkemidler og greb, som du kan benytte dig af, når du vil sikre, at din kommunikation er både målrettet og effektiv i undervisnings- og mødesituationer.
Så mit bedste råd til dig er nu, at du skal ud og prøve det af, og dermed finde ud af, hvad der virker bedst for dig.

God fornøjelse.

Category: Udvikling
Tags: Undervisning

Dato: 05.07.2019

Tina Sørensen Portræt

Tina Sørensen

Content Writer