{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Hvorfor bruge tid på exit-interviews?

Et exit-interview kan være en værdifuld datakilde, især hvis du skal rekruttere på baggrund af fratrædelsen. For hvem kender stillingen bedre end den, der har siddet i den?

Et exit-interview kan forekomme overflødigt. Medarbejderen er på vej væk fra virksomheden, så hvorfor er hans eller hendes input vigtige? Men tag ikke fejl, et exit-interview kan være en værdifuld datakilde, især hvis du skal rekruttere på baggrund af fratrædelsen. For hvem kender stillingen bedre end den, der har siddet i den?

På den måde kan fratrædelsen og exit-interviewet blive dit første vigtige skridt i den efterfølgende rekruttering. Og skal du ikke rekruttere, giver exit-interviewet alligevel relevant viden om organisationen. Derfor er det bare om at indsamle data i forbindelse med en opsigelse.

GÅ STRUKTURERET TIL VÆRKS

Vi har i Master udviklet en template, der giver forslag til, hvordan du griber interviewet an. Du kan bruge templaten som inspiration til at finde din egen form. Hvad der passer dig og din virksomhed. Vores exit-template er nemlig ikke en traditionel template. Den er ment som input til metode og spørgsmål.

Først og fremmest er templaten bygget op, så du selv kan vælge metode. Altså om du vil lave personlige interviews, eller om det skal foregå som surveys (on- eller offline). Det er derfor, der er svarmuligheder til nogle af spørgsmålene – det giver mulighed for kvantitative data. Heraf følger, at det bliver en kombination af lukkede og åbne spørgsmål.

Vær opmærksom på, at det ikke skal være et langt interviews. Find ud af, hvilke spørgsmål, der giver mest mening for jer i virksomheden og i forhold til det job, der forlades og evt. skal genbesættes. Vælg derfor kun omkring 15 spørgsmål til en online survey og ca. 10 til det personlige interview. Du får ikke bedre data ved at stille mange spørgsmål.

Det er vigtigt, at du strukturerer processen, så du kan kvantificere data bagefter. Det vigtigste i forhold til at arbejde med data er nemlig, at du gør det struktureret – altså stiller alle de samme spørgsmål på den samme måde og på de samme vilkår. Kun på den måde får du valide data.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ INTEGRITET, TILLID OG SITUATION

Det er klart, at der er tale om subjektive data, da de stammer fra den fratrædende medarbejder. Men det er unik feedback. Vælger du at afholde interviewet face-to-face, altså som et personligt interview, er det en lidt speciel situation, der kræver integritet fra dig som interviewer.

Interviewet skal bygge på tillid. Du skal gøre op med dig selv, om du vælger kun at spørge dem, der fratræder frivilligt eller også dem, der bliver opsagt. Der er overvejelser for og imod, men vælger du også at spørge de opsagte, er der selvfølgelig særlige hensyn at tage – både ift. hvornår, hvordan og til medarbejderens følelsesmæssige tilstand.

HENT VORES TEMPLATE

Er du ikke trænet i exit-interview, kan vores template hjælpe dig i gang. Du kan hente den her. Det kan være en god idé at starte med kun at lave exit-interviews med medarbejdere, der fratræder efter eget valg. Det vil give dig den træning, der skal til, for at tage de lidt svære interviews med opsagte medarbejdere.

Og husk så at bruge dine data – det er vigtig viden for virksomheden og for rekruttering af ny medarbejder.

Template exit-interview

Category: Datadrevet HR, Rekruttering
Tags: Exit-interview

Dato: 23.09.2019