{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

HR Future Lab skaber prototype på fremtidens HR-funktion: Human Hackers

Teknologien udvikles hurtigt og kan efterhånden løse komplekse problemstillinger, hvor den menneskelige hjerne må give fortabt.

Denne artikel omhandler, hvordan HRs fremtidige rolle bliver at forberede mennesker på teknologien og nye måder at arbejde på. Og så løfter vi sløret for, hvordan vi kommer nærmere på, hvad konceptet ’Human Hackers’ skal indeholde. Det sker, når HR Future Lab i 2020 vil skabe en prototype på fremtidens HR-funktion.

Koblingen mellem teknologi og mennesker

Men først skal vi forholde os lidt til den teknologiske udvikling, som uvægerligt vil være et afgørende element i fremtiden. For bare 15 år siden havde ingen forestillet sig, at vores smartphone ville blive epicentret for vores liv. Teknologien udvikles hurtigt og kan efterhånden løse komplekse problemstillinger, hvor den menneskelige hjerne må give fortabt. Dog - selvom mange funktioner kan erstattes af robotter og teknologi, vil der stadig være brug for masser af mennesker til vidensmedarbejdere i fremtidens arbejdsmarked.

Koblingen mellem mennesker og teknologi bliver således central i forhold til, hvordan arbejdet udføres. Her er det helt essentielt, at medarbejderne klædes ordentligt på til at få mest muligt ud af den nye teknologi.
________________________________________

HR Future Lab anbefaler:

En væsentlig kerneopgave for HR i fremtiden bliver at forberede, motivere og uddanne de ansatte i at bruge og udnytte teknologien, samt navigere i det nye arbejdsliv.
________________________________________

Der er mange opgaver, som vi ser, at HR er de oplagte til at løse i fremtiden. Men skal HR-afdelingen så vokse sig endnu større, end man ser i mange virksomheder i dag?

Det mener vi ikke. HR skal derimod snarere fungere som små rådgivende og uddannende funktioner. I takt med at teknologi og digitalisering automatiserer en masse processer, vil der frigøres mange mandetimer til de nye opgaver, fra det, der i fremtiden vil blive betragtet som basal housekeeping.

Faktum er, at for de fleste virksomheder er personaleomkostninger den dyreste post på budgettet. Skal der for alvor ske noget positivt på bundlinjen, så skal HR tage det på sig at effektivisere og optimere arbejdsstyrken med alle de muligheder, teknologien giver. Hvis HR kan levere her, vil det hurtigt være en strategisk mulighed for reelt at kunne sætte scenen i direktion og bestyrelse.

En prototype

Konklusionen fra mødet i HR Future Lab var altså, at HR står overfor en enormt vigtig men også en meget spændende opgave: Den vigtigste ressource vi har, skal omstilles og uddannes, i takt med at fremtiden rykker tættere på. Gruppen er enige om, at den fremtid vi taler om, ikke er så fjern endda.
________________________________________

HR Future Lab anbefaler:

Om 2-3 år vil arbejdslivet se markant anderledes ud end i dag. For deltagerne i HR Future Lab er der ingen tvivl om, at HR allerede nu skal positionere sig, hvis vi skal indtage rollen som Human Hackers.
________________________________________

Temaet for det næste møde i HR Future Lab bliver derfor at komme nærmere, hvad der er for en rolle, HR skal udfylde, og hvordan HR relancerer sig selv og ikke mindst får den vigtige rolle, som er nødvendig for at medarbejdere, opgaver, teknologi og økonomi går op i en højere enhed.

Vi skal derfor arbejde videre og mere i dybden med, hvordan vi udfolder konceptet ”Human Hackers”. Tanken er, at vi skaber en prototype.

Som first movers og thoughts leaders skal vi også kunne prototype succesfuldt. Fremstilling af en prototype for en hel HR-branche er en unik, kompleks og spændende udfordring. Men også en udfordring, der vil bringe gruppen på ukendt territorium baseret på en række forestillinger om fremtiden.

Vi vil få hjælp af eksperter fra forskellige discipliner til at facilitere processen. Vi skal skabe en hurtig skitse og herefter markedsvalidere idéen overfor relevante personer. Metoden vil tvinge os til at finde essensen af vores værdiskabelse som ansvarlige for people.

Derudover vil metoden gøre det nødvendigt at svare på, hvilke udfordringer vi ønsker at løse? Hvad er produktet? Hvem er målgruppen? Hvad er forretningen? Hvad er business casen? Hvordan skal den sælges? Osv. På den måde vil vi tænke mere i designretning og på en mere kreativ måde.

Så stay tuned – i 2020 præsenterer vi prototypen på fremtiden HR: ”Human Hackers.”

Category: Fremtidens HR

Dato: 06.12.2019