{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

HR skal facilitere, hvordan mennesker i en digital arena kan topperforme uden at brænde ud

I fremtiden er der ikke et skel mellem den fysiske og virtuelle virkelighed. Og det stiller nogle helt særlige krav til HR. Til årets første møde i HR Future Lab blev der prøvet virtual reality, diskuteret teknologier og kigget med fremtidsbriller på HR’s kerneopgave. Hvilke problemer skal vi løse – og hvordan rustes vi bedst til det? Alt tyder på, at vi skal fokusere endnu mere på mennesket i en digital verden og på, hvordan vi i HR kan hjælpe folk med at topperforme uden at brænde ud.

HR’s kerneopgave vil ikke være den samme om 5 eller 10 år, som den er i dag. Den teknologiske udvikling betyder blandt andet, at vi kommer til at sidestille den fysiske og digitale virkelighed endnu mere. Og lige præcis i dette spænd, dette nye rum, kommer HR til at have en afgørende rolle for at sikre, at mennesker kan topperforme uden at brænde ud. Det stod klart efter HR Future Labs første møde, hvor vi kom rundt om:

Er du nysgerrig på at vide mere om HR Future Lab? Så læs med her.

HR Future Lab er det innovationsforum, hvor en gruppe af visionære beslutningstagere mødes for at diskutere fremtiden for HR. Målet er at redefinere HR som faglig disciplin. Det er tid til, at HR re-brandes, og at HR spiller sig selv på banen i strategisk sammenhæng. Det forudsætter, at HR kan skabe en ny visionær fortælling om sig selv. I HR Future Lab bliver vi inspireret af andre faglige domæner, og så diskuterer vi, hvordan vores egen faglighed ser ud i fremtiden: Hvor bevæger HR sig hen?

På jagt i et nyt fagligt domæne 

Kødbyen i København dannede ramme om årets første møde i HR Future Lab. Nærmere bestemt var det virksomheden Khora, der var udvalgt til at inspirere med deres ekspertise inden for fremtidens metavers, virtual reality og augmented reality.  

Inden vi gik i gang med dagens debat om HR’s kerneopgave i fremtiden, blev vi alle kastet ud i et helt andet univers. Med store VR-briller og hovedtelefoner på bevægede HR Future Lab sig igennem det ydre rum, ind i digitale mødelokaler og til toppen af vindmøller. For at mærke på vores egne kroppe, hvordan vi i fremtiden også vil opleve verden: Virtuelt. 

Ligestilling mellem den fysiske og virtuelle virkelighed 

Vi valgte at besøge Khora, fordi vi tror på, at fremtidens arbejdsliv udspiller sig lige så meget på den virtuelle som den fysiske scene. Som founder af Khora, Simon Lajboschitz, påpegede i et inspirerende oplæg om fremtidens teknologier: ”I fremtiden er der ikke et skel mellem den ægte (fysiske) virkelighed og den digitale virkelighed. Der er én virkelighed, og den er lige så digital som den er fysisk.” 

Ligestillingen af den fysiske og virtuelle verden kan betegnes som metaverset. Og der er stor fart på dette univers, hvor vi smidigt bevæger os mellem det fysiske og virtuelle.  

Hvor placerer det HR? Hvilken faglighed kræver det i fremtiden, når vi alle bevæger os smidigt mellem fysiske og virtuelle universer? Det var omdrejningspunktet for årets første møde i HR Future Lab. 

Hvad betyder de forskellige begreber?

  • Metavers: Betegnelsen for det univers, hvor den fysiske og virtuelle virkelighed ligestilles og smeltes sammen. Dækker blandt andet over virtual reality og augmented reality.
  • Virtual reality (forkortet VR): En simuleret oplevelse, der kan minde om den fysiske virkelighed eller være helt anderledes. Ofte tager man briller og hovedtelefoner på, for at komme ind i den virtuelle virkelighed.
  • Augmented reality (forkortet AR): En interaktiv oplevelse af den fysiske verden, hvor objekter bliver digitalt forstærket, ofte gennem forskellige sanseindtryk.

