{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Forandringsprocesser i fremtidens arbejdsmarked

I de kommende år får de nye generationer mere og mere indflydelse, og dermed vil arbejdsmarkedet og arbejdsstyrken fortsat ændre sig.

I denne artikel vil jeg beskrive, hvordan HR i fremtiden kan støtte forandringsprocesser og organisationsudvikling. Men lad mig starte med et kort kig på fremtidens arbejdsmarked.

Fremtidens arbejdsmarked og nye generationer

Der er skrevet meget om dette emne, så jeg vil gøre det kort og tage udgangspunkt i de konkrete findings, vi har gjort.

I de kommende år får de nye generationer mere om mere indflydelse og dermed vil arbejdsmarkedet og arbejdsstyrken fortsat ændre sig.

Tidligere var der et typisk forløb på arbejdsmarkedet: Vi uddanner os, vi arbejder og vi går på pension. Men i dag – og i endnu højere grad i fremtiden – vil dette mønster ændre sig: Vi uddanner os løbende igennem livet, skifter oftere arbejdsplads, tager lange perioder med orlov, arbejder freelance og hopper på den måde mere ind og ud af arbejdsmarkedet, inden vi til sidst går på pension.

Det er denne præmis, HR skal arbejde under. Verden og arbejdsstyrken ændrer sig hele tiden. Derfor skal vi kende temperaturen på medarbejderne, før de kommer ind i virksomheden, mens de er der og når de igen forlader virksomheden (og måske kommer tilbage). Her bliver det tidligere nævnte organisatoriske termometer uundværligt. Med det kan vi kende dagsformen for arbejdsstyrken og forudse den fremtidige.

De nye generationer vil ikke studse over den måde, vi vil måle på dem og bruge data aktivt. Vi vil som virksomhed på den måde kunne tilbyde dem det rigtige på det rigtige tidspunkt og det vil give dem et bedre arbejdsliv. I forhold til GDPR, som vi jo alle er meget optagede af i øjeblikket, vil vi kunne sige, at de jo allerede er godt beskyttede af GDPR, så de kan lade os passe på deres information og give dem det allerbedste arbejdsliv.

Organisationsudvikling og forandringsprocesser

Den viden om arbejdstyrken et værktøj som det nævnte organisatoriske termometer, kan give er uundværlig, hvis HR vil lykke med forandringsprocesser. Det vil spare HR for hele forarbejdet med forandringsprocesser, fordi de allerede kender medarbejdernes udfordringer, performance mm.

HR kan blive kulturopbyggende med den viden og det kan drive forandringer meget mere målrettet og datadrevet.

Tænk hvis man kunne have hver enkelt medarbejder med til strategiudvikling. Hvis man har data om dem, kan man have dem med uden rent faktisk at have dem siddende i lokalet. HR vil kunne forudse hvordan udviklingen vil gå (de vil have data fra tidligere projekter).

Det vil også være muligt at kunne sammensætte bedre teams baseret på data om medarbejderne. Vi kan bruge viden om generationer, projekter, opgaver og den generelle arbejdsstyrke og sammensætte nye teams på baggrund af, hvad der rent faktisk har fungeret tidligere og derfor med stor sandsynlighed vil gøre det igen.

På den måde kan HR i fremtiden få en meget central rolle og stor berettigelse, når der skal skabes forandringer og organisationsudvikling.

Unik viden om HR-branchen

Du har nu læst alle de findings projektet indtil nu har vist om fremtiden for HR. Mit ønske har været at dele viden og sætte gang i nye tanker og strategier i de enkelte HR-afdelinger. Det håber jeg er lykkedes.

Der har været en overvældende interesse for netop denne form for datadrevne findings om HR og derfor fortsætter projektet selvfølgelig. Vi skal have samlet mere data og have nogle af de beskrevne findings foldet mere ud, så vi får endnu mere konkret viden om den fremtid vi går i møde. De nye findings deler jeg selvfølgelig med dig, når vi har dem senere på året.

Den viden vi nu har fået om vores branche er unik – ingen andre projekter har den mængde data om HR-branchen og dermed den viden om hvilke tiltag, der vil skabe værdi for forretningen i fremtiden. Det betyder at vi er i gang med nogle spændende forløb hvor vi taler om fremtiden for HR i de enkelte organisationer.

Hvis det netop nu er aktuelt for din HR-afdeling at gøre sig overvejelser om, hvordan man helt konkret kan binde teknologi ind i HR’s kerneopgaver, så skriv til mig (jks@master.dk) og lad os mødes og tale muligheder. Da jeg får mange henvendelser om emnet, forventer jeg, at du har mandat til at tage beslutninger.

Category: Fremtidens HR

Dato: 08.08.2018