{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Dataanalyse hjælper unge arbejdsløse akademikere i job

Master gennemfører i samarbejde med Tange Gruppen en dataanalyse, der giver valide konklusioner om, hvordan man fremadrettet sikrer, at flere nyuddannede akademikere kommer hurtigt i job.

Hos konsulentvirksomheden Tange Gruppen har de i flere år kørt projektet Potential in Action, der bygger bro mellem arbejdsløse akademikere og virksomheder gennem et forløb, der strækker sig over 26 uger. Formålet er at give virksomhederne mulighed for at få ny viden og friskt input fra de nyuddannede akademikere, mens muligheden for akademikerne er at skabe et større netværk, at få erhvervsrettet deres kompetencer og opgraderet deres CV. Elementer, som gerne skulle hjælpe dem i job.

Omdrejningspunktet i projektet er et forløb på ni uger, hvor akademikerne sammen i teams løser en business case i en virksomhed. De cases, der arbejdes med ude i virksomhederne, er altid strategisk vigtige opgaver, der er rettet mod resultater, som virksomhederne kan bruge direkte eller få vigtig inspiration fra.

Siden projektet startede i 2011 har der været mange forskellige samarbejder og typer af cases – fra markedsundersøgelser til kommunikationsstrategier og målgruppeanalyser. Og erfaringen er, at forløbet skaber motivation, dynamik og gode resultater for begge parter.

Tange Gruppen tester de akademikere, der deltager i forløbet. Testen gør akademikerne klogere på dem selv, og de kan herefter bedre identificere deres styrker og svagheder, ligesom de får viden om, hvordan de performer i et team. Testen og den efterfølgende dialog gør, at akademikere nu bedre formår at sætte deres styrker i spil på en måde, der er relevant i en erhvervsmæssig sammenhæng.

I august 2019 igangsatte Tange Gruppen i samarbejde med Master Danmark en større dataanalyse. Der vil i alt indgå omkring 100 akademikere i dataanalysen, og de vil alle have deltaget  i Potential in Action fra august 2019 og frem til marts 2020, hvor testperioden slutter og resultaterne samles i en større rapport.

Tange Gruppen vil bruge resultaterne til at gøre deres forløb i Potential in Action endnu mere skarpt, så de fremadrettet rammer målgruppen endnu bedre. Dataanalysen skal også afdække data om, hvem der typisk kommer først i job. Her vil rapporten også kunne sige noget om, hvilken adfærd der kendetegner dem, der først underskriver en jobkontrakt og som har formået at bruge forløbet som springbræt ud i arbejdslivet.

Hvordan måler vi?


Til at indsamle data benytter Tange Gruppen Master Danmarks personlighedstest OPTO, der kan forudsige adfærd. Det betyder, at dataanalysen kan gøre os klogere på, om der er en adfærd, der kendetegner de arbejdsløse akademikere og hvilken adfærd, der mest sandsynligt fører til job.

Udover at kigge på, hvem der først kommer i job, kigger vi på forskellige grupperinger inden for testgruppen. Fx kigger vi på, hvilken akademisk baggrund deltagerne har, ligesom vi kigger på alder, køn, erhvervserfaring og nationalitet. Ud fra disse grupperinger kan man trække viden og komme til nogle valide konklusioner om, hvordan man fremadrettet sikrer, at flere nyuddannede akademikere kommer hurtigt i job.

Vi vil løbende dele den viden, analysen giver os, efterhånden som der kommer delresultater ind. Ligesom vi vil dele hele rapporten med jer, når den er færdiggjort i marts.

Få mere at vide


Hvis du har lyst til at læse om Potential in Action, kan du læse mere her og se dette indslag, som TV2nord har produceret.

Category: Udvikling
Tags: Dataanalyse, OPTO

Dato: 05.11.2019