{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

4 fremtidsvisioner for HR

Det gode liv. Det er det, vi skal stræbe efter at skabe i fremtiden. For mennesker, planeten og økonomien. Det stod klart, da HR Future Lab mødtes for anden gang i 2022. Her fik vi trænet fremtidssans, diskuteret de trends, der påvirker HR’s kerneopgave samt bygget en HR-forretning. Hvilke problemer skal vi løse – og hvordan rustes vi til det? Alt tyder på, at vi skal fra stræbe efter at skabe tryghed, trivsel og have modet til at drømme. Hvordan vi helt konkret skaber de rammer er der stadig mange bud på.

Det er tid til fornyelse. HR som disciplin er altid et svar på noget, og netop nu står vi et interessant sted, hvor det ikke er helt sikkert, hvad HR skal være et svar på. Men noget er sikkert: HR skal i fremtiden hjælpe med at sikre det gode (arbejds)liv. Vi skal fra mere til bedre og sørge for, at mennesker trives og kan topperforme uden at brænde ud. Langt de fleste vil opleve et skift fra, at det er hårdt at gå på arbejde til at det er svært. 

For at finde ud af, hvordan vi gør det, må vi bruge vores fremtidssans: Præmissen er, at vi ikke kan regne den ud på forhånd og lave de perfekte planer. Det er svært, men det betyder ikke, at det er forkert.  Til gengæld kan vi ud fra trends og tendenser i dag se, hvad vi skal tage ejerskab på, blive dygtigere til og finde nye løsninger på.  

Ud fra præmissen om, at vi skal skabe en bæredygtig tilværelse for mennesker, planeten og økonomien, stiller HR Future Lab 4 visioner op for HR i fremtiden:  

HR som Human Hackers 

HR skal finde, forbinde og facilitere 

HR skal sikre bæredygtige arbejdsforhold i metaverset 

Employee experience er et patchwork, HR skal sy sammen 

Hvordan ser en bedre fremtid ud? 

Til mødet havde vi inviteret futurist, Anne Skare Nielsen, til at holde oplæg om begrebet fremtidssans, og hvordan HR kan bruge det. Annes pointe var klar fra start: HR skal have fremtidssans. Men hvad betyder det egentlig – og hvordan får vi det lige? 

Fremtidssans er noget, vi alle har. Vi bruger vores mind, body og soul til at forestille os, mærke og tro på fremtiden.  

Det er vigtigt, at vi kan bruge vores fremtidssans, for i nuet er det for sent at begynde at lave de radikale forandringer, man har tænkt sig. Man er nødt til at have vision og motivation for at kunne tegne et billede af, hvordan en bedre fremtid ser ud. For hvis vi får tunnelsyn, gør vi bare mere af det, vi plejer, og så laver vi en anti-vision som egentlig er alt det, vi ikke har lyst til – vi kan bare ikke finde ud af at lave tingene om. 

Læs mere om Anne Skare Nielsens ideer om fremtidssyn samt udviklingen af HR gennem de seneste 6000 år her.

Præmisserne for vores arbejdsliv ændres hele tiden, og HR skal være eksperterne i at forudsige, hvordan arbejdslivet hænger sammen i fremtiden. HR bliver dermed en slags trendspottere eller fremtidsforskere i, hvordan arbejdsmarkedet og vores arbejdsliv ser ud fremadrettet. Vi skal bruge vores fremtidssans. 

Set med de briller på, kom HR Future Lab frem til, at HR i langt højere grad bør være responsive og forstå virksomhedens behov. Vi skal have license to operate. Det betyder, at alt, hvad vi kommer frem til, handler om at være relevant for virksomheden, vi er i. Samtidig er det en bevægelse væk fra det reaktive, hvor vi venter på at der sker noget, før vi reagerer. Vi skal anskue mennesket i arbejdssituationen på en ny måde, og her skal HR gå forrest.   

På jagt i et nyt fagligt domæne 

Hver gang HR Future Lab mødes, går vi på jagt i et nyt domæne og lader os inspirere. Det gør vi, for at vi ikke blot forlænger virkeligheden med brædder og forestiller os fremtiden ud fra vores nutid og fortid. Når vi går i nye domæner, kan vi lade os inspirere af dem og forsøge at forstå deres udgangspunkt og værktøjer. Selvom HR Future Lab er fyldt med intelligente, kompetente og nøje udvalgte mennesker, har vi stadig brug for benhård facilitering, forskellige kreativitetsteknikker og inspiration ude fra, hver gang vi mødes. 

Selve sammensætningen af deltagerne til HR Future Lab er ikke tilfældig. Hver eneste deltager er nøje udvalgt og bidrager med en særlig faglighed, ekspertise eller viden, der kan løfte diskussionen. Vi har bevidst valgt at invitere en del personer ind i HR Future Lab som er ikke fagligt født i HR. De er exceptionelt gode til det, de laver, men kommer fra en helt andre faglige domæner. Fælles for alle er, at vi brænder for at skabe en bedre verden for mennesker i fremtiden – og vi tror på, at de people-ansvarlige kan få den vigtigste rolle at spille i forretningen. 

Vi bygger en HR-forretning 

For at bruge nogle andre værktøjer og redskaber, end vi plejer, delte vi os op i mindre grupper med det formål at bygge HR-forretninger ud fra The Business Model Canvas. Her var opgaven at bygge en HR-forretning baseret på fremtidens HR-kerneopgave.  

