{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

HR Future Lab - hvordan ser fremtiden ud for HR?

Der har længe været et behov for at blive mere konkrete i debatten om, hvilken rolle HR skal have i fremtiden.

Så sent som sidste år præsenterede vi i Master Danmark en række datadrevne findings om fremtiden for HR, og her blev det tydeligt, at der er brug for, at vi i HR – med input udefra – begynder at tale mere om, hvor vi skal hen, og hvordan vi kommer derhen.

Vi synes, det er en vigtig debat at have, og derfor har vi samlet en række relevante og kompetente personer i det, vi kalder HR Future Lab. Her skal vi netop tage dialogen om HR i fremtiden, debattere, stille spørgsmål og sammen komme med overvejelser og anbefalinger. Vi skal genopfinde måden, vi leverer værdi i HR og forretningen

En tværfaglig gruppe, der kan skabe forandringer

HR Future Lab er startet op i marts 2019 og har i år 18 medlemmer, som alle er inviteret på baggrund af deres position som frontløbere og med fokus på at skabe en repræsentativ gruppe. Derfor består gruppen af en række erfarne og tunge HR-profiler fra store, danske virksomheder, samt en række spændende profiler der ikke har en baggrund i HR, men excellerer inden for de kommercielle og finansielle områder, risikovurderinger, data science, iværksætteri, digitalisering mm.

Vi har bevidst valgt at sammensætte en tværfaglig gruppe af mennesker med en blanding af domæneviden og med forskellig baggrund, fordi vi ved fra vores dataanalyser i 2018, at hvis HR skal genopfinde sig selv, så kan vi ikke gøre det alene.

HR Future Lab skal samles flere gange i løbet af året og emnerne vil være HR’s kerneopgaver, bæredygtighed i HR, teknologier i HR, brug af data i HR og digitalisering af HR.

Følg med i debatten

Det kinesiske ordsprog siger: ”Har jeg et æg og du et æg og vi bytter, så har vi hver et æg. Men har du en idé og jeg en idé og vi bytter, så er vi hver blevet en idé rigere”. Sådan tror vi på, det er med viden, og derfor vil der være transparens omkring vores møder, visioner og viden. Vi deler en række overvejelser og anbefalinger efter hvert møde. Udover de interne diskussioner i gruppen, vil vi løbende invitere en række eksterne foredragsholdere til at inspirere os yderligere. Du kan følge med her på bloggen, eller tilmelde dig maillisten for HR-fremtiden og få viden direkte i din indbakke.

Kick-off

HR Future Lab mødtes første gang sidst i marts 2019. Denne gang var det Lundbeck, der var vært, og emnerne på dagen var HR’s fremtidige kerneopgave, de mest relevante teknologier for HR i fremtiden og HR i relation til FN’s verdens mål.

Der var gode dialoger og debatter allerede fra start, og du kan læse med, når vi præsentere de holdninger, gruppen havde til hvert emne. 

HR’s fremtidige kerneopgave

Inden HR Future Lab mødtes første gang i marts, havde deltagerne på forhånd sendt deres bud på HR’s kerneopgave i fremtiden. Her blev det tydeligt, at vi vil rigtig mange ting på én gang. Og hvad er så reelt kernen? Netop denne brede på tanker om kerneopgaven blev udgangspunktet for en god debat om, hvad vi præcis mener, skal være kerneopgaven for HR i fremtiden.

Den fælles konklusion blev, at HR’s kerneopgave overordnet er det samme som nu:

At være den strategiske partner, der driver forretningen (snarere end blot understøtter den).

Den markante forskel i fremtiden er så, hvilke midler og metoder vi anvender, og hvordan vi viser vores værdi for forretningen.

Og hvad kræver kerneopgaven så af HR i fremtiden 

Hvis HR skal drive forretningen og være en strategisk partner, skal vi kunne forudsige, hvad der vil ske i forretningen, og vi skal ved hjælp af data lave estimater, der kan bruges til at træffe bedre beslutninger.

Det betyder, at måden vi arbejder på, vil ændre sig. Alting skal gå hurtigere, og man skal kunne træffe velovervejede beslutninger uden at bruge lang tid på det. Derfor bliver teknologien relevant at bringe mere i spil.

Vi kommer til at ændre strukturer og processer, så vi kan imødegå en fleksibel arbejdskraft. Og samtidig er det afgørende med en høj grad af forretningsforståelse og nye agile (men driftssikre) organisationsformer, nye kompetencer, nye ledelsesformer og genovervejelse af fysiske rammer.

Vi kommer ikke uden om nye teknologier og robotter. I den forbindelse bliver HR’s rolle også at byde ind med de etiske, demokratiske og retlige overvejelser. Vi skal jo netop stå inde for den del af forretningen, der handler om mennesker. Og det adskiller HR fra mange andre fagområder, da der er særlige spørgsmål, der er vigtige, når det kommer til arbejdet med mennesker.

Hvordan ser verden ud om nogle år?

Når vi taler om HR’s fremtidige kerneopgave, får det stor betydning, hvordan verden og især arbejdsmarkedet vil se ud om nogle år. For det er jo netop her, vi skal være klar til at byde ind med værdi.

Der er ingen tvivl om, at fremtidens arbejdsmarked ændrer sig radikalt de kommende år, og det stiller øgede krav til virksomhedernes omstillingskraft og globale samarbejdsevner.

Og hvilke kendetegn ved fremtidens arbejdsmarked har så en direkte impact på HR’s opgave? Det spørgsmål debatterede vi i gruppen og endte med følgende overskrifter, som du kan læse mere om her:

 

Category: Fremtidens HR

Dato: 29.04.2019