{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

People analytics i praksis

I HR Future Lab havde vi den fornøjelse at debattere people analytics med David Green, speaker og executive director i Insight222.

Vores vigtigste take away var hans model, der adresserer, hvad HR i praksis bør tage stilling til, når vi arbejder med pepole analytics.
 
Modellen bygger på tre hovedområder: foundation, value og ressources, og herunder 9 dimensioner. Du kan se den her.​​

Vi starter med foundation. Her ligger bl.a. governance, som indeholder purpose og mission/vision. Altså hvilken værdi skaber HR for forretningen. Det er også her, man taler om sikkerhed, samarbejde, lovgivning og etik omkring brug af data på tværs af organisationen.
Metoderne bag handler om at få hurtig succes ved at fokusere på at løse et reelt problem for forretningen fra starten. Til sidst skal der være overvejelser omkring, hvordan HR kan identificere og involvere de rette stakeholdere og personer på den bedste måde.
 
Value omfatter workforce experience, herunder employee experience, demokratisering af data og personalisering af insights. People analytics bør gavne hele forretningen: Ledere, manageres, medarbejdere og naturligvis også HR. Afmystificer og fortæl medarbejderne om arbejdet med people analytics, så de ved, hvad der foregår.
 
Undervejs skal der være et tydeligt business outcome. Bed om hjælp til at estimere og beregne den økonomiske værdi for alle jeres store projekter i HR. Understøt og prioriterer at skabe den rette kultur i HR.
 
Ressources dækker over en række forskellige, men nødvendige skills for at skabe et succesfuldt data analytics team. Det er business acumen, communications, consulting, data science, human resources og work psychology.
 
Nye teknologier bør også ses som en ressource i HR. I starten bør det handle om, hvilke teknologier der er relevante og modne nok i forhold til virksomhedens behov. Det er vigtigt, at der er nogle i HR, der kan håndtere og visualisere data. Og her er Excel og PowerPoint glimrende arbejdsredskaber.
 
Og til sidst - hvordan indsamler vi data om forretning og mennesker? Hvordan bruger vi data i research, analyserer mm. Og hvordan laver vi brugbare output af vores analyser. Det handler om at være nysgerrige og undersøgende. Vær åben for at finde alle relevante datakilder – også eksterne. På den korte bane: Uddan HR i alle basale databegreber, så alle kender til betydningen af de data, der indsamles i HR.

Anbefaling fra HR Future Lab

HR bør tage stilling til både foundation, value og ressources, når de vil arbejde med people analytics i praksis.


Hvad er HR Future Lab?

HR Future Lab er en visionær tværfaglig gruppe af beslutningstagere. Formålet er at debattere HR i fremtiden og som gruppe komme med anbefalinger, der sætter en ny retning. Vores ambition er at give HR en afgørende rolle i at drive forretningen i fremtiden.

Vi arbejder ud fra en innovativ proces, hvor vi ikke kender det præcise slutmål. Metoden til idégenerering vil være en styret og struktureret ramme. Vi skal bruge os selv, vores viden og erfaring, og så skal vi udfordre os selv og udvide vores forestillingsevne.

Vi vil være transparente omkring vores debatter og anbefalinger. På den måde skaber vi nye visionære fortællinger om HR.

Få alle anbefalinger og nyt fra HR Future Lab

Category: Fremtidens HR, Datadrevet HR

Dato: 02.08.2019