Når vi vælger at bygge HR-forretninger som kreativ øvelse, er det fordi, vi dermed tvinger os selv til at tænke HR i en anden sammenhæng. Vi ser simpelthen vores felt i en anden ramme, ud fra nogle andre atypiske præmisser. Arbejdet med at nedskrive værditilbud, produkt, indtægtsstrømme og kundesegmenter for en tænkt forretning sætter meget konkrete overvejelser i gang. Hvordan kan man opfylde visionerne helt praktisk?  

Efterfølgende startede den spændende debat: Hvilke fremtidsscenarier tror vi på? Hvilke fremtidsscenarier vil vi stræbe efter – og hvilke er ikke ønskværdige? 

På den måde fik vores opgave med at lave HR-forretninger os fra det abstrakte niveau ned til det konkrete – og tilbage igen på det abstrakte.  

4 fremtidsvisioner for HR 

Vi ved, hvor vi skal hen: HR skal sørge for, at mennesker er trygge og trives samt kan topperforme uden at brænde ud. Men vejen derhen er endnu ikke afgjort i detaljer. Vi skal turde være åbne og have mod til at tage det lange lys på, for at forudsige, hvad HR’s kerneopgave bliver i fremtiden. Måske er der flere kerneopgaver? I en verden hvor forandringerne står i kø, er det ikke afgjort endnu. Indtil videre arbejder HR Future Lab med flere veje til hvad kerneopgaven skal defineres som.  

Vi har et naturligt ønske om at "regne den ud", men vi tillader os bevidst indtil videre at have flere veje åbne til diskussion om, hvad der skal være visionen og dermed kerneopgaven for HR. 

Ud fra trends og tendenser kan vi sætte overordnede rammer for, hvad vi skal tage ejerskab på, blive dygtigere til og finde nye løsninger på. Vi skal holde øje med, hvad mennesker er optagede af og lave visioner. Her får du HR Future Labs 4 fremtidsvisioner for HR:   

HR som Human Hackers 

HR er eksperter i forandringer, hvor mennesker er nøglen. Når vi er ansvarlige for mennesker, skal vi også være bevidste om, hvordan menneskers hjerner virker. Vi skal hjælpe folk til at tænke ud af boksen og lære dem at navigere i en tid med konstante forandringer og finde nye løsninger. 

HR skal i fremtiden være eksperter i forretningen, der tilbyder forskellige faciliteringsøvelser, lærer mennesker at udvide deres forestillingsevne, hjælper med at nedbryde dårlige vaner i en tid med masser af digitale muligheder. 

Når vi ser HR som Human Hackers i fremtiden, betyder det også, at vi er change agents. Det vil sige, at vi skal være eksperter i, hvordan forandringer håndteres og hvordan vi får folk med på de forandringer.  

Vi skal kunne prototype og løbende lave minieksperimenter, så vi hele tiden prøver ting af og bliver klogere. Det betyder også, at vi skal kontekstualisere data og bruge teknologi uden at miste føling med mennesket.  

HR skal finde, forbinde og facilitere 

Fremtidens HR skal finde, forbinde og facilitere. Det bliver HR, der definerer, hvordan vi samarbejder og skaber communities: HR finder de rigtige folk, forbinder dem med hinanden og faciliterer samarbejdet mellem forskellige typer af mennesker. Vi er linket mellem mennesker i en verden, hvor mødet lige så vel kan foregå fysisk som i et virtuelt univers.   

Når vi ser HR som connectors, bliver vi et essentielt bindeled mellem mennesker og opgaver. Vi skal hjælpe med at sammensætte det bedste team til projektet, der både gavner den enkeltes udvikling og virksomheden som en helhed. På den måde bliver corporate development også en del af HR’s kerneopgave.

HR skal sikre bæredygtige arbejdsforhold i metaverset

Når den fysiske og digitale virkelighed smelter sammen, er det HR, der skal sikre det bæredygtige arbejdsliv. Det indebærer gode arbejdsforhold og et ordentligt arbejdsmiljø, også i metaverset. Det handler om at have ansvar for mennesker i livet (frem for at have ansvar for medarbejdere på arbejdet).  

Når det bliver HR’s vigtigste opgave at sikre, at medarbejdere kan topperforme uden at brænde ud, skal vi arbejde for at skabe mening og motivation. Vi skal acceptere, at vi både er til stedet i den fysiske og digitale virkelighed, og det bliver derfor essentielt, at vi kan tage hånd om alle på tværs af rum.

Employee experience er et patchwork, HR skal sy sammen

HR skal evne at kigge op og ud, lade sig inspirere af, hvordan andre fagligheder opererer og dermed selv kunne lave organisationsdesign. Den samlede employee experience er et patchwork, der skal sys sammen, og det bliver HR’s vigtigste opgave. 

Det skal vi, fordi vi hele tiden skal spørge os selv, hvem vi er relevante for? Fremtidens arbejdsstyrke består af en meget broget gruppe, som alle skal behandles på en god måde. HR bliver eksperter i at gøre arbejdspladsen attraktiv for både fastansatte, freelancere, partnerskaber og andre ansættelsesformer. HR kan forstå de forskelliges behov og har styr på, hvordan man fx lynhurtigt onboarder og sikrer performance. 

Men den brogede arbejdsstyrke er ikke kun forskellig på ansættelsesforhold. HR skal også være opmærksomme på de forskellige generationer og deres motivation.  Gå ud fra, at den du skal være noget for er helt anderledes end dig selv. 

I bund og grund handler de 4 visioner om mennesker, der skal lykkes og trives under nogle bestemte præmisser. De er ikke udtømmende eller endegyldige, for verden er i konstant forandring. Og præcist hvordan HR skal lykkes med dette i fremtiden – ja, det må vi bruge vores fremtidssans til at fornemme.  

Category: Fremtidens HR
Tags: fremtidens hr, hr future lab

Dato: 24.06.2022