{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Kravprofil til rekruttering

Lav et godt forarbejde, og find de rette kandidater. Med en kravprofil i hånden kan I få afklaret jeres præcise behov for den forestående rekruttering og dermed undgå fejlrekrutteringer.

Når rekrutteringen af en ny medarbejder starter, er der mange trin i processen, før de rigtige kandidater kan kaldes til samtaler. Der skal laves både intern og ekstern research, så rekrutteringen bliver kvalificeret og datadrevet.

For at få helt styr på, hvem I leder efter til stillingen, bør I holde et opstartsmøde med ansættende leder. Opstartsmødet har to vigtige formål:

  • At I sammen bliver helt skarpe på, hvilken profil I søger
  • At I får lagt en konkret plan for, hvordan I bedst muligt griber processen an

Outputtet fra mødet er en kravprofil og en rekrutteringsplan. I denne artikel går vi i dybden med kravprofilen.

 

Hvordan laver man en god kravprofil?

Til opstartsmødet er det vigtigt at få alle relevante data fra din research ind. Det kan fx være eksisterende jobbeskrivelser, exit-interviews, tilfredshedsmålinger, employer branding-målinger, teamanalyser, tidligere opfølgningssamtaler og KPI’er.

Det handler om at lave en grundig foranalyse, der er baseret på data fra tidligere rekrutteringer, viden om virksomheden og markedet. Ved at bruge data og målinger aktivt, forbedres de fremtidige rekrutteringer.

Du kan læse meget mere om, hvordan du laver en databaseret foranalyse til rekruttering her.

Hvorfor er det vigtigt at lave en kravprofil?

Kravprofilen er en del af den databaserede foranalyse, der kan løfte din rekruttering markant.

Når kravprofilen er udfyldt, er det tydeligere for både HR og ansættende leder, hvilke kandidater I søger. Og i sidste ende kan dette forarbejde spare jer for dyre fejlansættelser.

Hvad skal du have med i en kravprofil?

Kravprofilen skal indeholde alle relevante data om det konkrete job (jobprofilen) og kravene til kandidaten (personprofilen).

Jobprofilen indeholder data om selve stillingen, fx titler, timer, arbejdssted, og hvem man refererer til. Det kan også være opgaver, succeskriterier og niveauet for de kognitive udfordringer stillingen indeholder.

Personprofilen består af en række data, fx krav til kandidaten, såsom uddannelse, erfaring, krav til faglige kvalifikationer og ønskede personlige egenskaber.

Gør kravprofilen så konkret som mulig: Den skal afspejle den ideelle kandidatprofil.

Testværktøjer til kravprofilen

Det er vigtigt at opstille krav og testkriterier, så I på forhånd har gjort jer klart hvad der skal til for at matche stillingen. Det gør I ved at fastsætte nogle kriterier, som beskriver den optimale adfærd og det kognitive niveau.

Når kandidaterne så tager en personlighedstest eller en kognitiv test i forbindelse med rekrutteringen, kan I sammenholde kandidaterne med kriterierne og lade det indgå i den samlede vurdering af, hvem der er det bedste match til stillingen

Du kan vælge at lave testkriterier før, under eller efter opstartsmødet. Din viden fra den interne research er vigtig at bringe i spil på opstartsmødet.

Vil du vide mere om at bruge testværktøjer i din foranalyse? Så læs med her.

Template til kravprofil

Der er mange ting at tage stilling til, når det kommer til at udforme en kravprofil. Derfor har vi lavet en template, så I kan komme godt i gang med det vigtige forarbejde til jeres næste rekruttering.

I templaten finder du et skema, der kan udfyldes til opstartsmødet i samarbejde med ansættende leder. På den måde bliver I helt klare på, hvem I skal ud at finde til stillingen.

I templaten finder du spørgsmål til:

Jobprofil, herunder baggrund og vilkår, rammer og organisation samt jobindhold.

Personprofil, herunder faglige kompetencer, uddannelse, praktisk erfaring samt personlige kompetencer.

Template: Kravprofil til rekruttering

Bliv helt skarpe på – og enige om – hvem I søger. Lav en kravprofil, og find de bedste kandidater.

  • Komplet skabelon til at lave en kravprofil til rekruttering
  • Bliv helt skarpe på, hvem I søger
  • Arbejd datadrevet
  • Løft jeres rekruttering markant og undgå fejlrekrutteringer
  • Brug kravprofilen til sourcing, annoncer, screening og onboarding
  • Få lagt en konkret plan for rekrutteringen

Datadrevet rekruttering: Hvor kan du bruge kravprofilen?

Kravprofilen kan bruges flere gange i løbet af rekrutteringsprocessen: Når du sourcer, annoncerer, screener og onboarder.

Når kravprofilen er udfyldt, er det tid til at lægge en god plan for resten af processen. Rekrutteringsplan siger noget om, hvem der gør hvad, og hvornår I gør det.

Med en plan i hånden har I et godt udgangspunkt for en effektiv og professionel rekrutteringsproces. Det minimerer fejlrekrutteringer, skaber gode kandidatoplevelser og styrker jeres employer brand.

Category: Rekruttering, Datadrevet HR
Tags: Rekruttering, Foranalyse, Kravprofil

Dato: 14.06.2023