{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Tilfør data analytics kompetencer til HR

Alle taler om data. I HR Future lab er det naturligvis også et af vores hovedemner. For med data om mennesker har vi i HR et middel til at kunne forudsige fremtiden og dermed være en afgørende partner til at drive forretningen.

Forskning omkring brug af data viser, at mange virksomheder allerede har en masse data om deres medarbejdere. Det giver dem mulighed for at bruge data strategisk. Desuden kan vi se i Danmark, at de private virksomheder overordnet set er længst med brug af data ved performancemålinger og rekruttering. Mens de offentlige virksomheder overordnet er længst med brug af data ved generelle HR-analyser om medarbejdernes trivsel, sygefravær og lign.

Langt de fleste virksomheder anser HR-data som meget vigtige for udviklingen af virksomheden, men kun ganske få procent fra HR opfatter sig selv som stærke og kompetente til at bruge data i praksis. I HR Future Lab mener vi, at netop HR’s evne og vilje til at kunne se muligheder i at arbejde mere analytisk med data, er nødvendig for at kunne skabe værdi i fremtiden.

For eksempel er det oplagt at indsamle og anvende data for at forstå, hvorfor medarbejderne forlader virksomheden. Gevinsten er at have insights til bl.a. at kunne handle i tide, forudse behov og forbedre fastholdelsen af vigtige medarbejdere.

Det betyder ikke, at alle i HR-afdelingen skal kunne det samme, men uden lysten og modet kommer det ikke til at virke. De profiler, der brænder for data, er ikke nødvendigvis ansat i HR-afdelingen i forvejen.

 


Anbefaling fra HR Future Lab

Giv ansvaret for people analytics til én, der naturligt er drevet af det. Det er muligvis ikke én, der allerede er i HR, så overvej at tilføre en data analytics profil udefra.


Hvad er HR Future Lab

HR Future Lab er en visionær tværfaglig gruppe af beslutningstagere. Formålet er at debattere HR i fremtiden og som gruppe komme med anbefalinger, der sætter en ny retning. Vores ambition er at give HR en afgørende rolle i at drive forretningen i fremtiden.

Vi arbejder ud fra en innovativ proces, hvor vi ikke kender det præcise slutmål. Metoden til idégenerering vil være en styret og struktureret ramme. Vi skal bruge os selv, vores viden og erfaring, og så skal vi udfordre os selv og udvide vores forestillingsevne.

Vi vil være transparente omkring vores debatter og anbefalinger. På den måde skaber vi nye visionære fortællinger om HR.

Category: Fremtidens HR, Datadrevet HR

Dato: 31.07.2019