{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Datadrevet HR

Datadrevet HR skal hjælpe med at kvalificere HR-arbejdet og styrke udvælgelsesprocesser gennem valide data. Læs med her, og find ud af, hvordan du kommer i gang med datadrevet HR.

Hvordan arbejder man succesfuldt med data i HR? Hvad betyder det egentlig i praksis for den enkelte HR-medarbejder?

Datadrevet HR bør ikke være et mål i sig selv, men skal ses som et strategisk vigtigt værktøj til, at HR i stigende grad kan blive en afgørende spiller i forhold til at drive i forretningen.

På denne side gennemgår vi de forskellige aspekter af datadrevet HR samt giver dig indblik i, hvordan du kan komme i gang med datadrevne beslutninger i din HR-afdeling.

Hvad er datadrevet HR?

Begrebet “datadrevet HR” dækker over en meget bred vifte af processer, der handler om, at HR benytter data om virksomhedens ansatte til at træffe bedre beslutninger for forretningen. 

Datadrevet HR handler om, at du kvalificerer HR-arbejdet med et mere objektivt perspektiv og udarbejder et ekstra lag af viden, inden der træffes beslutninger. Når du arbejder datadrevet, vil du typisk prioritere tiltag, som data forudsiger, vil have en positiv effekt, også selvom de intuitivt ikke er de oplagte projekter for dig at igangsætte. 

Verden og arbejdslivet er hele tiden i hastig forandring. Det er derfor centralt at kunne træffe gode beslutninger hurtigt. Med en datadrevet tilgang, får du indsigt baseret på objektive data om de ansatte. Beslutningerne bliver dermed foretaget på et mere robust grundlag. 

Gennem datadrevet HR bliver der samlet viden om mennesker, som bruges til at træffes de bedste beslutninger for både ansatte og forretningen.

Hvad kan du bruge datadrevet HR til?

Det er ikke noget nyt at tage beslutninger på baggrund af data.

Der er flere processer i HR, som med fordel kan ske mere datadrevet og systematisk, således at beslutningerne bliver truffet med den mindst mulige bias. 

Herunder får du et overblik over, hvordan du eksempelvis kan benytte datadrevet HR:

 • Træffe bedre beslutninger i forretningen, fx rekruttering, nye tiltag, udvikling af medarbejdere eller teams
 • Overbevise andre om at investere i fx ressourcer, systemer eller økonomi
 • Kende medarbejdere lige så godt, som du kender dine kunder, så du bedre kan tilpasse kommunikationen
 • Identificere nøglemedarbejdere og high performers
 • Forudsige relevante outcomes, fx opsigelser fra medarbejdere
 • Prioritering af opgaver. Data kan vise udfordringer, der skal løses.

Hvordan kommer du i gang med datadrevet HR?

De fleste danske virksomheder anvender data i deres HR-arbejde. De ved, data er vigtigt, men det bliver ikke prioriteret, fordi det kræver for meget. Arbejdet med data er dermed ikke struktureret og systematiseret nok i det omfang, at det skaber reel værdi.

Data om mennesker er mere komplekst at tolke på end klassisk Business Intelligence-data. Det kræver mere at tolke resultaterne fra en dataanalyse, når data er alt fra soft ratings, tilfredshedsundersøgelser, løndata eller salgstal til personlighedstest og kognitive test.

For mange HR-afdelinger har dette måske været grunden til, man ikke har turde at kaste sig ud i det. Men det er faktisk ikke så svært, som det måske lyder, og heldigvis har HR ofte mange af de nødvendige kompetencer inhouse allerede.

For at arbejde datadrevet skal du for det første være indstillet på at prøve noget nyt af og lære undervejs. Du skal være villig til at igangsætte datadrevne projekter uden at have det fulde overblik og undervejs lave ændringer, hvis data viser, at det ikke virker efter planen. For det andet skal du være villig til at stole på data, også selvom din mavefornemmelse siger noget andet

Det skal være muligt for dig at få fat i den data, du behøver. Dette kan for nogen være en udfordring, da det kræver nye IT-ressourcer. Vigtigst af alt er det, at din organisation stoler på data og vil træffe beslutninger ud fra den indsigt, I opnår.

