Brug test i din foranalyse og find den rigtige kandidat

Det kan være tidskrævende at rekruttere en ny medarbejder. Men benytter du data og går strategisk til værks, kan du faktisk effektivisere processen – med stor succes. Det kræver, at du laver en grundig foranalyse. Foranalysen kvalificerer, effektiviserer og optimerer din rekrutteringsproces og er derfor det bedste fundament du kan give dig selv for resten af processen.   

Det indgår flere elementer i en grundig foranalyse, men et vigtigt, og ofte overset, element er den kultur og medarbejderkonstellation, den nye medarbejder skal indgå i. Du bør altid overveje, om du søger én, der ligner teamet, eller om den nye medarbejder skal dække andre områder – både fagligt og personligt.

Test chefer og fremtidige kollegaer

Derfor kan det anbefales at gøre test til en fast del af din foranalyse. Test chefer og relevante kollegaer, så du kender den gruppe, hvor den nye medarbejder skal performe og trives. Husk, at et godt match går begge veje.

Gustav Wenneberg driver rekrutteringsfirmaet blue search & selection og en af kongstankerne i hans rekruttering er netop at teste chefgruppen og relevante medarbejdere i forbindelse med en rekruttering. Fundamentet for succes er for ham, at han kender menneskerne og kulturen i den virksomhed, han rekrutterer til.

Selvfølgelig spiller faglighed den største rolle, men passer kandidaten ikke ind i kulturen med sin adfærd, så er det bare ikke et godt match – hverken for virksomheden eller kandidaten.

Ud over at teste afdækker Gustav Wenneberg også med både beslutningstagere og relevante medarbejdere, hvad den nye medarbejder skal kunne. Ud fra denne dialog, sparring og testresultaterne udarbejdes en kravprofil og et stillingsopslag.

Foranalysen gør kravprofilen og stillingsopslaget skarpt 

Kravprofil og stillingsopslaget er afgørende for, om de rigtige kandidater søger stillingen. Derfor skal de stå knivskarpt.

Gustav Wenneberg oplever, at når nuancerne fra foranalysen kommer med i stillingsopslaget, så reagerer kandidaterne positivt. Af og til aktiverer et af hans stillingsopslag endda en ellers ikke søgende kandidat.

”Bitte små nuancer fintunes undervejs i processen og det giver bare et bedre resultat”, fortæller Gustav Wenneberg om sin arbejdsmetode.

Test kandidatens analytiske evner 

Det er en god idé også at teste kandidatens analytiske evner. Her vil testen vise, om kandidaten matcher kravene i jobbet og besidder evnen til at kunne gennemskue kompleksitet.

Gustav Wenneberg fortæller, at han ofte på baggrund af den analytiske test sorterer kandidater fra. Han mener, at det er en bjørnetjeneste at give en kandidat et job, hvis den analytiske test viser, at kandidaten ikke kommer til at trives. Og det kan både være, fordi der er for lidt eller for meget kompleksitet i jobbet. Så vil Gustav Wenneberg hellere stå med et smallere felt, men hvor alle kandidater lever op til kravprofilen og har den nødvendige analytiske sans.

Gustav Wenneberg understreger, at det er den personlige adfærd, der vægter højest, men at den analytiske test alligevel kan gøre udslaget.

Brug af data giver succes 

Gustav Wenneberg, der har over 20 års erfaring med rekruttering, arbejder på en måde, der giver ham en succesrate på 98,8 % inden for garantiperioden på tre måneder.

Han oplever igen og igen, hvordan data, grundighed og kompromisløshed giver gode resultater. Faktisk er det forudsætningen for succes i hans optik.

At bruge test i foranalysen er blot ét element i rekrutteringsprocessen. Hvordan brug af data generelt kan højne din succesrate, kan du få meget mere af vide om i vores online kursus Boost din rekruttering med data’.

HR-guide 

Er du HR-ansvarlig og varetager du selv helt eller delvist rekruttering i virksomheden? Så hent Gustavs Wennebergs guide til inspiration og tjekliste, der primært henvender sig til små og mellemstore virksomheder.

Guiden skaber overblik og beskriver de vigtigste aspekter omkring rekruttering og bidrager med konkrete råd, eksempler og værktøjer. Guiden hjælper dig på den måde til at gennemføre et professionelt og effektivt rekrutteringsforløb og skaber de bedste forudsætninger for at sikre det helt rigtige match. 

Hent guiden gratis på blue search & selections hjemmeside.

Lene Ebsøe

Finder og formidler små og store historier, der inspirerer til arbejdet med mennesker og test.

Kategori