{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Hvilken adfærd kendetegner en succesfuld iværksætter?

Der investeres som aldrig før i startups. Men hvilke startups bør man investere i, og hvilke iværksættere har størst chancer for at skabe succes? Ikke mindst, hvordan sikrer man bedst sin investering?

Data kan bruges til at skabe mere indsigt og hjælpe dig med at træffe klogere og mere bæredygtige beslutninger. I denne artikel får du indblik i, hvordan du kan bruge data, fx testværktøjer, til at understøtte dine valg.

I samarbejde med DanBAN har Master Danmark undersøgt, om der er en særlig adfærd, der kendetegner nøglepersonerne bag en startup. For når det kommer til små startups, hvor der måske kun er 1-2 nøglemedarbejdere, spiller adfærd og handlemåde en afgørende rolle.

DanBAN, Danish Business Angel, er et netværk af investorer, der primært investerer i startups. De ved, hvor vigtigt det er at udvælge de startups, der med størst sandsynlighed får succes. Ligesom Master Danmark, mener DanBAN, der er for lidt fokus på den menneskelige faktor, når man udvælger de virksomheder, som man ønsker at investere i.

Der er et kæmpe potentiale, hvis vi genbesøger udvælgelsesprocessen i forhold til at forudsige, hvem der vil få succes med deres startup.

OPTO personlighedstest finder lighederne mellem iværksættere

Til undersøgelsen udvalgte DanBAN 50 af deres mest succesfulde iværksættere i deres portefølje. Master Danmark bad iværksætterne udfylde personlighedstesten OPTO, der forudsiger performance. 

Få indblik i, hvordan og hvorfor personlighedstest kan bruges til udvikling af medarbejdere

Herefter undersøgte Master Danmark, om der var datadrevne mønstre, ligheder eller tydelige kendetegn blandt iværksætterne. Formålet med personlighedstesten var at se, om man kan tale om en særlig adfærd, der kendetegner iværksættere.

Læs mere om, hvad datadrevet HR er, og hvordan du kommer i gang med det.

Hvad kendetegner succesfuld iværksætteradfærd?

Resultaterne viste, der var tydelige fællestræk blandt de udvalgte, succesfulde iværksættere: 

De iværksættere, der har fået succes, har i høj grad samme adfærd. Ligeledes viste undersøgelsen, at man skal have adfærden “udpræget forandringsvillige og initiativrige” i “ekstrem” eller “næsten sjældent høj grad” for at opnå succes som iværksætter.

Det var tydeligt, at der er tale om mennesker, der adskiller sig markant fra normen, når det drejer sig om at udfordre status quo og tage styringen. Når det handler om at være udadvendt, ambitiøs, overbevisende og kreativ ligger alle iværksætterne i en gruppe, hvor kun 2-4% af arbejdsstyrken ligger.

Undersøgelsen viste også, at struktur slet ikke indgår i de succesfulde iværksætteres måde at agere på. Så hvis man som investor møder en iværksætterprofil, der arbejder meget struktureret, skal man være opmærksom på, at netop den adfærd kan bremse en mulig succes.

Brug data som beslutningsgrundlag

Hvad kan man så bruge resultatet til? I forhold til en investering er det relevant at vide, om den iværksætter, man måske vil investere i, har den adfærd, der med størst sandsynlighed får succes. Ligesom en alarmklokke bør ringe, hvis man oplever en adfærd, der adskiller sig markant fra succes-iværksætter-normen.

Med en så tydelig profil på en succes-iværksætter, er det oplagt, at denne viden bør indgå systematisk og med skærpet opmærksomhed, når investorer undersøger en startup som potentiel investering.

Data fra fx personlighedstest kan dermed tilføre vigtige, synlige og skjulte kompetencer i iværksætterprofilen. Således kan data bruges som validt beslutningsgrundlag.

Når man arbejder med dataanalyse, er det vigtigt, du er bevidst om formålet. Bliv klogere i denne artikel.

Category: Test
Tags: OPTO

Dato: 08.01.2020