Vores nuværende model for at gå på arbejde er 200 år gammel 

Før vi ser fremad, må vi kigge tilbage. Den måde, vi går på arbejde på, er nemlig ret gammel: Man møder op, stempler ind, udfører sit arbejde, stempler ud og går hjem. Efter Covid-19 er mange gået væk fra kravet om fuld fysisk tilstedeværelse, men kulturen med at stemple ind og ud findes stadig – den er blot blevet digital eller ligger i kulturen med faste mødetider, samme rutiner, vaner og ritualer. 

Det er tid til fornyelse. Hvordan kan vi som HR-ansvarlige være relevante og arbejde på en måde, der afspejler de enorme forandringer, vi er midt i. Vi skal udnytte det potentiale, der ligger i fremtidens sammensmeltning af virkeligheder. 

Vi er også nødt til at overveje, hvad det er for en bagage, de unge træder ind på arbejdsmarkedet med. Er de overhovedet klædt ordentligt på til at toppræstere i en digital verden uden at brænde ud? I HR Future Lab er vi overbeviste om, at vi kommer til at genbesøge, hvad unge mennesker skal lære - måske vi i fremtiden får nogle helt andre fag på skoleskemaet? Hvis den digitale verden muliggør, at al viden er tilgængelig, bør vi måske fokusere mere på at fostre sociale kompetencer som samarbejde, idegenerering og empati. 

Stort uudnyttet potentiale 

Covid-19 viste os, at vi kan arbejde langt mere digitalt, end vi troede. Men i fremtiden bliver grænserne mellem den fysiske og virtuelle virkelighed udvisket i sådan en grad, at det ikke giver mening at snakke om det ene vs. det andet. Og her har HR en spændende og enormt vigtig rolle at spille så længe, at mennesker er virksomhedens vigtigste ressource. 

Det er vores overbevisning, at langt de fleste virksomheder ikke til fulde udnytter det potentiale, teknologien har. Rigtig mange mennesker oplever, at det digitale og fysiske er lige vigtige, men det er som om HR ikke udnytter det men kun brillerer kun i den fysiske verden.  

Fremtidens HR skal finde, forbinde og facilitere 

For at være parate til fremtiden, er det vigtigt, at HR kan udnytte den digitale verdens potentiale. Det stod klart, da debatten om HR’s fremtid blev åbnet i HR future lab. HR skal være dem, der tager styringen, så mennesket ikke bliver overset i brugen af teknologien – vi skal være dem, der sørger for at holde fokus på det hele menneske hvor der er fokus på at præstere, men også trives, hvad end det bevæger sig i den virtuelle eller fysiske virkelighed.  

Hvordan gør vi det? Først og fremmest er vi nødt til at tænke people first. HR skal ikke i fremtiden være et serviceorgan, vi skal derimod sætte tonen og drive udviklingen når mennesker er involveret. Det forudsætter naturligvis, at mange nuværende driftsopgaver automatiseres. Men med fremtidens teknologier vil vores opgaver være langt mere komplekse og menneskefokuserede.  

Det bliver HR, der definerer, hvordan vi samarbejder: HR finder de rigtige folk, forbinder dem med hinanden og faciliterer samarbejdet mellem forskellige typer af mennesker. Vi er linket mellem mennesker i en verden, hvor mødet lige så vel kan foregå fysisk som i et virtuelt univers.  

Human Hackers 

Når vi er ansvarlige for mennesker, skal vi også være bevidste om, hvordan menneskers hjerner virker. Vi skal hjælpe folk til at tænke ud af boksen. HR skal gøre mennesket klar til fremtiden og transformere arbejdsstyrken.  

