{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Stopper ens faglige udvikling, når man bliver leder?

Nej selvfølgelig gør den ikke det. For ledelse er et fag, man kan blive bedre til.

Hvis lederens formål er at udvikle og støtte medarbejderne til gavn for virksomheden, så er det vigtigt, at man som leder er bevidst om, at ledelse er en disciplin, man konstant skal arbejde på at blive bedre til.

Jeg synes, ledelse er et virkelig spændende felt, som jeg i en række indlæg vil forsøge at dykke lidt ned i. Her i mit første indlæg om emnet, har jeg skrevet mine refleksioner om, hvad jeg mener, det kræver at blive en god leder.

Hvad kræver det at blive en god leder?

Kierkegaard skrev, at hvis man ikke formår at møde mennesket, hvor det er, så bliver det en indbildning, hvis man tror, man kan hjælpe andre. De kloge ord kan overføres direkte til moderne ledelse.

At man, naar det i Sandhed skal lykkes en at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i en Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden.

Søren Kierkegaard

For sandheden er, at ledelse handler om at hjælpe mennesker, ens medarbejdere, så de præsterer bedst og formår at omsætte virksomhedens værdier og strategi til adfærd i praksis. Man skal derfor som leder lære at sætte sin egen personlighed i baggrunden og møde medarbejderen, hvor han/hun er.

Det er her det bliver svært.

Hvad er god ledelse?

Vi har en kultur, hvor det ofte er dem, der fylder mest, der lettest bliver ledere, men hvis ens egen personlighed kommer til at fylde for meget, så udøver man ikke nødvendigvis god ledelse, men selviscenesætter sig, Man overlader det til medarbejderne at møde lederen, som han eller hun nu er, i stedet for som leder at møde medarbejderen.

På den måde bliver det pludselig en del af medarbejderens job at tilpasse sig lederen og ikke bare sit job eller opgaven. For at man som leder bedst kan lede sine medarbejdere, må ens egen personlighed derfor træde i baggrunden. Man skal ikke forsøge at lave små kloner ud af medarbejderne.

God ledelse er at lede og vise vejen. Det handler om at motivere medarbejderne og sikre, at de udvikler sig. Man skal møde medarbejderen, hvor han eller hun er, så man som leder sætter sig ud over sine egne behov og flytter fokus over til, hvad medarbejderens kompetencer, behov og indstilling er. Ledelse er også at vide, hvornår man skal/ikke skal blande sig.

Ledelse er en disciplin

Ledelse er en disciplin, der kan læres og udvikles. Præcis som alle andre fag. Man skal som leder kunne løfte sig op og se den lange bane. Kunsten er at lytte til medarbejden og blive klogere på, hvor personen er for at kunne understøtte og hjælpe ham/hende derfra. Ikke bare skubbe sin egen agenda frem.

Man kan være en meget kompetent leder, selv om man ikke er markant eller den, der går forrest. Man behøver ikke være verdensmester eller perfekt og skjule sine fejl og mangler. Hovedsagen er, at man kan finde ud af at lede, så andre vokser med opgaven.

Lederen skal hele tiden være bevidst om sin rolle og bruge sin viden aktivt. Man er ikke uddannet leder, bare fordi man får titlen. Man må have interesse og kompetence for ledelse for at blive en god leder. Man må spørge sig selv; Hvad stiller jobbet af krav, og kan jeg udfylde rollen?

Der er prestige i at være leder, men prestigen bør ligge i at være en god leder.

En god leder:

  • Ser ledelse som en disciplin, man kan blive dygtigere til
  • Er bevidst som sine styrker og svagheder
  • Sætter sin egen personlighed i baggrunden
  • Ønsker at udvikle sig i jobbet
  • Er ikke nødvendigvis den, der går i front
  • Lytter og lærer
  • Har evnen til at få folk med sig.

Category: Udvikling, Ledelse
Tags: Ledelse

Dato: 09.04.2019