{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Brug dataanalyse til at kortlægge tendenser

Denne artikel beskriver samarbejdet mellem Master Danmark og Tange Gruppen, og hvordan vi sammen har udført en større dataanalyse, der giver valide konklusioner om, hvordan man fremadrettet sikrer, at flere nyuddannede akademikere kommer hurtigt i job. 

Læs med videre, og bliv inspireret til, hvordan du selv i praksis kan arbejde med analyser, og hvordan du får mest ud af din data.

Dyk ned i datadrevet HR, og hvordan du kommer i gang med at praktisere det selv.

I denne artikel kommer vi nærmere ind på følgende:

Potential in Action skal bygge bro mellem arbejdsløse og virksomheder

Tange Gruppen er en konsulentvirksomhed, der siden 2011 har kørt projektet Potential in Action. Et projekt, der bygger bro mellem arbejdsløse akademikere og virksomheder gennem et forløb, der strækker sig over et halvt år. Formålet er, at virksomheder får ny viden og friskt input fra de nyuddannede akademikere, mens muligheden for akademikerne er at skabe et større netværk, få erhvervsrettet deres kompetencer og opgraderet deres CV. Hele forløbet skulle gerne hjælpe dem i job efterfølgende.

Omdrejningspunktet i projektet er et længere praktikforløb, hvor akademikerne sammen i teams løser en business case i en virksomhed. De cases, der arbejdes med ude i virksomhederne, er altid strategisk vigtige opgaver, der er rettet mod resultater, som virksomhederne kan bruge direkte eller få vigtig inspiration fra.

Personlighedstest giver deltagere dybere indsigt

De akademikere, der deltager i forløbet, bliver testet undervejs. Testen gør akademikerne klogere på sig selv, så de bedre kan identificere deres styrker og svagheder, ligesom de får viden om, hvordan de performer i et team. Testen og den efterfølgende dialog betyder, akademikerne bedre kan sætte deres styrker i spil på en måde, der er relevant i en erhvervsmæssig sammenhæng.

Til at indsamle data benytter Tange Gruppen Master Danmarks personlighedstest OPTO, der måler på adfærd og performance. Det betyder, dataanalysen kan gøre os klogere på, om der er en adfærd, der kendetegner de arbejdsløse akademikere, og hvilken adfærd der med størst sandsynlighed fører til job.

Læs mere om fordelene ved personlighedstest i forbindelse med udvikling. 

Det er naturligt at undersøge, hvem der først kommer i job. Dertil er det også interessant at kigge nærmere på forskellige grupperinger inden for testgruppen. Fx fokuserede vi på deltagernes akademiske baggrund, alder, køn, erhvervserfaring og nationalitet. Ud fra disse grupperinger kunne vi få viden og komme til valide konklusioner om, hvordan man fremadrettet sikrer, at flere nyuddannede akademikere kommer hurtigt i job.

Dataanalyse kortlægger vigtige tendenser

I august 2019 besluttede Tange Gruppen i samarbejde med Master Danmark at få sat konkrete tal på, hvordan akademikerne klarede sig i Potential in Action. Dataanalysen omfatter over 160 akademikere som alle har deltaget i Potential in Action fra august 2019 og frem til marts 2020.

Formålet med dataanalysen var at gøre projektet Potential in Action endnu mere skarpt, så det fremadrettet rammer målgruppen endnu bedre. Dertil er det vigtigt, at den viden, som opnås fra den enkeltes test, fremadrettet skal bruges til at styrke kompetenceudvikling i jobsøgningssammenhænge.

Få mere indsigt i rapporten:

  • Undersøgelse af, hvem der typisk først kommer i job
  • Adfærden hos dem, der først underskriver en jobkontrakt
  • Adfærden hos dem, som bruger forløbet som springbræt

Hent rapporten, og få resultaterne af undersøgelsen her.

Projektets formål

I forbindelse med dataanalysen, var vi meget opmærksomme på, at deltagerne ikke efterfølgende skulle tænke, de var med i en ’rigtig’ eller ’forkert’ gruppering.

Projektets formål var ikke at finde ønskværdige adfærdstræk og fremhæve de akademikere, der hurtigt kom i job. Det var ikke og bliver aldrig dataanalysens formål, at konklusionerne skulle handle om gode eller dårlige profiler. 

I stedet handlede det om at se jobansøgerne som de hele mennesker, de er, og hvordan man, både overordnet og i forhold til den enkelte, kan hjælpe akademikere til at komme videre i beskæftigelse.

Dataanalyse: Nyuddannede i job

Bliv klogere på nyuddannedes vej i job

Hent vores gratis rapport med konkrete data på nyuddannede akademikeres vej på jobmarkedet. Du får blandt andet:

  • Resultaterne af dataanalysen på +160 respondenter
  • Gode råd til, hvordan vi bedst får de nyuddannede i job
  • Konkrete eksempler på adfærd.
Category: Test
Tags: Dataanalyse, OPTO

Dato: 27.11.2019