{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

HR Future Lab - et arbejde med mening

Udover at kunne se en mening med sit arbejde, er der også en klar medarbejderforventning om, at virksomheder tager til hensyn til bæredygtighed.

Udover markant anderledes forventninger til arbejdspladsen og ønsket om fleksibilitet, er et vigtigt element i fremtidens arbejdsliv, at medarbejderne forventer, at deres egne værdier matcher virksomhedens. De vil ganske enkelt have et arbejde med mening.

Virksomheden skal være autentiske i deres beskrivelse af, hvorfor et arbejde hos dem giver mening. Hvordan bidrager virksomheden til den verden, der omgiver os? Det skal kunne kommunikeres præcis og uden floskler, der falder til jorden, når man møder virksomheden, medarbejdere og produkter.

Udover at ville bidrage til verden og se en mening med det, man laver, er der også en klar forventning om, at virksomheder tager til hensyn til verden og tydeliggør, hvilket ansvar man tager i relation til verdens bæredygtighed. Her er det afgørende, at der er handling bag ordene.

Udfordringen bliver så at finde den rette balance i kommunikationen. Hvis man fx sælger dæk, så redder man måske ikke verden – så hvad er det så for en historie man fortæller? Og hvordan sikrer man, at der er skabt tilstrækkeligt overskud af legitimitet og goodwill, når ”sociale shitstorme” pludselig rammer?

Etiske og moralske overvejelser

Fremtidens arbejdsmarked stiller store krav til fleksibilitet, agilitet og brug af teknologier for at kunne holde tempoet og værdien. Derfor bliver de etiske og moralske overvejelser essentielle i HR’s fremtidige arbejde.

Hvordan sikrer vi fx, at de enkelte medarbejdere stadig bliver taget hånd om ifm. sygdom, skader, familieliv osv.? I den forbindelse var der i gruppen en del tanker om faglige organisationers styrke og lovgivningen i fortid, nutid og fremtid på tværs af landegrænser.

HR skal være det moralske kompas i en fremtid, hvor teknologier og mennesker i endnu højere grad skal arbejde sammen. Det handler om at drive forretningen uden at gå på kompromis med de mennesker, vi arbejder med.

Vi har et ansvar for de nye arbejdsformer og de mennesker, vi møder i virksomheden. De skal trives og det vil naturligvis være forskelligt hvad der skal til for at den enkelte trives, men med individuelle løsninger og fleksibilitet er vi langt.

Vi skal holde os for øje, at teknologien er et afgørende middel, men ikke et mål i sig selv.

Derudover ligger der også i det moralske kompas, at vi tager stilling til de digitale løsninger, vi implementerer, når vi effektiviserer og automatiserer. Vi skal løbende stille de kritiske og måske svære spørgsmål. Vi skal holde for øje, at teknologien er et afgørende middel, men ikke et mål i sig selv. Men vi skal også være nysgerrige og turde afprøve forskellige teknologier, så vi kan finde de helt rette for os.

I gruppen var der en god snak om de overvejelser, man skal gøre sig, når man vælger at bruge sine data og implementere nye teknologier. Her er det fx relevant at spørge, hvorfor skal vi bruge teknologien til dette? Hvilken udfordring skal vi løse med det?

Altså skal vi undgå at bruge teknologier bare fordi, de andre gør det eller det lyder smart. Til gengæld skal vi turde gøre det, når det netop kan løse en udfordring og skabe værdi.

Category: Fremtidens HR

Dato: 20.05.2019