{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Skab match mellem ledertype og jobbet

Hvis du står over for en lederrekruttering eller skal facilitere lederudvikling, har du mulighed for ved hjælp af data at analysere på lederens MPA-profil i forhold til de fire ledertyper og deres fokus: Administration, Forretning, Udvikling og Medarbejdere.

I en verden af komplekse ledelsesopgaver og varierende forventninger står vi over for overvejelser: Hvad bør være vores fokus, når vi rekrutterer til lederstillinger eller faciliterer lederudvikling?

Ledelse består af mange parametre - kognitive evner, selve ledelsesopgaven, sociale kompetencer, erfaringer og naturlig habitus. I stedet for at vurdere, om man er en "god" eller "mindre god" til at håndtere ledelsesopgaven, bør vi starte med at afdække, hvilken ledertype lederens adfærd refererer til.

For dem, der er fortrolige med Masters MPA-test, åbner denne profilløsning op for muligheden for at anvende predefinerede ledertyper.

Bliv klogere på Masters MPA testværktøj og hvordan I kan bruge den til rekruttering og udvikling.

Hvis du står over for en lederrekruttering eller skal facilitere lederudvikling, har du mulighed for ved hjælp af data at analysere på lederens MPA-profil i forhold til de fire ledertyper og deres fokus: Administration, Forretning, Medarbejdere og Udvikling

MPA kan dermed bidrage til en kvalificeret dialog omkring ledernes præferencer. Og med det udgangspunkt kan man tale dybere om ledelse og samtidig have fokus på, hvilke elementer af ledertyperne der forventes, at lederen besidder eller har fokus på at udvikle sin ledelsesadfærd hen imod.  Dermed kan du starte ledelsesdialogen med udgangspunkt i lederens egne svar og holde fokus på ledelse på de fire typer, før man mere specifikt fokuserer på den konkrete ledelsesopgave.

Denne artikel beskrives de fire ledertyper i MPA og hvad der kendetegner dem ud fra hvordan de skaber resultater, samarbejdsrelationer, kommunikationsmønstre og deres fokusvinkel på opgaverne. 

Et stærkere kendskab til ledertyper kan optimere jeres rekrutteringsproces og styrke jeres virksomhed på længere sigt. 

Den administrationsorienterede leder

Sådan skaber lederen resultater

Systematisk, grundig og saglig. Sådan vil man kende den administrationsorienterede leder. Han arbejder på den lange bane og helst med længere tidshorisonter. Han definerer mål og resultater kvalitativt. Ikke kvantitativt. Kvalitetssikring er hans mellemnavn.

Han sætter nye aktiviteter i gang men formår at holde fokus på de aktiviteter, der allerede er i gang. Han tager ikke af sig selv initiativ til nye projekter, men han trives fint med det afvekslende, både i tempo og opgaver. Det er dog i rutinerne, at han for alvor excellerer og bruger sin vedholdenhed, omhyggelighed og ansvarsfølelse.

Samarbejdsrelationen

Han er tilbageholdende og trives bedst i baggrunden. Han finder naturligt sin plads i gruppen, tilpasser sig og går ikke efter lederrollen. Social gennemslagskraft ligger ikke naturligt til ham.

Han går til sine relationer med naturlig skepsis og fokuserer på at fastholde den gode relation. Og altid professionelt og realistisk. Generelt lader han sig ikke påvirke af stemninger og andre menneskers følelser. Han har øjet på bolden. Han er et meget rationelt menneske og går ikke rundt og viser sine følelser. Og han kan kontrollere og beherske sine følelser. Også i stressede situationer.

Han arbejder helst alene eller sammen med den samme gruppe af mennesker. Kontakten er med fokus på det faktuelle og rationelle. Han udvikler og fastlægger gerne rutiner.

Kommunikationen

Han kommunikerer afdæmpet og faktuelt og går ikke efter indflydelse. Han går fagligt og sagligt til både relationer og opgaver. Empati overlader han til andre. Samtidig er han ikke naturlig udadvendt, og kontakt er ikke et formål i sig selv. Det handler om opgaven.

Han vælger sine kampe. Og han er opmærksom på både at give og tage kritik på en faglig, konstruktiv måde. Hans rationelle tilgang betyder, at han forholder sig skeptisk til andres motiver. Og forventer det samme af hans omgivelser. Han er direkte og uforbeholden, og siger naturligt fra. Selvom det kan give konflikter.

Fokusvinklen på opgaver

Han er grundig, ansvarsfuld og detaljens mand. Intet bliver overladt til tilfældighederne. Og han sørger for, at alle step bliver kvalitetssikret. Til gengæld er det store overblik ikke hans bord. Han er tværtimod specialist til fingerspidserne, og det bagvedliggende og overordnede har ikke hans fokus. Rutinen hans favorit, og han behøver ikke nye opgaver eller udviklingsmuligheder for at trives.

Han delegerer kun opgaver, når det er nødvendigt. Og han følger altid op, så de kommer retur til hans godkendelse. I processen er han saglig og formel. Og så går han meget konkret og praktisk til opgaverne og lader andre om at være kreative. Han følger alt til dørs, er vedholdende og lader sig ikke distrahere. Han er meget systematisk og trives bedst med procedurer og retningslinjer. Det ses også, når han træffer beslutninger. Han kalkulerer grundigt risici og analyserer alle muligheder til bunds. Og han afsætter tid til det.

 

Den forretningsorienterede leder

Sådan skaber lederen resultater

Med den forretningsorienterede leder får man engagement, initiativ og målfokus. Hun sætter naturligt sit personlige præg på situationen og trives i et konkurrenceorienteret miljø. Hun er præstationsorienteret og definerer mål og resultater kvantitativt og målbart. De hurtige deadlines er hendes foretrukne. Samtidig er det vigtigt for hende, at hun er med til at definere målene. Og at det er muligt hurtigt at kunne eksekvere på dem.

