{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Datadrevet HR – hvad er det og sådan kommer du i gang

Datadrevet HR handler om at kvalificere HR-arbejdet med et objektivt perspektiv og dermed et ekstra lag af viden, inden der træffes beslutninger. Læs med her og find ud af, hvordan kommer du kommer i gang med datadrevet HR.

Datadrevet HR er et strategisk vigtigt værktøj for, at HR i stigende grad kan blive en afgørende spiller i at drive i forretningen. Data skal nuancere og forbedre de nuværende HR-processer, og ikke erstatte dem.

Når man arbejder datadrevet, vil man kunne træffe objektive, bedre og mere robuste beslutninger for organisationen. I en verden og et arbejdsliv, der forandrer sig hele tiden, bliver det en central kompetence at kunne træffe gode beslutninger hurtigt. En datadrevet tilgang vil også betyde, at man vil prioritere tiltag, som data forudsiger, vil have en positiv effekt – også selvom de måske rent intuitivt, ikke er de oplagte projekter at igangsætte.

Sådan kommer du i gang med datadrevet HR

Overordnet er der tre trin, man skal igennem for at få succes i arbejdet med datadrevet HR:

  1. Få adgang til data
  2. arbejd med data
  3. Skab insights ud af data

Få adgang til data

HR-data er ofte spredt på tværs af forskellige IT-systemer. Det er måske den største udfordring for at lave effektiv datadrevet HR. Det kræver nemlig lidt benarbejde at få samlet data, men det er muligt i alle virksomheder, uanset størrelse; Få fx løndata og salgstal i bogholderi. HR har selv data på ansættelser, opsigelser og fratrædelser. Undersøg hvordan alder- og kønsfordelingen er i virksomheden. Hvor mange uddannelsestilbud tilbyder I? Disse data vil give jer et indblik i mange ting. Et godt sted at starte for at få samling på data og skabt et overblik er at udarbejde et dashboard

Data om mennesker er mere kompleks at tolke end klassisk Business Intelligence-data. Det kræver mere at tolke resultaterne fra en dataanalyse, når data er alt fra soft ratings, tilfredshedsundersøgelser, løndata eller salgstal til personlighedstest og kognitive test.

For mange HR-afdelinger har det måske været grunden til, at man ikke har turde at kaste sig ud i det, men det er faktisk ikke så svært, som det måske lyder, og heldigvis har HR ofte mange af de nødvendige kompetencer inhouse allerede.

Arbejd med data

En måde at arbejde med data er at vælge et projekt, der er relativt nemt at starte op, og som har størst chance for at give et hurtigt og håndgribeligt resultat. Denne opstart er især god, hvis man er begrænset af ressourcer, både økonomisk og i teamet. Dataprojektet skal overbevise stakeholders om, at HR-data kan bidrage positivt til virksomhedens bundlinje og dermed sikre opbakning samt ressourcer til fremtidige projekter. Det kan ses som en slags ”proof of concept”.

Vælger man denne arbejdsform, skal man først og fremmest identificere de data, man allerede har og de analyser, man kan lave med det samme. Disse data viser muligvis ikke de mest forretningskritiske resultater, men projektet vil vise, at det er muligt at skabe værdi med datadrevet HR. Det kan være et stærkt første skridt i at sikre buy-in fra ledelsen.

En anden tilgang til at arbejde datadrevet er at identificere de mest forretningskritiske områder og så designe et dataprojektet til at skabe værdi netop her. Denne tilgang kræver et større forarbejde og derfor også en højere grad af buy-in fra ledelsen, men så har projektet også et langt højere potentiale for at skabe meget stor værdi for virksomheden.

Uanset hvilken tilgang man vælger, vil det gøre HR-arbejdet mere struktureret og systematiseret.

Skab insights ud af data

Når der skal skabes insights ud af data, kommer HR’s kernekompetencer inden for områder som Change Management, organisationskultur, arbejdspsykologi og medarbejdermotivation for alvor til sin ret. Det kræver viden om medarbejderprocesser at omsætte data til strategisk indsigt, og det er præcis her, HR er stærkest. Derfor er det sandsynligt, at HR i fremtiden bliver bindeled mellem medarbejderdata og strategi.

Her er nogle eksempler på, hvor og hvordan data skaber insights:

  • Data skaber et grundlag for bedre beslutninger om investeringer (ressourcer, systemer, økonomi)
  • Data kan identificere nøglemedarbejdere
  • Data kan forudsige relevante outcomes - fx opsigelser fra ansatte
  • Data giver et validt grundlag for at prioritere opgaver.

Bruges HR-data rigtigt, er der ingen tvivl om, at HR i fremtiden får en endnu vigtigere rolle for virksomheden og bliver et vigtigt bindeled mellem medarbejderdata og strategi.

Vi ser da også, at stadigt flere større danske virksomheder nu ansætter medarbejdere som People Analyst eller HR Insights Specialist og således arbejder målrettet mod den datadrevne tilgang. Dermed ikke sagt, at datadrevet HR kun er for store virksomheder. Det er relevant i alle HR-afdelinger og kan skaleres til virksomheden. For det er ingen tvivl om, at data skaber værdi for forretningen uanset størrelse.

Category: Datadrevet HR

Dato: 10.02.2020