 

De tre trin i datadrevet HR

Når du skal i gang med datadrevet HR, er der tre trin, du skal igennem for at få succes i arbejdet:

 1. Få adgang til data
 2. Arbejd med data
 3. Skab insights ud af data.

Få adgang til data

HR-data er ofte spredt på tværs af forskellige IT-systemer. Det er måske den største udfordring for at lave effektiv datadrevet HR. Det kræver ekstra benarbejde at samle data, men det er muligt i alle virksomheder, uanset størrelse. Få fx løndata og salgstal i bogholderi. HR har selv data på ansættelser, opsigelser og fratrædelser. 

Et godt sted at starte for at få samling på data og skabe et overblik er at udarbejde et dashboard. Undersøg hvordan alders- og kønsfordelingen er i virksomheden. Hvor mange uddannelsestilbud tilbyder I? Disse data vil give dig vigtig indsigt i virksomheden. 

Arbejd med data

En måde at tage fat på arbejdet med data er at vælge et projekt, der er nemt at starte op, og som har størst chance for at give et hurtigt og håndgribeligt resultat. Denne opstart er især god, hvis man er begrænset af ressourcer, både økonomisk og i teamet. 

Dataprojektet skal overbevise stakeholders om, at HR-data kan bidrage positivt til virksomhedens bundlinje og dermed sikre opbakning samt ressourcer til fremtidige projekter. Det kan ses som en slags ”proof of concept”.

Vælger du denne arbejdsform, skal du identificere de data, I allerede har, og de analyser, du kan lave med det samme. Disse data viser muligvis ikke de mest forretningskritiske resultater, men projektet vil vise, at det er muligt at skabe værdi med datadrevet HR. Det kan være et stærkt første skridt i at sikre buy-in fra ledelsen.

En anden tilgang er at identificere de mest forretningskritiske områder og herefter designe dataprojektet til at skabe værdi netop her. Denne tilgang kræver et større forarbejde og en højere grad af buy-in fra ledelsen. Men kan disse rammer skabes, har projektet højere potentiale for at skabe meget stor værdi for virksomheden.

Uanset hvilken tilgang du vælger, vil det gøre HR-arbejdet mere struktureret og systematiseret.

Skab insights ud af data

Når der skal skabes insights ud af data, kommer HR’s kernekompetencer inden for områder som Change Management, organisationskultur, arbejdspsykologi og medarbejdermotivation for alvor til sin ret. 

Det kræver viden om medarbejderprocesser at omsætte data til strategisk indsigt, og det er præcis her, HR er stærkest. Derfor er det sandsynligt, at HR i fremtiden bliver bindeled mellem medarbejderdata og strategi.

Her er nogle eksempler på, hvor og hvordan data skaber insights:

 • Data skaber et grundlag for bedre beslutninger om investeringer, fx ressourcer, systemer og økonomi
 • Data kan identificere nøglemedarbejdere
 • Data kan forudsige relevante outcomes, fx opsigelser fra medarbejdere
 • Data giver et validt grundlag for at prioritere opgaver
 • Bruges HR-data rigtigt, får HR i fremtiden en endnu vigtigere rolle for virksomheden og bliver et vigtigt bindeled mellem medarbejderdata og strategi.

Vi ser i større omfang, at stadigt flere større danske virksomheder nu ansætter medarbejdere som People Analyst eller HR Insights Specialist, og således arbejder målrettet mod den datadrevne tilgang. 

Det betyder ikke, at datadrevet HR kun er for store virksomheder. Det er relevant i alle HR-afdelinger og kan skaleres til den enkelte virksomhed. For det er ingen tvivl om, at data skaber værdi for forretningen uanset størrelse.

Mavefornemmelse vs. dataanalyse

Det er nok de færreste i en rekrutteringsproces, der kan sige sig helt fri for ikke at lytte sin mavefornemmelse og træffe valg baseret på denne.

Normalt kan vores mavefornemmelse guide os i den rigtige retning, men er det nok, når vi skal tage vigtige beslutninger, som fx at ansætte en fremtidig medarbejder? Hvordan kan man styrke rekruttering og udvikling bedst? 

Brug din mavefornemmelse i samspil med valide data. På den måde skaber du de bedste forudsætninger for at træffe de bedste beslutninger taget på et databaseret grundlag. 