Sidste gang HR Future Lab mødtes, lød vores anbefaling på, at HR skal blive ‘Human Hackers’. HR skal kunne forudsige, hvad fremtiden betyder for arbejdslivet, og vide hvordan vi agerer i den - på tværs af fagligheder, generationer og teknologier. HR skal i højere grad lære mennesker at navigere i en tid med konstante forandringer og finde nye løsninger. HR skal i fremtiden være eksperter i forretningen, der tilbyder forskellige faciliteringsøvelser, lærer mennesker at udvide deres forestillingsevne, hjælper med at nedbryde dårlige vaner i en tid med masser af digitale muligheder. Vi skal være mere risikovillige og teste af i små skalaer, lave evalueringer og løbende lære af vores erfaringer med de mennesker vi skal hjælpe i en digital brydningstid.

Er du nysgerrig på at vide mere om vores tidligere anbefalinger og begrebet Human Hackers? Så læs med her.

Vi gentænker HR’s kerneopgave 

På baggrund af den viden, vi tilegnede os om fremtidens teknologier og udvaskningen af grænsen mellem den fysiske og digitale virkelighed, stod det klart, at vi må gentænke HR’s kerneopgave: Fremtidens vigtigste spørgsmål for HR bliver, hvordan vi passer på det hele menneske i en verden, hvor det digitale er lige så vigtigt som det fysiske. Kerneopgaven for HR bliver derfor at insistere på en people first-tilgang i en verden, hvor teknologier er en decideret forlængelse (eller sidestilling) af vores fysiske tilstedeværelse.  

HR Future Lab anbefaler: 

Vi bør genbesøge definitionen af, hvem HR hjælper. Fra at hjælpe ledere og medarbejdere med det, der sker inden for arbejdstiden, skal vi bevæge os mod at hjælpe mennesker i livet.   

Denne anbefaling dækker over to vigtige, sproglige bevægelser: Medarbejdere og ledere erstattes med ordet mennesker, og arbejdstiden erstattes med livet. Det handler i bund og grund om at skabe bæredygtig HR i en digital verden. Altså, hvordan hjælper vi mennesker med at topperforme uden at brænde ud? 

Overvej, hvilket ansvar en arbejdsgiver skal tage, når den digitale verden ligestilles med den fysiske. Hvis mennesker arbejder hjemmefra i virtual reality-universer, hvor stopper arbejdsgivers forpligtelser så ift. at tage hånd om de ansatte? Hvordan forholder man sig som virksomhed til livsændrende kriser som fx skilsmisse? Hvad skal arbejdsgiveren og dermed HR tage ansvar for / kunne hjælpe med? Grænserne bliver endnu mere flydende, end de er i dag, og HR får større ansvar end tidligere. 

Vi ved fx, at kroppen har brug for motion, og hjernen har brug for pauser. Hvordan kan man skabe en kultur og infrastruktur hvor man tager hensyn til det? Zoom fatigue (Zoom-træthed), som mange oplever, er en af konsekvenserne af, at man ikke har taget den digitale transformation alvorligt. Meningen med det digitale arbejdsliv er ikke at skulle sidde foran skærmen i Zoom-møder dagen lang. Det er hverken fleksibelt, effektivt eller humant. Vi skal hjælpe med at indsætte fartbump, både strukturelle og individuelle, der skaber plads til uforstyrret arbejdstid eller pauser, uden man bliver set ned på.  

Vi skal også genbesøge definitionen af, hvem vi har ansvar for, og hvem vi skal være relevante overfor. Fremover bliver det en meget mere broget gruppe, end det vi kender i dag, og derfor bliver HR’s ydelser også mere differentierede. Det betyder, at der vil være en højere veksling mellem freelance, projektansættelse og fastansættelse. Dermed vil fokus også blive mere på den konkrete opgave, snarere end hvilken funktion, den der skal løse opgaven har.

Det er et emne vi tidligere har haft på programmet i HR Future Lab, og du kan læse mere om vores tanker dengang, her

Næste step

Gennem hele 2022 vil HR Future Lab mødes og diskutere fremtiden for HR. Vi vil løbende arbejde videre med anbefalingen, dykke endnu mere ned i detaljen og folde det hele ud. Overordnet har vi hele tiden fokus på, hvordan HR kan blive den vigtigste spiller i forretningen – og hvordan vi når dertil.  

Category: Fremtidens HR
Tags: hr future lab, fremtidens hr

Dato: 04.05.2022