{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Har I brug for et testværktøj, der viser, hvordan medarbejderen bliver oplevet af de tætte samarbejdsrelationer? Som kollegaer, ledere og medarbejdere er vi nemlig ikke bedre end oplevelsen af os. Så hvordan oplever andre os? Og hvordan harmonerer det med vores egen selvopfattelse? Og er der stor forskel i oplevelsen afhængig af, hvor i organisationen, man sidder?

Hvad er en 360 graders evaluering?

En 360 graders evaluering kommer hele vejen rundt. Helt grundlæggende handler det om at skabe muligheden for en unik, grundig og nuanceret feedback. Så den enkelte får brugbar viden, han eller hun kan handle på for at styrke både performance og arbejdsglæde. På baggrund af en række spørgsmål bliver medarbejderen evalueret af de mennesker, der arbejder tæt sammen med vedkommende i hverdagen. Samtidig evaluerer medarbejderen også sig selv.

Medarbejderen bliver evalueret fra flere vinkler, fx af egen leder, kollegaer, medarbejdere eller andre samarbejdspartnere. Og selvfølgelig evaluerer medarbejderen også sig selv. Nogle vil dele medarbejderens egen oplevelse. Andre vil nuancere, og nogle vil direkte modsige. Det er netop styrken ved en 360 graders evaluering.

Medarbejderen får svar, han eller hun ellers ikke ville få. Og I kommer hele vejen rundt. Deraf navnet 360 graders evaluering.

En 360 graders evaluering kan som koncept bruges til alle typer af medarbejdere og på tværs af alle brancher. Nogle evalueringer er dog specialiseret og målrettet særlige medarbejdertyper. Masters Leadership 360 er udelukkende målrettet lederen og spørgsmålene er skabt på baggrund af forskning og litteratur på ledelsesområdet.

 

Hvorfor skal I vælge en 360 graders evaluering?

En 360 graders evaluering giver et dybdegående billede af, hvordan medarbejderen opleves af andre fra flere niveauer. Da det er mennesker, der arbejder tæt sammen med medarbejderen hver dag, får I en unik og nuanceret feedback. Samtidig får I afdækket eventuelle forskelle mellem medarbejderens egen selvopfattelse og andres opfattelse af medarbejderen på jobbet. Og medarbejderen bliver klogere på sine styrker, udviklingsområder, blind spots og skjulte styrker.

Styrken ved en 360 graders evaluering er, at den netop kommer hele vejen rundt. Og giver indsigt, så medarbejderen kan udvikle sig professionelt og optimere sin egen performance, tilfredshed og arbejdsglæde. Alle svar er anonymiseret.

 

Hvordan foregår en 360 graders evaluering?

Alle deltagere besvarer spørgsmålene online, hvor og hvornår det passer dem. Det tager max 10 minutter at deltage i en Leadership 360. Når alle har svaret på spørgsmålene, får I tilsendt en rapport med grafiske visninger, konklusioner, alle spørgsmål og svar etc.

Med Leadership 360 får I en række særlige funktioner. Som i de fleste 360 graders evalueringer får I vist styrker og udviklingsområder. Men derudover får I med funktionen Blind spots mulighed for at se, hvor andre scorer lederen lavere end han eller hun selv gør. Skjulte styrker er omvendt dér, hvor andre vurderer lederen stærkere, end han eller hun selv gør. GAP-analysen giver jer det visuelle overblik og indsigt i, hvordan lederen opleves fra de forskellige sider. Og i Den detaljerede evaluering kan I se nuancerne og dykke ned i spredningen af scoren i hver af de 8 top performance kompetencer.

Vi anbefaler, at lederen omsætter sin indsigt til konkrete målsætninger og handleplaner til den videre udvikling. 

 

Leadership 360

Leadership 360 er Master Danmarks 360 graders lederevaluering. Den bygger på en teoretisk, forskningsbaseret ramme. Den måler på de 8 top performance kompetencer, der har vist sig at differentiere de mest succesfulde ledere fra de dårligst performende.

På baggrund af 50+ validerede spørgsmål får lederen et præcist billede af sin performance inden for de 8 essentielle kompetencer.

Bliv inspireret til bedre lederudvikling

Grunden til, at du som leder, IKKE skal udvikle dine udviklingsområder

Vil du gerne være en god leder skal du ikke begynde at udvikle din udviklingsområder. Læs her hvorfor, og hvilke områder du i stedet s...

path

Ledelsesudvikling med OPTO

OPTO er blevet meget udbredt som et rekrutteringsværktøj, men testen kan også med fordel benyttes til ledelsesudvikling.

path

Stopper ens faglige udvikling, når man bliver leder?

Nej selvfølgelig gør den ikke det. For ledelse er et fag, man kan blive bedre til.

path