{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Vær altid bevidst om formålet ved dataanalyse

Når man arbejder med dataanalyse, er der altid faldgruber og forhold, man skal være ekstra opmærksom på.

I forbindelse med dataanalysen, som Master Danmark laver i samarbejde med Potential in Action, er vi meget opmærksomme på, at deltagerne ikke efterfølgende skal tænke, om de er med i en ’rigtig’ eller ’forkert’ gruppering.

Projektets formål er ikke at finde ønskværdige adfærdstræk og fremhæve de akademikere, der hurtigt kommer i job. Det er ikke og bliver aldrig dataanalysens formål, at konklusionerne kommer til at handle om gode eller dårlige profiler. Det vil ikke give mening, hverken for os i master Danmark eller Potential in Action. Det handler om at se jobansøgerne som de hele mennesker de er, og hvordan man, både overordnet og i forhold til den enkelte, kan hjælpe akademikere til at komme videre i beskæftigelse.

Og analysen fokuserer netop på både det overordnede og den enkelte.

Studiet kortlægger tendenser

Studiets størrelse på mere end 160 akademiker gør, at man kan kortlægge tendenser, som kan anvendes i et større perspektiv. Måske viser analysen, at arbejdsløse akademikere skal hjælpes forskelligt og mere nuanceret, end det, man gør i dag. Måske analysen vil påvirke til nye tilgange hos fx a-kasser og jobcentre?

I forhold til deltagerne skal den viden, man har fra analysen, fremadrettet anvendes i dialogen med den enkelte akademiker med fokus på at styrke og tale udvikling i forhold til jobsøgning. Det betyder, at den viden, man får fra den enkeltes test, fremadrettet kan bruges til at styrke hans ellers hendes kompetenceudvikling i jobsøgningssammenhæng.


Læs også her, hvor en Potential in Action-deltager fortæller, hvad hun fik ud af forløbet

Hent rapporten fra dataanalysen

Studiet er nu afsluttet og du kan hente rapporten med resultaterne af datanalysen.

Category: Test
Tags: Dataanalyse, OPTO

Dato: 27.11.2019