{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

OPTO skal styrke fastholdelsesgraden

IF Skadeforsikring sætter fokus på performance for at forbedre dialogen i rekruttering og sikre et bedre match mellem job og kandidat.

Hos IF Skadeforsikring er HR partner Betina Maibom i fuld gang med at implementere den nye personlighedstest OPTO i forretningsområdet Privat. Forretningsområdet vokser og har gjort det gennem de sidste år - og det er derfor en bevidst beslutning om at bruge OPTO i rekrutteringer fremover for bl.a. at nå målet om en højere fastholdelsesgrad. Betina mener, at testens fokus på performance vil styrke dialogen i rekrutteringerne og sikre et bedre match mellem job og kandidat.

Understøtter forretningens mål

Betina Maibom er hele tiden opmærksom på hvordan hun kan understøtte forretningens mål bedst. Derfor har hun valgt at implementere en ny og moderne personlighedstest, som de har store forventninger til:

”Vi har taget OPTO i brug og vil implementere den i hele det forretningsområde jeg arbejder med i den kommende tid. Jeg forventer, at det vil påvirke vores fastholdelsesgrad positivt, da vi med OPTO får god mulighed for at få en endnu bedre kvalitetsbaseret dialog med konkrete eksempler på performance ift. det konkrete job. Kandidaterne møder os med et mere fokuseret mindset ift. performance og dialogen bliver endnu mere konkret i forhold til hvert målepunkt holdt op imod krav og forventninger i jobbet. Dét giver både lederne og mig et bedre beslutningsgrundlag,” siger Betina Maibom.

Kombinationen af personlighed og performance sikrer, at dialogen til en samtale giver større værdi end den tidligere personprofil, der blev benyttet. Man kan blive meget konkret i forhold til jobbet og kandidatens adfærd i arbejdssituationer. Dette sikrer det bedste match mellem job og kandidat og dermed bliver medarbejderen også længere i jobbet. Det styrker forretningen og giver værdi på den lange bane.

En leders perspektiv

John Darly, der er Head of Car Danmark hos If Skadeforsikring, har brugt OPTO i rekrutteringen og oplever ligeledes en dialog med det rette fokus:

”OPTO danner et godt grundlag for en god bred dialog. Man kan pejle sig ind på hvem kandidaten er ved at man på en enkel måde kommer lidt mere ud i hjørnerne på selve kandidatsamtalen med endnu større fokus på performance i forhold til jobbet. OPTO’s layout er også lækkert moderne og nemt at gå til” siger John.

I løbet af sommeren vil If Skadeforsikring implementere den nye personlighedstest i flere afdelinger i forretningsområdet Privat med det formål at styrke fastholdelsesgraden og dermed skabe større værdi.

Category: Udvikling, Test
Tags: OPTO

Dato: 06.12.2019