{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

HR skal være eksperter i virksomhedens distinkte kapabiliteter

Lige som alle andre discipliner skal vi i HR forny vores kernekompetencer. I fremtiden skal vi være eksperter i virksomhedens distinkte kapabiliteter på den korte og den lange bane. Sådan lyder anbefalingen fra HR Future Labs tredje møde i 2022.

HR skal være den vigtigste spiller i forretningen. Det er HR Future Labs omdrejningspunkt. Hvordan vi når dertil, er udgangspunktet for alle debatter, vi har. For at blive den vigtigste spiller i forretningen, må vi helt ind i beslutningsrummet.

Til mødet havde vi valgt at invitere Nils Henrik Wegener og Daniel Højgaard Wegener fra 360°Sprint, der arbejder med business development. Når vi går på jagt i dette domæne, er det, fordi vi mener, at HR i fremtiden skal være eksperter i at identificere virksomhedens unikke kapabiliteter og konkurrencekraft.

Det er nødvendigt, at vi bliver bevidste om, hvilke kapabiliteter der gør virksomheden unik og skaber konkurrencekraft. Det er de distinkte kapabiliteter, der er svære at kopiere. Det handler om at spørge sig selv: Af alle de ting, vi kan, hvad er så det vigtigste? Det er her, HR skal shine.

 

Kapabiliteter: HR’s vej til en fast plads i beslutningsrummet

HR skaber ofte en enorm værdi bag scenen, men i HR Future Lab mener vi, at vi også skal være en del af det strategiske rum. Vi skal frem i rampelyset, så at sige. Og her er kapabiliteter en kæmpe mulighed.

Hvis HR kan tage ejerskab over kapabiliteter og være dem, der sørger for at byde ind med den vinkel, kan beslutningsprocesser blive kvalificeret i langt højere grad. Hvis dialogen om kapabiliteter ikke er til stede i beslutningsrummet, er der en masse blinde vinkler og manglende indsigt, når beslutningerne træffes. Men beslutningerne bliver truffet alligevel. Så fra et forretningsstrategisk perspektiv er der en stor mulighed i, at kapabiliteter er repræsenteret. Og det er oplagt, at HR tager teten på den - hvorfor? Det vender vi tilbage til om et øjeblik. Først skal vi have defineret, hvad vi mener, når vi skriver kapabiliteter.

 

Hvad er kapabiliteter?

Vi forstår kapabiliteter i en udvidet forstand, hvor begrebet ikke kun forstås som faglige kompetencer. Når vi skriver kapabiliteter, der kendetegner virksomheden helt overordnet, er det de mest unikke processer, systemer, viden, skills og organisationsdesign.

Kapabiliteter er en måde at lave datadrevet strategi på – det er nærmest antitesen til at basere beslutninger på mavefornemmelse. Med kapabiliteter bliver vidensgrundlaget langt mere kvalificeret og systematisk. Og med systematik, struktur og et oplyst beslutningsgrundlag kan man træffe bedre beslutninger for forretningen.

Det kan fx være en god ide at arbejde med frameworks, a la nedenstående:

Ved at bruge visualisering på en enkelt side, kan man danne sig et realistisk billede af virksomheden lige nu (as is) – og de giver et sprog for at tale om, hvor virksomheden skal hen (to be).

 

Hvorfor skal HR eje kapabiliteter i beslutningsrummet?

Arbejdet med kapabiliteter ligger heller ikke langt fra HR’s kernekompetencer. Og nogle af kapabiliteterne (i den brede forstand) ejer HR allerede: Organisationsdesign, skills og viden. Når man arbejder med kapabiliteter i vidensvirksomheder, er det de mennesker, man har ansat, som man prøver at blive kloge på. Så længe det er mennesker, man forsøger at flytte, er HR en relevant bejler på den viden, fordi vi i forvejen er eksperter på mennesker.

Det interessante ved kapabiliteter er, at kombinationen af dem udgør det unikke ved virksomheden. Man kan tale om et kapabilitetssystem. Et kapabilitetssystem er:

 ”En kombination af 3 til 8 gensidigt forstærkende kapabiliteter, der adskiller en virksomhed og tilsammen giver den mulighed for at skabe værdi på det valgte marked. Denne værdi kan ikke tilskrives nogen specifik kapacitet, men til systemet som helhed”

[Strategy That works, P.Leinwand, C. Mainardi, HBR & PwC 2016]

Citatet understreger vigtigheden af at være skarp på samspillet mellem kapabiliteterne. Det er ikke de enkelte kapabiliteter, der gør virksomheden unik, men derimod summen af kapabiliteterne tilsammen.

Når man har viden om virksomhedens unikke kapabiliteter, har man et overblik over, hvad der kendetegner virksomheden i dag, og hvor vi skal hen i morgen. Og det er den viden, HR kan være med til at levere. HR skal mappe kapabiliteter, se hullerne og skabe indsigt i forretningen. Den viden skal ind i beslutningsrummet og leve, og HR skal stille de kritiske spørgsmål, så beslutningsgrundlaget bliver kvalificeret og databaseret.

HR Future Labs anbefalinger

HR skal være eksperter i virksomhedens distinkte kapabiliteter på den korte og den lange bane. Det er også HR, der skal være dem, der er eksperter i, hvad virksomhedens konkurrencekraft og uniqueness er. Det handler om at være helt skarp på, hvor man som virksomhed er helt unik og dermed svær at kopiere.

Category: Fremtidens HR
Tags: hr future lab, fremtidens hr

Dato: 02.01.2023