{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

360 graders evaluering

Med en 360 graders evaluering får I en unik og nuanceret feedback. Medarbejderen bliver evalueret fra flere vinkler og af de mennesker, der er tæt på i hverdagen på jobbet.

Har du brug for et testværktøj, der viser, hvordan medarbejderen bliver oplevet af de tætte samarbejdsrelationer? Som kolleger, ledere og medarbejdere er vi nemlig ikke bedre end oplevelsen af os. Så hvordan oplever andre os, og hvordan harmonerer det med vores egen selvopfattelse? Er der stor forskel i oplevelsen, afhængig af hvor i organisationen man sidder?

I denne artikel kommer vi nærmere ind på følgende punkter:

Læs mere om testværktøjer, og hvorfor du bør anvende test i forbindelse med udvikling. 

Hvad er en 360 graders evaluering?

En 360 graders evaluering kommer, som navnet antyder, hele vejen rundt. Helt grundlæggende handler det om at skabe muligheden for en unik, grundig og nuanceret feedback, så den enkelte leder får brugbar viden, han/hun kan handle på for at styrke både performance og arbejdsglæde. 

På baggrund af en række spørgsmål bliver medarbejderen evalueret af de mennesker, der arbejder tæt sammen med vedkommende i hverdagen. 

Medarbejderen bliver altså evalueret fra flere vinkler fx af egen leder, kollegaer, medarbejdere eller andre samarbejdspartnere. Samtidig evaluerer medarbejderen også sig selv. 

Nogle vil dele medarbejderens egen oplevelse, mens andre vil nuancere, og nogle vil direkte modsige. Det er netop styrken ved en 360 graders evaluering: Medarbejderen får svar, som normalt ellers ikke ville kunne opnås. 

En 360 graders evaluering kan som koncept bruges til alle typer af medarbejdere og på tværs af alle brancher. Nogle evalueringer er dog specialiserede og målrettede særlige medarbejdertyper. Master Danmarks Leadership 360 er udelukkende målrettet lederen, og spørgsmålene er skabt på baggrund af forskning og litteratur på ledelsesområdet.

Læs mere om Leadership 360.

Hvorfor skal I vælge en 360 graders evaluering?

En 360 graders evaluering giver et dybdegående billede af, hvordan medarbejderen opleves af andre fra flere niveauer. Da det er mennesker, der arbejder tæt sammen med medarbejderen hver dag, får I en unik og nuanceret feedback. Samtidig får I afdækket eventuelle forskelle mellem medarbejderens egen selvopfattelse og andres opfattelse af medarbejderen på jobbet. Medarbejderen bliver dermed klogere på sine styrker, udviklingsområder, blind spots og skjulte styrker.

Læs mere om, hvilke udviklingsområder du IKKE skal udvikle på.

Styrken ved en 360 graders evaluering er, at den netop kommer hele vejen rundt. Den giver indsigt, så medarbejderen kan udvikle sig professionelt og optimere sin egen performance, tilfredshed og arbejdsglæde. Alle svar er naturligvis anonymiserede. 

Hvordan foregår en 360 graders evaluering?

Alle deltagere besvarer spørgsmålene online, hvor og hvornår det passer dem. Det tager max 10 minutter at deltage i en Leadership 360. Når alle har svaret på spørgsmålene, får I tilsendt en rapport med bl.a. grafiske visninger, konklusioner, alle spørgsmål og svar.

Med Master Danmarks Leadership 360 får I en række særlige funktioner. Som i de fleste lederevalueringer får I vist styrker og udviklingsområder. Derudover får I med funktionen Blind spots mulighed for at se, hvor andre bedømmer lederen lavere, end lederen selv gør. Skjulte styrker er omvendt dér, hvor andre vurderer lederen stærkere, end han eller hun selv gør. GAP-analysen giver jer det visuelle overblik og indsigt i, hvordan lederen opleves fra de forskellige sider. I Den detaljerede evaluering kan I se nuancerne og dykke ned i spredningen af score i hver af de 8 top performance-kompetencer.

Vi anbefaler, at lederen omsætter sin indsigt til konkrete målsætninger og handleplaner til den videre udvikling. 

Leadership 360

Leadership 360 er Master Danmarks 360 graders lederevaluering. Den bygger på en teoretisk, forskningsbaseret ramme. Den måler på de 8 top performance-kompetencer, der har vist sig at differentiere de mest succesfulde ledere fra de dårligst performende. 

På baggrund af 50+ validerede spørgsmål får lederen et præcist billede af sin performance inden for de 8 essentielle kompetencer.

Vil du gerne vide mere om de mange fordele ved Leadership 360? Så dyk yderligere ned i testværktøjet her.

Category: Udvikling, Test
Tags: Lederudvikling

Dato: 12.11.2021