Få data om medarbejdere gennem test. Tilbage står du med værdifuld indsigt, som ellers kan være svær at få. Denne viden kan du bruge strategisk til at både ansætte, fastholde og udvikle medarbejdere i virksomheden. Det er vigtigt at løfte sine medarbejdere, så de trives og føler sig tilpas udfordret. 

Test af medarbejdere kan hjælpe virksomheden med at konkretisere, hvilke egenskaber de besidder. Ønsker man, at medarbejdere tænker eller agerer på en bestemt måde, kan test synliggøre om medarbejderne har denne ønskede adfærd. 

Inden du tester dine medarbejdere, er det vigtigt, du definerer kriterier for, hvad der kendetegner en succesfuld medarbejder og en mindre succesfuld medarbejder. De såkaldte “high performers” og “low performers” i virksomheden. 

I flere tilfælde viser det sig rent faktisk, at de egenskaber, som ledelsen tror, high performers besidder, ikke altid stemmer overens med virksomhedens mavefornemmelse. 

Når du har testet high og low performers, kan du udforme en konkret personprofil og ved hjælp af valide data sætte de nye retningslinjer for typen, I fremadrettet vil ansætte. Test hjælper i disse tilfælde med at lave tro om til viden, så I kan træffe vidensbaserede beslutninger. 

Forarbejdet i rekrutteringsprocessen skabes således gennem data. Undervejs i processen, fx til ansættelsessamtaler eller udviklingssamtaler, kan den nuværende eller kommende medarbejder få en test, som skal være med til at belyse ukendte sider af personen. Således kan den endelig beslutning træffes i en kombination af data og mavefornemmelsen.

 

Lær dine medarbejdere at kende

Mange virksomheder bruger lang tid på at sætte sig ind i deres kunder, men der er også god grund til at sætte sig ind i sine medarbejdere. Medarbejderne driver virksomheden, og det er takket være deres benhårde arbejde, at virksomheden oplever succes - eller det modsatte. 

Hvis du vil hjælpe din virksomhed til at blive en konkurrencedygtige aktør, kan et af de første skridt være at se indad. Hvordan har medarbejderne det? Hvad har de brug for? Lyt til dem, og brug tid på dem, ligesom du bruger tid på dine kunder. Tilfredse medarbejdere bidrager til et godt arbejdsmiljø, og dette kan forbedre resultaterne. 

Test er et værktøj, som du kan bruge til at lære dine medarbejdere at kende. Du kan opnå data, der nuancerer dine medarbejderes profiler i en grad, som ellers ikke er mulig gennem almindelig dialog.

Sæt fokus på dine medarbejdere, og lær dem at kende lige så godt, som du kender dine kunder.

Eksempler på datadrevet HR

Dataanalyse kan hjælpe med at kvalificere HR-arbejdet gennem struktur og valide data. Hvis du er ny i arbejdet med datadrevet HR eller endnu ikke er begyndt, men ønsker det, kan du her få inspiration til, hvordan du i praksis kan arbejde med dataanalyse og få mest ud af den data, du indsamler. 

Dataanalyse kan bruges til at analysere en stor gruppe af personer. Master Danmark hjalp Tange Gruppen med at teste deres jobsøgende deltagere i projektet Potential In Action. Med OPTO personlighedstest kunne vi måle på deltagernes adfærd og performance og heraf kortlægge vigtige tendenser. Målet var at indsamle data til at styrke kompetenceudvikling hos deltagerne. 

Bliv inspireret til at arbejde med dataanalyse med dette eksempel.

Data kan hjælpe investorer med at træffe de logisk set bedste beslutninger. I et samarbejde mellem Master Danmark og netværket DanBAN anvendte vi OPTO personlighedstest til at teste forskellige iværksættere. Formålet med dataanalysen var at synliggøre, hvilken adfærd der kendetegner en succesfuld iværksætter, så investorer har nogle konkrete træk og mønstre, de kan kigge efter, og som de kan bruge, når de skal vælge nye investeringsmuligheder. 

Hvilken adfærd kendetegner en succesfuld iværksætter?

Datadrevet HR kan i begyndelsen forekomme overskueligt. Det kræver tid og ressourcer. Ikke mindst er det nødvendigt at have tro på, at data kan hjælpe og bidrage til vækst i virksomheden. Men ved at gå datadrevet til værks, kan HR træffe bedre objektive og logiske beslutninger.