MPA styrker dialogen før, under og efter jobsamtaler

I Uddannelses- og Forskningsministeriet har man for nylig valgt at styrke rekrutteringsprocessen. Det sker bl.a. ved at begynde at inddrage test i ansættelsen af alle typer af medarbejdere, hvor de tidligere kun testede på ganske få stillinger.

”Inddragelsen af test kan være et godt redskab til at sikre en mere dybdegående viden om kandidaten. Dette indblik kan bidrage til at skabe et mere oplyst grundlag for at udvælge den bedst egnede kandidat til jobbet” siger Julie Göte, fuldmægtig i Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Dialog på et objektivt grundlag

Testresultatet skal bruges som et dialogværktøj i selve samtalen med kandidaterne, men derudover vil testen spille en rolle både før og efter samtalerne:

”Vi vil bruge criteria til at snakke med chefen om hvilken medarbejder, vi har brug for. Først derefter vil vi skrive stillingsopslaget. Efter samtalen vil vi igen kunne sammenholde kandidaternes resultater med de criteria vi opsatte sammen med chefen. Det giver os et godt grundlag for dialog ikke kun med kandidaten men også i vores interne samarbejde” siger Julie.

MPA skal således fungere som et støtteredskab både før, under og efter samtalerne med kandidaterne. Testen vil bidrage med objektivitet i forløbet og vil gøre det lettere at vælge den rette kandidat til jobbet.

”Et af målene med den styrkede rekrutteringsproces er at reducere fejlansættelser og korte ansættelser. Det vil både gavne ministeriet og den enkelte, at man som ansat passer bedst muligt til jobbet ikke kun i forhold til færdigheder, men også på personligheden,” slutter Julie, som er spændt på at se virkningen af de nye tiltag.

Det vil både gavne ministeriet og den enkelte, at man som ansat passer bedst muligt til jobbet ikke kun i forhold til færdigheder, men også på personligheden

Julie Göte - Fuldmægtig - Uddannelses- og forskningsministeriet