{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

En typologitest visualiserer typer og forskeligheder - men kan du huske dem?

Ved at give typologien en farve, bliver det nemmere for dig og teamet at huske jeres typer.

Hvorfor er det vigtigt at kende sine kollegaers typologi? Er det ikke nok at være en god kollega og behandle alle sine kollegaer ens? Det er selvfølgelig et godt skridt på vejen til være en del af et velfungerende team, men en typologitest vil altid være nyttig, hvis man ønsker styrke sit team.

Fordelene ved at bruge en typologitest aktivt er, at dit team opnår bedre dialog, færre konflikter og ikke mindst at temaet bliver mere effektivt.

Det sker fordi typologitesten:

  • Skaber et fælles sprog
  • Giver kendskab til egne og teamets typer
  • Skaber viden om teamets styrker, svagheder og forskelligheder
  • Tydeliggør kommunikationsmønstre og -behov i teamet.

Når I har arbejdet med typologier på arbejdspladsen, kender I hinandens typer. Det er en god idé at træne evnen til at spotte hvilke typer, du omgås. Det gør du ved at øve dig på kolleger, samarbejdspartnere og kunder. Husk at tilpasse din adfærd og kommunikation efter typen. Efterhånden vil du opleve at gøre det helt automatisk.

De fleste af os taler til andre, som vi selv vil tales til. Derved glemmer man, at modparten kan være en anden type. Du kan med fordel målrette din kommunikation efter type for at få færre misforståelser og et endnu bedre samarbejde.

Men hvordan bliver vi mindet om at agere efter typerne?

Hjælp til at huske typerne

Forskning viser, at hvis vi ikke anvender ny viden umiddelbart efter, vi har indlært det, så er 80 % glemt efter 31 dage, og vi husker kun overskrifter*. Derfor er det vigtigt, når du og dit team har været igennem et typologiforløb, at I gør brug af jeres viden og husker det i jeres handlinger i hverdagen. Det vil sige, at du gør din nye viden brugbar i praksis og undgår, at din viden om teamet går tabt.

Ved at give typologiens forskellige typer en farve, gør du det nemmere for dig og teamet at huske og bruge den nyerhvervede viden om dine kollegaer i praksis. Når du ser farven, bliver du mindet om, hvilken type din kollega er. Det kan du afstemme din kommunikation efter og få en mere hensigtsmæssig og effektiv samtale.

I kan visualisere farverne på sjove og simple måder. Og her er det kun fantasien, der sætter grænsen. Om det er farvede post-it, en særlig kop eller et klistermærke på laptoppen, bestemmer I selv. Her på siden er der også hjælp at hente i form af tegnede typer, der er lige til at printe ud. Pointen er blot, at typerne skal være tydelige og let genkendelige.

Skandia i farver

Skandia har kørt et projekt, de kaldte: ”Hvilken farve er du på jobbet?”. Her blev alle medarbejdere testet for, hvilken type de er. Hos Skandia bruger de nu farvekoder på opslagstavler, PCer og borde til at afkode hinanden.

I evalueringen målte Skandia på, om lederne og medarbejderne handlede anderledes efter kurset og det viste sig, at forløbet havde markante positive effekter.

Læs mere om projektet her.

* Kilde: Hermann Ebbinghaus: "Memory: A Contribution to Experimental Psychology" 1885.

Category: Udvikling
Tags: EASI

Dato: 11.03.2019