{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Kan du huske persontyperne i en typologitest?

En typologi er et godt redskab til at styrke samarbejdet og relationerne i et team. For at du kan bruge resultatet i dit daglige arbejde med dine kollegaer, er det en forudsætning at du kan huske, hvad typologierne står for og hvilke typologier dine kollegaer har.

Hvorfor er det vigtigt at kende dine kollegaers typologi? Er det ikke nok at være en god kollega og behandle alle kollegaer ens med respekt? Det er selvfølgelig et godt skridt på vejen til at være en del af et velfungerende team, men ønsker du, dine kollegaer eller din leder at styrke teamet, kan en typologitest være et nyttigt værktøj.

Helt kort er en typologi et testværktøj, som skal hjælpe dig, dine kollegaer og dine ledere med at udfolde jeres fulde potentiale. 

Læs denne artikel, hvis du har behov for at genopfriske, hvad en typologi er. 

Hjælp til at huske typologi-typerne

Ved at give typologien en farve, bliver det nemmere og dig og teamet at huske jeres typer. 

Forskning viser, at hvis vi ikke anvender ny viden umiddelbart efter, at vi har indlært det, vil vi hurtigt begynde at glemme det. Det kaldes “the forgetting curve” og er en gammel teori af den tyske psykolog Hermann Ebbinghaus fra 1880, men resultaterne er genskabt i 2015. Derfor er det så vigtigt, når du og dit team har været igennem et typologiforløb, at I gør brug af jeres nye viden og husker det i jeres handlinger i hverdagen.

Med andre ord betyder det, at du skal bruge din nye viden i praksis med det samme for at undgå, at din viden om teamet går tabt.

De fleste mennesker husker bedre, når de danner mentale billeder og skaber associationer mellem det, de skal huske. 

Fordi typer har hver sin farve, kan det være nemmere at huske typerne. Når du ser en bestemt farve, bliver du mindet om, hvilken type der passer til farven. Det bliver nemmere at huske, hvilken type din kollega er og den nyerhvervede viden om hinanden kan bruges i praksis. 

Når du ved, hvilken type din kollega er, kan du bedre afstemme din kommunikation og opnå en mere hensigtsmæssig og effektiv samtale. 

I kan visualisere farverne på sjove og simple måder. Her er det blot fantasien der sætter grænser. Om I bruger farvede post-it, en bestemt kop eller et klistermærke på laptoppen eller vandflasken, er op til jer selv, og hvad I synes virker bedst for jer. 

Eksempler på hvordan man kan visualisere typerne på kontoret:

 • En farvet post-it på skrivebordet
 • Kopper i de fire farver
 • Et diskret klistermærke på din laptop
 • En lille figur på skrivebordet
 • Vandflasker med markering af farverne
 • Start mødet med at sige jeres type (skriv fx på tavlen)
 • En markering eller farve på navneskilt

Pointen er, at typerne skal være tydelige og let genkendelige for alle.

Fordele for teamet ved typologitest

Fordelene ved at bruge en typologi aktivt er, at dit team opnår bedre dialog, færre konflikter og ikke mindst bliver teamet mere effektivt.

Fordelen ved typologi for teamet:

 • Skaber et fælles sprog
 • Giver kendskab til egne og teamets typer
 • Skaber viden om teamets styrker, svagheder og forskelligheder
 • Tydeliggør kommunikationsmønstre og -behov i teamet

Se hvordan du kan effektivisere undervisning og møder ved hjælp af typologi.

Efter at teamet har taget en typologitest, efterfølges testens resultater oftest med en samtale med enten den nærmeste leder eller HR. På den måde får du selv arbejdet med din egen typologi. 

En metode til at huske typer er ved at træne evnen til at spotte, hvilke typer du omgås på arbejdet. Det gør du ved at øve dig på dine kollegaer, samarbejdspartnere og kunder. 

Dyk ned i testværktøjer, og de forskellige test der findes.

EASI typologi fra Master Danmark

Der findes en del typologi test på markedet. Master Danmarks typologi testværktøj EASI hjælper dig med at afdække adfærd og motivation. EASI typologitest arbejder med fire personlighedstyper. Den giver dig et stærkt visuelt værktøj til at skabe medarbejder-, team- og lederudvikling. 

Category: Udvikling
Tags: EASI

Dato: 11.03.2019