{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

MPA styrker dialogen før, under og efter jobsamtaler

I Uddannelses- og Forskningsministeriet har man styrket rekrutteringsprocessen ved at inddrage test i ansættelsen af alle typer af medarbejdere. Tidligere testede ministeriet kun på ganske få stillinger.

”Inddragelsen af test er et godt redskab til at sikre en mere dybdegående viden om kandidaten. Det indblik bidrager til at skabe et mere oplyst grundlag for at udvælge den bedst egnede kandidat til jobbet” siger Julie Göte, fuldmægtig i Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Dialog på et objektivt grundlag

Testresultatet skal bruges som et dialogværktøj i selve samtalen med kandidaterne, men derudover vil testen spille en rolle både før og efter samtalerne:

”Vi vil bruge kriterier til at snakke med chefen om hvilken medarbejder, vi har brug for. Først derefter vil vi skrive stillingsopslaget. Efter samtalen vil vi igen kunne sammenholde kandidaternes resultater med de kriterier, vi opsatte sammen med chefen. Det giver os et godt grundlag for dialog, ikke kun med kandidaten, men også i vores interne samarbejde” siger Julie Göte.

MPA fungerer altså som et støtteredskab både før, under og efter samtalerne med kandidaterne. Testen bidrager med objektivitet i forløbet og gør det lettere at vælge den rette kandidat til jobbet.

”Et af målene med den styrkede rekrutteringsproces er at reducere fejlansættelser og korte ansættelser. Det vil både gavne ministeriet og den enkelte, at man som ansat passer bedst muligt til jobbet, ikke kun i forhold til færdigheder, men også på personligheden,” slutter Julie Göte.

Category: Rekruttering
Tags: MPA

Dato: 23.11.2017