{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Udvid forestillingsevnen i et kreative rum

HR Future Lab valgte ved seneste møde at udfordre dem selv til at slå autopiloten fra og lade idégenerering og innovation udvikle sig i en styret og faciliteret kreativ proces.

Gruppen blev inspireret af indlægsholder Pernille Lytzen, som er Product Development Lead hos Autonomous Mobility. En af de metoder, vi valgte at fokusere på sammen med Pernille, indeholder tre forskellige læringsrum. Hvert rum har forskellige formål, regler, vilkår og arbejdsmetoder:

  1. Det første rum er det kreative rum. I dette rum handler det om at skabe så mange idéer som overhovedet muligt. Der skal gang i den helt store brainstorm. Det er vigtigt, at der holdes fokus på at være åben og kreativ, så man får så mange idéer som muligt. Her gælder reglen; ”no is not an option”. Alle ideer skal på bordet.

    Én af de største udfordringer i løbet af denne proces er, at man ikke må forholde sig kritisk eller på andre måder dømmende til idéerne - hverken ens egne eller de andres. En af de vigtigste pointer her er, at ingen idé er urealistisk.

  2. Det andet rum er det strukturelle, hvor idéer sorteres fra, fordi man her kigger på budget, deadlines, lovgivning, ressourcer og andre rammer.

    I dette læringsrum starter man med at analysere de mange idéer logisk og analytisk. Det vigtigste i dette læringsrum er at udvælge, prioritere og systematisere de mange idéer, som gruppen har fundet frem til. Der er forskellige metoder til systematiseringen af idéerne, men et godt råd er at opsætte nogle kriterier, man måler hver idé op imod. Herefter skal idéerne videreudvikles. På den måde får man en mere realistisk liste af idéer.

  3. Det sidste læringsrum handler om implementeringen. Hvordan skal idéen realiseres? Hvem skal involveres, og hvor starter vi? I dette læringsrum er det meningen, at den idé, der er arbejdet videre med, rent faktisk skal realiseres.

Ved at udfordre os selv i det kreative rum, erfarede vi, hvordan en styret proces øger idéerne både kvantitativt og kvalitativt. Vi er bevidste om, at vi, som alle andre mennesker, finder det naturligt at fokusere på forhindringerne, der begrænser idéerne. (Det bekræfter vores tidligere findings fra 2018 om, at HR ikke kan disrupte sig selv, men kan være sin egen største fjende).
 
Hvad vi også konkret lærte af denne øvelse var, at hvis vi i HR Future Lab springer det første rum over, vil kvaliteten af vores anbefalinger og idéer blive reduceret væsentligt, fordi kvaliteten kommer som en følge af kvantiteten. Vi skal udnytte det store potentiale, der eksisterer i HR Future Lab med den unikke samling af kompetente og erfarne profiler ved også at arbejde i det kreative rum.

Idéudvikling i HR

Vi er derfor allerede tyvstartet med at generere idéer ud fra den nævnte metode, og kommer til at arbejde meget mere ud fra metoden næste gang vi mødes.
 
Med metoden kan man fx med udgangspunkt i et ord som ”møder” komme med mulige løsninger på den virkelighed, som vi forventer i nær fremtid med et arbejdsmarked, hvor medarbejdere er løsere tilknyttet arbejdspladsen.
 
Vi talte om muligheden for at bruge VR (virtual reality) i stedet for at mødes fysisk. Medarbejderne kan i stedet sidde hver for sig, hvor de nu er, med VR-brillerne på, og kan på den måde med det samme være i samme virtuelle møderum.
 
Et andet eksempel er det øgede fokus på at sikre diversitet blandt medarbejderne. Her kunne man generere idéer ud fra ordet ”sprog”, for hvordan sikrer vi en effektiv arbejdsplads med stor diversitet, hvis vi fx ikke taler samme sprog? En teknologi, der kan oversætte direkte i øret på hver enkelt, er en idé til en løsning af denne udfordring.
 
HR Future Lab er ikke skabt på efterspørgsel, hverken fra vores fag eller fra virksomheder. Der er altså ikke nogen, der har bedt om vores anbefalinger. Vi kan derfor forvente, at vores nye idéer og anbefalinger møder modstand i form af:  ”det har vi prøvet”, ”det kan vi ikke fordi…”, ”det er jo ikke muligt at…” osv.
 
Så vi glæder os til næste møde, hvor vi skal i dybden med helt konkrete idéer til at fremtidssikre HR og vil derefter kunne dele langt flere konkrete anbefalinger.
Vi anbefaler derfor også, at HR generelt arbejder med innovative og styrede metoder, når de skal forholde sig til sig selv og HR’s værdiskabelse.


Anbefaling fra HR Future Lab

HR bør udfordre status quo og arbejde innovativt med sit eget fag ved at facilitere idéudvikling i forretningen – og spring ikke det kreative rum over.


Hvad er HR Future Lab?

HR Future Lab er en visionær tværfaglig gruppe af beslutningstagere. Formålet er at debattere HR i fremtiden og som gruppe komme med anbefalinger, der sætter en ny retning. Vores ambition er at give HR en afgørende rolle i at drive forretningen i fremtiden.

Vi arbejder ud fra en innovativ proces, hvor vi ikke kender det præcise slutmål. Metoden til idégenerering vil være en styret og struktureret ramme. Vi skal bruge os selv, vores viden og erfaring, og så skal vi udfordre os selv og udvide vores forestillingsevne.

Vi vil være transparente omkring vores debatter og anbefalinger. På den måde skaber vi nye visionære fortællinger om HR.

Category: Fremtidens HR

Dato: 17.10.2019