{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Fremtidens digitale arbejdsliv

Det er ikke til at sige, hvad fremtiden bringer, og hvordan den påvirker vores arbejdsliv. Men hvis vi fokuserer HR-arbejdet nu og tager ved lære af tidligere udfordringer og kriser, kan vi blive bedre til at navigere i fremtiden. Læs mere om fremtidens digitale arbejdsliv, og hvordan fremtiden for HR ser ud.

Fremtiden er aldrig mere end få skridt fra os. Kan vi forberede og planlægge os ud af morgendagens udfordringer? Næppe. Ingen kan med sikkerhed sige, hvad der vil ske i morgen, om et år eller 10 år frem. 

Men hvis vi lader os inspirere af andre fagområder og tager det bedste fra andre brancher, kan vi optimere vores nuværende HR-strategier og sikre, at HR-branchen leverer værdi i alle dele af virksomheden. 

Denne artikel giver dig indblik i nogle af de tiltag og overvejelser, som kan være med til at forme fremtidens HR og fremtidens digitale arbejdsliv. Formålet er at inspirere dig, så du kan reflektere over, hvad du synes, der skal til i din virksomhed for at tage HR til næste niveau.

Hvordan ser fremtidens digitale arbejdsliv ud?

Tidligere var der et typisk forløb på arbejdsmarkedet; Vi uddannede os, vi arbejdede, og vi gik på pension. I dag, og i højere grad i fremtiden, vil dette mønster ændre sig. Vi uddanner os løbende igennem livet, skifter oftere arbejdsplads, tager orlov eller arbejder freelance, og på den måde hopper vi mere ind og ud af arbejdsmarkedet end før, inden vi til sidst går på pension.  

I og med at arbejdslivet ændrer sig, er der også behov for at vide, eller at have en idé om, hvor vi er på vej hen for at kunne have de rette redskaber til at lede en succesfuld virksomhed med medarbejdere, der trives. Det er nødvendigt at kende temperaturen på medarbejderne, før de bliver en del af virksomheden, mens de er der, og når de forlader den.

 

Vi skal være omstillingsparate og agile

Det handler dermed om at tilpasse sig på den bedst mulige måde, som passer til forretningsstrategien. Det handler om at være hurtigt tænkende, omstillingsparate og open-minded.

Noget, der kan udvide vores horisont, er fx kriser. Særligt store kriser, der påvirker samfundet, har det med at ændre hele arbejdslivet og ændre os som mennesker samt vores tilgang. 

Data viser, at HR-branchen er mere optaget og styret af forretningens mål her og nu end af at være og blive klædt på til at forudsige og støtte de overordnede mål og behov, forretningen har om nogle år. Det er netop sådan, vi kan sørge for, at HR fungerer som en vigtig aktør, der skaber uvurderlig værdi i virksomheden. 

Der vil være større gennemslagskraft, hvis HR præsenterer en afgrænset undersøgelse baseret på data og kan vise, hvad en ændring vil betyde for virksomheden i de kommende år. Det betyder, at data kan blive en afgørende faktor.

HR Future Lab

Der har længe været et behov for at være mere konkrete i debatten om, hvilken rolle HR skal have i fremtiden. Skal HR være en seriøs aktør, er der behov for at italesætte, hvor vi skal hen, og hvordan vi kommer dertil. 

Inden for HR er der en nysgerrighed på teknologi, det digitale og fremtiden, som vi alle ved, kommer tættere på, men som ingen har en reel plan for, hvordan vi nærmer os. Derfor har vi som branche behov for mere viden, gerne datadrevet viden, der kan hjælpe os mere at komme tættere på.

Derfor har Master Danmark i 2019 etableret en tænketank under navnet HR Future Lab.

 

Hvad er HR Future Lab?

HR Future Lab er en visionær tværfaglig gruppe af beslutningstagere. Gruppen består af en række relevante og kompetente personer med hver deres take på HR. Formålet med gruppen er at debattere HR i fremtiden og give HR en afgørende rolle i at drive forretningen ind i fremtiden.

Gennem en innovativ proces præget af idégenerering og erfaringsudveksling ønsker HR Future Lab at udfordre og udvide vores forestillingsevner for at kunne skabe nye visionære fortællinger om HR. Gruppen debatterer, stiller spørgsmål og genopfinder måden, vi kan styrke HR på og levere værdi i forretningen.

HR Future Lab er transparent omkring debatter og anbefalinger, netop for at andre kan lade sig inspirere af vores arbejde. Udover den faste kernegruppe i HR Future Lab bidrager eksterne foredragsholdere til debatten og skubber til de gængse rammer for HR.

Lad dig inspirere af vores arbejde og viden i HR Future Lab.

 

Hvad er fokus HR Future Lab?

HR Future Lab samles flere gange årligt. Temaerne spænder bredt inden for HR, men er stadig fokuseret på, hvordan HR kan skabe værdi i forretningen i fremtiden. Den globale verdenssituation og indvirkning fylder og ændrer nogle gange agendaen. 

HR Future Labs fokusområder:

  • HRs kerneopgaver
  • Bæredygtighed i HR
  • Teknologier i HR
  • Brug af data i HR
  • Digitalisering af HR.

Det er vigtigt for HR Future Lab at kunne give et stærkt indspark til debatten om fremtidens HR. 

Skal HR drive forretningen og være en strategisk partner, er det nødvendigt at kunne forudsige, hvad der vil ske i forretningen. 

Der hersker ingen tvivl om, at fremtidens arbejdsmarked ændrer sig markant. Hvor er det på vej hen? Det ved vi ikke med sikkerhed, men det stiller krav til virksomheders omstillingskraft og samarbejdsevner. Det er her HR kan blive en værdifuld aktør, der kan gøre en forskel, hvis altså HR er parate.

