{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

HR skal facilitere fremtidens arbejdsliv - som human hackers

HR Future Lab mener, at HR skal turde at være first movers og thought leaders.

HR Future Lab mødtes i november til et meget produktivt og inspirerende møde. Vores fokus er stadig koncentreret om HRs rolle i fremtiden, og vi er ikke i tvivl om, at HR står overfor en kæmpe mulighed. I takt med at fremtidens teknologiske arbejdsliv rykker tættere på, bliver det en spændende opgave for HR at udfordre og udvikle medarbejderne, så de bliver i stand til at håndtere teknologien, der gennemgribende vil ændre måden, vi arbejder på. Vi tror på, at HR med en re-branding kan blive en strategisk vigtig spiller med afgørende indflydelse på bundlinjen.

Fremtidens arbejdsliv

Når man taler om fremtiden, vil der uvægerligt være flere spørgsmål end svar. Der er mange forudsigelser og teorier, og emnet kan opfattes noget abstrakt og filosofisk. Eksperterne er dog enige om, at der tegner sig nogle tydelige konturer og megatrends generelt i samfundet. Disse vil uden tvivl påvirke det fremtidige arbejdsliv, og skabe nye veje for HR i fremtiden.

Forudsætningen for at forstå HRs fremtidige rolle er at kunne forestille sig fremtidens arbejdsliv, og den ændring som teknologien vil betyde for den måde, vi arbejder på.

Et fremtidsscenarie er f.eks., at vi ikke vil være begrænset af afstande. Der udvikles på førerløse transportformer, hvor der er muligt at arbejde undervejs til arbejdet, eller der kan være udviklet højhastighedstog, der kan bringe medarbejdere fra København til Berlin på et kvarter.

En anden antagelse er, at freelancearbejde og remote workers vil blive det mest almindelige. Hele verden vil være deres kontor. Tidsforskelle og sprog vil ikke opfattes som barrierer, og møder i virtuelle møderum vil være hverdag. Det betyder formentlig også, at den faste arbejdsuge, hvor man møder op i domicilet, ikke eksisterer i fremtiden.

Alt dette kræver blandt andet, at virksomhederne er opmærksomme på at finde nye veje til at skabe samhørighed med de ansatte, også dem der er tilknyttet virksomheden løst og i kortere perioder.

Det er heller ikke en umulig tanke, at der vil blive gjort op med vores tradition for uddannelse. Teknologien gør, at alt forandres så hurtigt, at viden oftest vil være forældet den dag, man tager den afsluttende eksamen. Nye digitale platforme som Amazons Mechanical Turk vil eksplodere og masser af muligheder vil stå klar til at hjælpe med at matche mennesker med opgaver i forskellige virksomheder.

I HR Future Lab mener vi, at eksempler som disse vil medføre et markant anderledes arbejdsliv. Skal de bedste og skarpeste medarbejdere tiltrækkes og fastholdes, skal virksomhederne følge udviklingen tæt og tilbyde andre vilkår end dem, man kender i dag.
________________________________________

HR FUTURE LAB ANBEFALER:

HR skal sætte fokus på at kunne forudsige, hvad vi kan forvente af fremtiden i relation til arbejdsmarked, teknologi, digitalisering og den menneskelige kapacitet.
________________________________________

Fra human resources til human hackers

HR Future Lab mener, at HR skal turde at være first movers og thought leaders. Det betyder, at HR skal tage ansvar for at gå forrest og tilbyde et Center of Excellence (COE), dvs. et tværfagligt team, der via forskning arbejder ambitiøst og strategisk med forudsigelser og løsning af fremtidsrelaterede og komplekse problemstillinger.

Det er tid til, at HR re-brandes, og at HR spiller sig selv på banen i strategisk sammenhæng. Det forudsætter, at HR kan skabe en ny visionær fortælling om sig selv.
________________________________________

HR FUTURE LAB ANBEFALER:

HR får et nyt og mere sigende navn. Vi foreslår: Human Hackers – forstået som værende eksperter på, hvordan man kan udvide menneskers forestillingsevne. Tanken er, at vi skal udfordre og uddanne vores organisationer til at tænke nyt. Vi skal hjælpe folk til at tænke ud af boksen og mere innovativt, og så at sige ”åbne medarbejdernes hjerner”, så de kan forstå og bruge teknologien. Det skal være HR, der gør mennesket klar til fremtiden og transformerer arbejdsstyrken.
________________________________________

Barrieren er den menneskelige hjerne, for præmissen er, at 95% af tiden er vores hjerner på autopilot. Det er hensigtsmæssigt i den forstand, at vi ikke skal lære at cykle hver morgen – omvendt er det en ulempe, når vi skal finde nye løsninger.

Som Human Hackers skal vi derfor lære de ansatte - via forskellige faciliteringsøvelser - at snyde hjernen og dermed udvide deres forestillingsevne. Man kan kalde det at ”bringe deres hjerner ud af autopilot”.

I den forlængelse bliver problem solving også en strategisk kompetence, da vi mennesker ofte reagerer med modstand, når status quo udfordres.
________________________________________

HR FUTURE LAB ANBEFALER:

HR bliver de bedste til at kunne nedbryde barrierer og vanetænkning. HR vil stadig understøtte forretningen, men med det nye fokus: HR skal kunne forudsige, hvad fremtiden betyder for arbejdslivet, og vide hvordan vi agerer i den - på tværs af fagligheder, generationer og teknologier.
________________________________________

Og altså under et nyt navn – Human Hackers. I næste mail kan du læse mere om, hvilket brand og funktion, gruppen mener, der skal knyttes til ’Human Hackers’, ligesom du kan læse mere om teknologiens betydning for mennesker og deres arbejdsliv.

Category: Fremtidens HR

Dato: 13.12.2019