Et certificeringskursus hos Master

Hvordan foregår et certificeringskursus hos Master?

Master har løsninger indenfor personlighedstest, typologi og kognitive test. For at kunne anvende Masters løsninger kræver det, at man bliver klædt på til at anvende de forskellige løsninger, hvilket betyder, at man skal certificeres. Men hvordan foregår en egentlig certificering. Kom med ’backstage’ ved en certificering i Masters personlighedstest MPA.

Certificeringen i en MPA opstår af en kombination af en e-learningsdel fulgt op af et ’hands-on’ kursus. E-learning fordi det betyder, at den enkelte kan forberede sig individuelt, når man har tid og mulighed. Det betyder også, at når man mødes på kurset, så starter alle med samme viden som udgangspunkt uanset erfaring og baggrund.

Vekslen mellem teori og øvelser

Kurset veksler mellem teori og øvelser. Der er en masse kvalitative dialoger faciliteret af underviseren og indbyrdes mellem deltagerne. Niveauet og intensiviteten er højt, da kursisterne på kun 2 dage skal blive klædt på til at anvende profilerne. Det er vigtigt, at alle engagerer sig og er aktive i analyserne og diskussionerne.

Øvelserne munder ud i, at deltagerne gennemfører en profilsamtale med en medkursist. Her fortæller kursist Stine Høj Østergaard om sine oplevelser med træning af tilbagemeldingssamtalen:

”Min testperson og jeg kom vidt omkring og det var en virkelig skønt at have en følelse af, at jeg med afsæt i profilen fik stillet velbegrundede spørgsmål og kunne fortsætte dialogen ved at tage udgangspunkt i hans egne svar på testen. Jeg fik spurgt ind til mine teser, og fik afkræftet og nuanceret mine ’fordomme’. Jeg følte mig på sikker grund med testen i hånden. Jeg lærte både ham og hans arbejdsadfærd rigtig godt at kende på ret kort tid, hvor han satte ord på den måde, han arbejder og er leder for sine medarbejdere på. Det var meget spændende.”

De mange øvelser og dialoger giver deltagerne rig mulighed for at få forståelse for profilen og få begreberne godt ind under huden, så de er godt klædt på til efterfølgende gå ud anvende det i praksis. Men øvelse gør mester og det er vigtigt at indstille sig på, at man på kurset bliver klædt godt på, men erfaringen kommer først ved den efterfølgende træning og anvendelse af løsningerne.

Engagement og motivation

Stine Høj Østergaard siger sådan om kurset: ”Stor ros til Mette Dahl Mikkelsen for med sikker hånd og velfunderet faglighed at styre kurset og på en engageret måde at få motiveret og certificeret deltagerne. Hun formår at målrette kurset både til den erfarne testbruger og nybegynderen. Jeg tror, jeg taler på alle deltagernes vegne, når jeg siger, at vi alle glæder os til at komme ud og afprøve vores nye viden i praksis. Det gør jeg i hvert fald! ”

Mia Debel

Finder og formidler små og store historier, der inspirerer til arbejdet med mennesker og test.

Kategori