{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Nytænk jeres rekruttering: Skræm kandidaterne væk

Skræm jeres topkandidater væk for at se, om de er det rigtige match. Ja, det lyder måske omvendt, men i en tid, hvor det kan være svært at tiltrække de rigtige kandidater, kan det være en god idé at tænke rekrutteringsprocessen ud af boksen. Læs med, og få inspiration til, hvordan du kan vende din rekruttering på hovedet for at finde det bedste match.

Alle virksomheder ønsker at finde den rette kandidat, som trives, skaber resultater og tilfører værdi til virksomheden og teamet. Men det kan være svært at tiltrække personer, som er et match for både virksomhed og kandidat.

Derfor afprøver virksomheder indimellem nye rekrutteringsmetoder, der skal tiltrække den rette kandidat. I denne artikel beskriver vi et eksempel på hvordan man kan vende rekrutteringen på hovedet i jagten på at finde den rette kandidat til virksomheden.

Den seneste rekrutteringstendens

Først skaber virksomhederne interesse blandt potentielle kandidaterne, fx ved at fortælle, at de er en helt særlig virksomhed, som er på en rejse, der handler om at udfordre status quo og gøre en reel forskel. De beskriver, hvor fedt det er at arbejde hos dem, og den rette kandidat får mulighed for at udfordre de bedste i markedet. Et job hos virksomheden er spændende og tilbyder udfordrende indhold til medarbejderen. 

Det paradoksale er så, at når de mest interessante kandidater er valgt ud, forsøger virksomheden at skræmme dem væk igen. Årsagen er, at virksomheden prøver at være transparente og åbne om, at det bliver udfordrende at nå virksomhedens mål. Ofte bliver der ikke lagt skjul på, at arbejdet til tider kan være krævende og at arbejdspresset i perioder er stort.

Når virksomheder er så åbne om arbejdsforhold og forventninger er det fordi, at de gerne vil sikre sig, at kandidaten i praksis får det, som loves.

Denne fremgangsmåde ses oftere i rekrutteringssammenhænge. Det er både en spændende, ærlig og upoleret måde at forsøge at skabe et godt match. Det ændrer selvfølgelig ikke ved, at grundstammen i ethvert match er fagligheden. 

I denne artikel kan du læse mere om fremtidens digitale arbejdsliv.

Fremtidens rekruttering

Savner du en ny tilgang til rekruttering, eller har du brug for at vende processen på hovedet? Prøv at gå anderledes til værks ved fx at rekruttere på en uge, bruge cases, sætte større fokus på kultur og teamdynamik - eller måske endda ansætte flere kandidater for en kort periode, for herefter at vælge den rette. 

Mulighederne er mange, men det handler om at gå væk fra ideen om, at CV og coverletter nødvendigvis er dit første møde med kandidaterne. Ved fx at have kandidater til en case, tænder du ikke blot gejsten hos de aktivt søgende, men også hos dem, der måske ikke var på udkig efter et nyt job. Og det er samtidig en måde at minimere bias på. I fremtiden vil CV og coverletter simpelthen vægte anderledes i rekrutteringsprocessen. 

Bliv klogere på, hvordan du undgår bias.

For at se, om kandidaten “kan klare mosten i virksomheden”, skal det være muligt at ansætte flere kandidater i en kortere periode. Det kan måske være en svær, næsten brutal mental ændring at skulle modtage og onboarde flere personer frem for én. 

I andre lande er det dog allerede almindelig praktisk, så vi kan nemt lade os inspirere. Hvis vi medtænker etik, jura, kandidatoplevelse, planlægning mm., kan det sagtens lade sig gøre. 

For at få mere at vide om kandidatens motivation for at søge jobbet, er der brug for at se kandidaten løse en opgave på arbejdspladsen, inden ansættelse. Det er en rigtig god mulighed for at se om kultur og opgaver stemmer overens med ønsker og forventninger, både fra kandidatens og virksomhedens side. Netop her er virksomhedens mulighed for at give kandidaten indblik i virksomhedens til tider hektiske arbejdskultur.

Husk at opsætte kriterier

Virksomhederne bør dog ikke lade sig forblænde af kandidater, der ikke lader sig skræmme væk. Virksomheden bør altid opsætte kriterier fx med afsæt i high performers, så man ved, hvilke kandidater man går efter, og hvad der skal til for at passe ind i team og kultur. 

Læs mere om, hvordan du kan anvende data i rekruttering.

Der er mange spændende muligheder i den nye form for rekruttering og det bliver interessant at følge udviklingen fremadrettet. Fælles for alle rekrutteringsprocesser i alle brancher er jo netop, at alle er optagede af, at få den rigtige kandidat til jobbet. Hvordan det gøres, er der mange løsninger til. 

Category: Rekruttering

Dato: 08.07.2019