{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Grunden til, at du som leder, IKKE skal udvikle dine udviklingsområder

Flyt fokus fra udviklingsområderne, hvis du vil opleves som en ekstraordinært god leder. Vær helt skarp på, hvilke styrker der er vigtige for netop dig, din organisation, jeres målsætninger og eksisterende kultur.

Som leder i en digital verden skal du vise mere af dig selv. I dag og i fremtiden. De ledere, der er i stand til at transformere deres virksomhed, er dem, der tør transformere deres eget lederskab. Det kræver selvindsigt og viljen til udvikling. 

Men hvad er vigtigst at udvikle? Og hvor skal du lægge dit fokus? De fleste vil hive deres udviklingsområder op som nummer 1 på listen. Men det er der en rigtig god grund til at lade være med. Dit fokus skal nemlig ligge et helt andet sted.

I denne artikel lærer du mere om følgende:

Sådan differentierer de ekstraordinære ledere sig

Hvad skaber i det hele taget den gode leder? Vi kunne pege på alverdens værdifulde egenskaber og intelligent adfærd, men er det lige præcis dét, som får andre til opleve dig som en god leder? Spørgsmålet er derfor, hvordan måler vi fremtidens lederskab?

Effektivt lederskab er komplekst og mangfoldigt. Der er ikke én rigtig måde at lede på. Det har forskning vist gang på gang. Men hvad forskningen også viser os, er, at der faktisk er kompetencer, der er mere værdiskabende end andre, når det handler om at blive oplevet som en ekstraordinær leder. 

Et studie på mere end 20.000 ledere og over 2.000 kompetencer viser, at du som leder skal fokusere på 16 kompetencer, der differentierer de helt ekstraordinære ledere.

Master Danmarks lederevaluering Leadership 360 tager blandt andet afsæt i ovennævnte studie. De 8 top performance-kompetencer er essensen af studiets 16 kompetencer holdt op mod fx litteraturen, markedets vinkler og ekspertvalideringer.

De 8 top performance-kompetencer handler om evnen til at være:

  • Troværdig
  • Strategisk
  • Forretningsorienteret
  • Motiverende
  • Kommunikativ
  • Udviklende
  • Resultatorienteret
  • Innovativ

Læs mere om lederevalueringen Leadership 360.

Styrk de kompetencer, der gør en forskel

Når det handler om at udvikle og styrke lederskab, er det altså bestemt ikke tilfældigt, hvilke kompetencer der bliver fokuseret på og fremelsket. 

Det handler om at fokusere knivskarpt på at udvikle og styrke de kompetencer, der reelt gør en forskel, når man bliver vurderet som leder. Kompetencer, der er afgørende for en leders effektivitet og dermed performance og effekt på medarbejdere og bundlinje. 

Fokusér på at blive ekstraordinær på flere områder

Det handler i lige så høj grad om at vide, hvordan du griber din udvikling som leder an. Med en 360 graders lederevaluering, som Leadership 360, får du som leder indsigt i både udviklingsområder, styrker og skjulte styrker. 

Læs mere om Leadership 360.

Hvor skal du så lægge dit fokus? For nej, du skal ikke blindt fokusere på dine udviklingsområder. I stedet skal du fokusere på dine styrker og skjulte styrker. Så længe udviklingsområderne ikke er direkte fatale, så lev med dem. Fokusér i stedet på at blive ekstraordinær på flere områder. 

Gode ledere er ikke defineret på manglen af udviklingsområder eller svagheder, men i stedet på tilstedeværelsen af tydelige styrker. Gode ledere har flere styrker. Der er faktisk en proportionel sammenhæng; Jo flere styrker, jo større sandsynlighed for, at du bliver oplevet som en stærk leder. 

Men, og dette er en absolut vigtig pointe, hvilke kompetencer, der er de væsentligste af top performance-kompetencerne, afhænger af organisationen. Så når du står med dine resultater fra fx en 360 graders evaluering, så overvej grundigt, hvilke styrker der er de mest aktuelle for dig, din organisation, jeres målsætning og eksisterende kultur. 

Sikr værdifuld udvikling med hjælp af data

Udvikling af ledere er en væsentlig og strategisk del af enhver virksomhed, ikke blot for lederen selv, men i lige så høj grad for medarbejderne og virksomheden. 

Det er lederens job at få medarbejderne til at performe, og et værktøj til dette er fx at få indsigt i, hvordan lederen fremstår. Oplever medarbejderne måske ikke, at lederen er motiverende, men er dette ikke lederens egen opfattelse, kan dette være et vigtigt udviklingspunkt, som bør arbejdes på.

Derfor er det også nødvendigt at have de rette værktøjer og viden til at få indsigt i, hvordan lederen opfattes af de tætteste relationer samt lederens styrker og kompetencer.

Kom hele vejen rundt med en 360 graders evaluering, og få en unik og nuanceret feedback. Master Danmarks lederevaluering Leadership 360 er et testværktøj, der viser, hvordan lederen bliver oplevet af de nærmeste medarbejdere. Testen fremhæver hvilke styrker og områder, lederen kan fokusere på for at blive en ekstraordinær leder.

Læs mere om testværktøjer.

Category: Udvikling, Ledelse
Tags: Leadership 360, Lederudvikling, Ledelse

Dato: 11.03.2021