{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

HR Future Lab – FN's verdensmål

Når man taler om fremtidens HR og ikke mindst bæredygtighed i HR, bør man også forholde sig til FN’s verdensmål.

Netop verdensmålene var i centrum på det nyligt afholdte møde i HR Future Lab. I gruppen er vi enige om, at skal vi skabe impact, skal vi starte med de store paradigmer og huske på det globale perspektiv. Det er vores pligt, når vi ønsker at evaluere på vores egen branche.

Hvad er HR Future Lab? Læs med her

Og hvor har HR så sin berettigelse i denne sammenhæng? Vi valgte at kigge nærmere på to af de 17 verdensmål, nemlig nummer 8 og 17, da de indeholder elementer, der har stor betydning for HR’s arbejde.

Begge verdensmål går desuden fint i tråd med mange af de emner, vi i gruppen har talt om i forbindelse med kerneopgaven i fremtiden, arbejdsmarkedets ændringer og teknologiernes rolle i det.

FN’s verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Målet er at opnå fuld og produktiv beskæftigelse og anstændige jobs for alle kvinder og mænd i 2030. Det er også et mål at fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst samt fuld og produktiv beskæftigelse og endelig anstændigt arbejde til alle.

Det at skabe anstændige jobs til alle må siges at være direkte i relation til HR’s kerneopgave. Og i dialogen om hvordan vi bedst kan sikre det i fremtiden, talte vi i gruppen om to interessante begreber; nemlig The Gig Economy og diversitet.

The Gig Economy

Et middel til at sikre anstændige jobs til alle, kan være den metode, man kalder The Gig Economy. Her giver sociale digitale platforme fri distribution af viden, som sikrer koblingen mellem arbejdsgiver og mikrovirksomheder. Det giver alle uanset geografi og levestandard mulighed for at byde ind med det arbejde, de kan.

På den måde kan alle ansatte, som ikke arbejder i faste rutiner, fokusere på kreativitet og innovation, produkt og procesforbedringer.

I fremtidens arbejdsmarkedet skal der være plads til alle behov og grupperinger på samme tid. Der skal være plads til, at alle kan arbejde på de vilkår, der passer dem bedst, der hvor de er i livet. Fx kan personer med handicap, til en vis grad, arbejde med mindre afgrænsede opgaver, i den tid og med de ressourcer, som de kan afsætte.

Diversitet

Det er ikke fremmed for HR, at diversitet er et aktuelt emne. Det har det været længe, og det fortsætter det med at være. I relation til verdensmålet om at skabe anstændige jobs til alle, bliver det kun mere relevant.

Forskellen i fremtiden ligger i, hvordan vi tænker diversitet – og at vi konkret arbejder med det i mange dele af vores forretning. Vi skal begynde at tænke diversitet som andet og mere end blot mand vs. kvinde, digitale unge vs. seniorer, lokal kultur vs. global kultur.

Diversitet i fremtiden handler i lige så høj grad også om mentale eller fysiske handicaps, LBGT og en opgørelse med kønsnormen, fysiske vs. virtuelle arbejdspladser, faste arbejdstider vs. 24/7 fleksibilitet, ledelse vs. non-ledelse for blot at nævne nogle eksempler.

I fremtidens HR er diversitet måske ikke længere et CSR-inspireret initiativ, men en ny måde for mennesker at arbejde og virksomheder at få succes med.

FN’s verdensmål 17: Partnerskab for handling

Målet er at styrke det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og øge midlerne til at nå målene.

Det globale partnerskab for bæredygtig udvikling skal styrkes, suppleret af partnerskaber med mange forskellige interessenter, der mobiliserer og deler viden, ekspertise, teknologi og finansielle ressourcer, for at støtte alle lande i at nå verdensmålene for bæredygtig udvikling, især udviklingslandene.

Partnerskaber

Det er i den grad relevant at tale om partnerskaber. Vi i HR skal måske ikke længere indeholde al viden, som vi i høj grad gør nu. Vi skal undersøge, vurdere og kritisk engagere os i de rette partnerskaber og vurdere, hvorvidt vi skal ”eje”, ”leje”, ”co-create” partnerskaber ift. særligt de teknologiske løsninger og data science.

Det er jo midlet og målet for HR til at kunne levere vores kerneopgave til forretningen; En forretningsdrivende enhed, der leverer insights til forretningen ved hjælp af data – og dermed forudsiger de strategiske retninger og tendenser, som forretningen skal bevæge sig i for at blive (endnu mere) succesfuld.

Category: Fremtidens HR

Dato: 14.06.2019