{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Hvordan får vi et bedre samarbejde i et team?

Hvorfor fungerer nogle medarbejdere i én afdeling, men slet ikke i en anden? Det handler om at se på sammensætningen af teamet.

Et puslespil, hvor der mangler en brik. En sko, der trykker. At hugge en hæl og klippe en tå. En kæde er ikke stærkere end det svageste led. Der findes mange metaforer for noget, der ikke helt er, som det skal være. 

Det er det samme med et team. Hvert enkelt individ kan på papiret være helt perfekt for virksomheden, men når de skal være en del af et team, er der noget, der ikke fungerer. Hvordan finder man ud af, hvad der går galt? Og endnu vigtigere, hvad gør man ved det?

Læs mere om, hvordan du styrker teamudvikling i denne artikel.

 I denne artikel kan du læse om:

Hvordan fungerer teamet?

Når man skal starte med at vurdere et team og kigge på dynamikken i gruppen, kan Michael Wests model for et teamsamarbejde være til god hjælp. Det gælder også for teammedlemmerne selv, der får hjælp til at sætte ord på samarbejdet i gruppen.

Michael West opstiller i sin bog ’Teamwork – Metoder til effektivt samarbejde’ tre hovedkomponenter for teameffektivitet:

  1. Opgaveeffektiviteten er den grad, hvori teamet har succes med at nå sine opgaverelaterede mål
  2. Social trivsel referer til teammedlemmernes velbefindende, vækst og udvikling
  3. Teamets levedygtighed er sandsynligheden for, at gruppen fortsat vil samarbejde og fungere effektivt

Bevidsthed er første skridt

Det kan være en udfordring, hvis et team ikke fungerer hensigtsmæssigt. Hverken kommunikativt eller produktivt. Hvorfor fungerer nogle teams bare bedre end andre?

I Master Danmark hjælper vi virksomheder med bl.a. at teste og analysere på personlighederne i et team. Her får vi klarlagt, hvad den enkelte medarbejders styrke er og hvad deres drivkraft er. Vi analyserer også teamet som helhed og ser på, hvor styrkerne og svaghederne i teamet ligger. 

Test er som altid vores bedste ven, da test giver valide og relevante data om testtagerne. Master Danmark har udviklet EASI typologitest med henblik på at udvikle teams samt ledere. 

Testen arbejder med fire forskellige personlighedstyper og hjælper med at afdække adfærd og motivation på jobbet. Den hjælper med at skabe velfungerende og højt performende teams som helhed og udvikle den enkelte. 

Læs mere om EASI typologitype i denne uddybende artikel.

Det handler om at gøre medlemmerne af teamet bevidste om deres egen type og hvorfor de agerer, som de gør for. Men én ting er at blive bevidst om de adfærdsmønstre, der er med til at skabe dynamikken i teamet. Noget andet er at ændre på dårlige vaner.

Næste skridt er at få redskaberne til at ændre sine gamle vaner. At lære at skrue op eller ned for dele af ens personlighed i samarbejde med kollegerne til gavn for hele holdet. Dernæst kommer et afgørende, og desværre nogle gange overset, skridt, nemlig træning og opfølgning.

Old habits die hard

Det kan være rigtig svært at tilegne sig nye vaner og måder at interagere med andre på. Det kræver både vilje og vedholdenhed. 

Tænk bare på, hvor svært det ville være at starte med at børste tænderne i den anden side af munden, end du plejer. Prøv det, og du vil hurtigt finde ud af, at man lynhurtigt falder tilbage i de gamle vaner, medmindre man giver det sin fulde opmærksomhed i en periode, indtil de nye vaner bliver til faste vaner. 

På samme måde er træning og opfølgning på en teamanalyse essentiel for, at det hele skal flytte noget. En identifikation af problemerne har ingen værdi, hvis ikke man ændrer adfærd. Opfølgning kan også være motivationen, der gør, at man vedholder ændrede vaner og ikke falder tilbage i de gamle rutiner og måder at samarbejde – eller det modsatte - på.

I opfølgningen identificerer vi kriterier for, hvad vi ønsker outputtet af analysen skal være, så vi får noget, vi kan måle på. Er der fx samarbejdsvanskeligheder i teamet? Så kan de forskellige medlemmer af teamet hver især fortælle, hvad de mener, et godt samarbejde indebærer.

Dernæst kigger vi på, hvad vi ønsker processen skal flytte. Hvordan og hvornår vi skal gøre det. Det er også relevant at identificere delmål, der skal opfyldes undervejs. På den måde kan vi løbende analysere og se, om teamet rykker sig. 

Skab gode vaner og styrk samarbejdet

Det, at vi løbende måler på fremskridt, giver i sig selv motivation til forandring. Små ændringer skaber store forandringer i det lange løb. Det kan være med til at skabe nye, bedre vaner, og når vi bryder med gamle vaner, gode eller dårlige, får vi en ny indsigt og et nyt perspektiv.

Som det nævnes i begyndelsen, så er vi aldrig stærkere end det svageste led. Samarbejde handler om at løfte i flok og udnytte de enkeltes styrker og kompetencer. Ved at arbejde endnu mere med teamets medlemmer og deres persontyper, kan du udvikle den enkelte og styrke teamet som helhed. Det kan skabe positive resultater og på længere sigt fremstå positivt på bundlinjen.

Denne artikel gør dig klogere på, hvilke fordele der er ved at udvikle med data.

Category: Udvikling
Tags: EASI

Dato: 10.10.2018