HR post-corona

Store kriser har det med markant at ændre mennesker og vores tilgang. Arbejdslivet og arbejdsmarkedet ændres. På én og samme tid pauses alt, og samtidig handler det om at handle hurtigt, hvis vi og samfundet ikke skal lide mere end højest nødvendigt. 

Corona kastede ikke bare Danmark, men hele verden, ud i en dyb krise, som påvirkede alles hverdags- og arbejdsliv. Nogle brancher oplevede konkurser, andre overlevede lige knap, mens andre fik stor oprejsning. 

Krisen har forandret os. Fjernarbejde, digitalt setup og fleksible arbejdstider er få eksempler på, hvordan arbejdslivet har skulle tilpasse sig. Medarbejdere har fået andre krav, og ledere skal have nye værktøjer for at kunne lede virksomheden sikkert i en usikker tid. De stiller helt nye krav til HR, som skal forholde sig til helt nye konstellationer.

 

Det forandrede post-corona

Corona har kastet alt op i luften, og vi prøver stadig at samle alle brikkerne for at få puslespillet til at passe. I stedet for at bruge kræfter på at samle det samme puslespil, skal vi måske erkende, at det aldrig bliver det samme? Så kan vi fokusere på, hvorda vi bedst kommer videre.

Hvad har corona lært os? Skifter vi tilgang og mindset, kan vi forhåbentlig komme ud af krisen og befinde os i en ny, mere rustet hverdag. Det er af udfordringer og modgang, vi finder ud af, hvad vi er gjort af - som mennesker og som forretning. 

Arbejdslivet er for altid mærket. Hvad der førhen var ‘normalt’, og hvad der fungerede for os som medarbejdere, er nødvendigvis ikke det samme mere. For ‘normalen’ eksisterer ikke længere. Den forsvandt med corona, ligesom den forsvinder igen, når den næste krise opstår. 

Hvordan har vi ændret os som leder og som medarbejder? Hvilke nye og anderledes krav har vi til arbejdslivet?

Nogle af svarene er, at kravene til de digitale muligheder er steget. Behovet for anden form for ledelse samt struktur af arbejdsdagen og arbejdsopgaver har ændret sig. Fysisk kontor og kontakt med kollegaer har fået en anden betydning. Det skal håndteres på en anden måde nu.  

Dyk dybere ned i, hvordan arbejdslivet ser ud post-corona i denne artikel.

 

Kom ud på den anden side som thought leader

Kriser som corona har medført, at det er nødvendigt at flytte fokus. Vær opmærksom på, hvilken kultur I har på nuværende tidspunkt. Er det en bæredygtig kultur, hvor medarbejdere trives, og hvor I får skabt den værdi, I ønsker?

Få indblik i, hvordan du som chef eller leder kan træde i karakter som thought leader. Gennem 5 niveauer af proaktivitet får du konkrete værktøjer til at ændre på arbejdsformerne i jeres virksomhed. 

Læs de 5 niveauer af proaktivitet i denne artikel om, hvordan du kan tage thought leadership post-corona.

 

Hvad tænker danskerne om arbejdslivet post-corona?

Master Danmark har lavet en e-bog på baggrund af +200 danske lønmodtagers tanker og svar vedrørende corona. E-bogen giver et unikt indblik i, hvordan de selv ser corona har påvirket arbejdslivet, og hvad de nu på den anden side har brug for fra deres arbejdsgivere. 

Hent vores gratis e-bog om de danske lønmodtageres tanker om arbejdslivet post-corona.

UNMUTE dit digitale lederskab

Hvad er på spil på den digitale arbejdsplads? Det kan være svært at forudsige, men én ting er helt sikker, det handler om at fremtidssikre forretningen. 

‘UNMUTE dit digitale lederskab’ er en bog for dig, der har brug for nye indspark og perspektiver på, hvordan du UNMUTER dit digitale lederskab. Bogen giver dig konkrete værktøjer, som du kan benytte allerede med det samme.

‘UNMUTE dit digitale lederskab’ er skrevet af Master Danmarks CEO, Julie Kristine Strange, og kommunikationsrådgiver, Astrid Haug. Sammen giver de dig de bedste anbefalinger fra egne og andres erfaringer fx fra Margrethe Vester, Jim Snabe og Nana Bule.

Dette kan du se frem til at blive klogere på i ‘UNMUTE dit digitale lederskab’:

  • Fremtidens digitale lederskab
  • Lær at lede din organisation digitalt
  • Fremtidssikre forretningen med nye værktøjer og et nyt mindset.

Styrk dit digitale mindset, og lad dig inspirere af bogen ‘UNMUTE dit digitale lederskab’. Hent det første kapitel af bogen, eller køb hele bogen her

Hvad kan vi forvente af fremtidens HR?

Ingen kan forudsige fremtiden, det er kun noget, vi kan gisne om. Men ved at dykke ned i, hvad vi kommer fra, og hvilke tendenser vi ser, kan vi ruste os til fremtiden.

Kriser kaster os ud i det ukendte og gør det svært at navigere for en periode. Når vi står på den anden side, er det vigtigt, vi tager ved lære.

I Master Danmark følger vi hele tiden med udviklingen i arbejdsmarkedet på tværs af brancher, dog især inden for HR. Vi ønsker, at HR skal stå stærkt i fremtiden og blive en aktiv aktør, der understøtter virksomhedens forretningsmål.

Ved at komme med anbefalinger og indspark til fremtidens HR vil vi gerne være fremadtænkende og udfordre de kendte HR-strategier.