{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Er du objektiv, når du rekrutterer?

Undersøgelser viser, at vi er meget mere bias, end vi tror. Men måske kan du blive mindre bias fremadrettet.

Du gør dig uden tvivl umage, når du rekrutterer. Du gør dig sikkert grundige overvejelser om den rette kandidat, det job, som skal udfyldes, og det team, den nye kollega skal fungere i. Du overvejer måske, hvilke faglige kvalifikationer den nye medarbejder skal være i besiddelse af, hvilke resultater han/hun skal have opnået, foretrukken personlighed og måske også kognitivt potentiale. Måske tager du referencer for at undgå fejl. Men er din rekrutteringsproces objektiv, selvom du gør dig umage?

Vær bevidst om, hvor bias kan opstå

Undersøgelser viser, at vi er meget mere bias, end vi tror. Men måske kan du blive mindre bias fremadrettet.

Først og fremmest: Hvad betyder ”bias”? At være bias betyder, at man har forudfattede meninger og/eller fordomme. Bias påvirker en udvælgelse negativt, da man ikke er objektiv. Bias kan opstå mange steder i processen. Alle involverede i en rekruttering kan være bias. Dig selv, en rekrutterende chef, en referenceperson osv. Bias kan også opstå på grund af den måde, vi stiller spørgsmål på, eller på baggrund af vores erfaringer, som kan gøre os forudindtagede. Bias kan også opstå, hvis du ikke er opmærksom på dit sprogbrug, når du udformer en stillingsannonce.

Vi kan ikke helt undgå bias

Jeg mener ikke, at man kan undgå bias helt. Men ved at fokusere på faldgruberne, har du mulighed for at minimere risikoen for bias. Der er en tendens til, at vi gerne vil ansætte mennesker, som ligner os selv, eller det team, de skal indgå i, fx på erfaringer, kvalifikationer og personlighed. Men bliver diversiteten i teamet så høj nok? Måske du har mere behov for et supplement til teamet, end endnu en medarbejder med samme faglighed og/eller personlighed.

Bevidsthed omkring sproget i stillingsannoncen

Er du bevidst om dit sprogbrug, når du skriver jobannoncer? Undersøgelser har vist, at jobannoncer som indeholder stereotype maskuline ord, afholder kvinder fra at søge jobbet.

Danielle Gaucher, Justin Friesen og Aaron C fandt i 2011 sammenhæng mellem brug af stereotype maskuline og feminine ord i stillingsannoncer og hvilke annoncer, mænd og kvinder fandt interessante. Du kan læse mere om studiet i artiklen ”Evidence That Gendered Wording in Job Advertisements Exists and Sustains Gender Inequality (Journal of Personality and Social Psychology, July 2011, Vol 101(1), p109-28)”. Her finder du også bilaget med hele listen af feminine og maskuline ord som er output fra undersøgelsen.

Hvordan laver vi bedst en objektiv udvælgelse? 

Det er svært helt at undgå bias i en udvælgelsesproces, men hvis vi gør os umage, kan vi minimere risikoen for bias. Løsningen skal findes i en bevidsthed om faldgruberne samt en struktureret rekrutteringsproces med et objektivt fokus.

Hvad gør du for at undgå bias?

Category: Rekruttering

Dato: 04.02.2019

Tina Sørensen Portræt

Tina Sørensen

Content Writer