Hun starter gerne nye initiativer og trives bedst med mange bolde i luften på samme tid. Høj effektivitet er naturligt for hende. Hun fungerer fint i hektiske og pressede situationer, hvor tiden er knap. Det betyder dog også, at hun nemt kan blive rastløs og utålmodig. Hun er socialt gennemslagskraftig og god til at skabe sig indflydelse igennem hendes engagement og entusiasme.

Samarbejdsrelationen

Hun trives med at arbejde både selvstændigt og sammen med andre.

Hun skaber nemt kontakt uden at bruge for meget tid på det sociale aspekt. Samtidig lader hun sig ikke påvirke af omgivelserne. Hun forholder sig rationelt og realistisk til andre mennesker. Hun går dog til sine relationer med tillid og fokuserer på at fastholde den gode relation. Og altid professionelt og realistisk. Hun vælger sine kampe. Og hun er opmærksom på både at give og tage kritik på en konstruktiv måde.

I en følelsesmæssig stresset situation evner hun at finde ro. Hun holder styr på sine egne følelser og viser dem sjældent. Hun går rationelt til opgaverne og er god til at holde overblikket.

Kommunikationen

Når hun kommunikerer, præsenterer hun sine synspunkter og ideer med stor selvtillid og overbevisning. Og hun er god til at profilere sig selv. Hun har en stor gennemslagskraft i alle situationer. Samtidig lader hun sig sjældent påvirke af andre. Og hun skaber nemt kontakt uden at bruge for meget tid på det sociale aspekt. Når hun tager beslutninger, er fakta omdrejningspunktet. Og det er også sådan, hun kommunikerer; direkte og faktuelt.

Fokusvinklen på opgaver

Hun er optaget af helheden og har et abstrakt overblik. Detaljer er ikke hendes stærke side, og hun lader gerne andre tage sig af dem. Hun følger heller ikke naturligt op på detaljerne. Mange bolde i luften er hverdag for hende, og hun trives bedst med afveksling og få rutiner. Hun er dog ikke skræmt af det praktiske og trives lige godt i udviklingsfasen som i den praktiske implementering.

Hun sætter helt naturligt nye initiativer i gang, og hun kan ikke lade være med at komme med nye ideer og udfordre status quo. Ellers er hun er generalist med stort G og kigger på de store linjer.

Hun træffer beslutningerne løbende, som udfordringerne opstår. Og hun har det fint med at agere uafhængigt og træffer naturligt både meget hurtige og meget risikofyldte beslutninger på egen hånd. Og handler. Hun prioriterer hurtigt opgaverne og delegerer gerne opgaver.

Specielt rutineopgaverne. Hun forventer, at der er styr på det og følger ikke op.

Hun søger helt naturligt indflydelse, og i situationen bruger hun sit overblik og fornemmelse for mennesker.

 

 

Den medarbejderorienterede leder

Sådan skaber lederen resultater

Tillidsvækkende, nytænkende og et stærkt overblik. Og god til mennesker. Det vil man straks mærke i mødet med den medarbejderorienterede leder. Han definerer mål og resultater både kvalitativt og kvantitativt. Og så afvejer han altid mål i forhold til tid og sørger for, at målene er realistiske, og der er afsat tid til en god proces. Han sætter gerne nye aktiviteter i gang og formår at holde fokus de aktiviteter, der allerede er i gang. Han trives fint med det afvekslende, både i tempo og opgaver, og korte tidshorisonter skræmmer ham ikke.

Samarbejdsrelationen

Samtidig er han tolerant og forstående overfor andre. Hans relationer er for det meste harmoniske og med positive forventninger til hinanden. Konflikter undgår han nemt, og han påtager sig gerne at mægle.

Den medarbejderorienterede leder trives med at arbejde både selvstændigt og sammen med andre. På det sociale område er han fleksibel og imødekommende og giver gerne plads til og accepterer andre mennesker, deres synspunkter og idéer. Samtidig er han ikke bange for at søge indflydelse også på det mere overordnede niveau.

Han er følelsesmæssigt åben og god til at mærke sine omgivelser. Det betyder, at han også bliver påvirket af stemninger og situationer, og betyder igen, at han vil have brug for feedback fra sine omgivelser. Som leder formår han at motivere og inspirere andre og er følelsesmæssigt engageret og tillidsvækkende. Med hans følsomhed og sensitivt kan han – i sit forsøg på at være imødekommende og forstående overfor andre – risikere selv at blive påvirket følelsesmæssigt.

Kommunikationen

Han hævder sig selv på en afdæmpet måde og giver plads til egne og andres meninger. Han lytter og – når han mener, det er væsentligt – forsøger han at påvirke gruppen. Han skaber nemt kontakt og kommunikerer ukompliceret med nye mennesker. Samtidig får han sine budskaber igennem uden at bruge for meget tid på det sociale aspekt. Han er empatisk, tolerant og indlevende, mens han samtidig formår at træffe beslutninger.

Fokusvinklen på opgaver

Den helhedsorienterede tilgang er hans foretrukne, og han undersøger naturligt opgaver ud fra flere forskellige vinkler. Samtidig er han generalist og ikke en detaljens mand. Han befinder sig bedst i helikopterperspektiv, hvor han holder overblikket. Han har en kreativ og ukonventionel tilgang og eksperimenterer gerne. Til tider også til den mere risikable side.

Han trives med udviklingsopgaver med få retningslinjer og rammer, hvor han skal tænke abstrakt og søge alternativer, da det giver ham spillerum til nytænkning. Inden han træffer beslutninger, kalkulerer han risici og analyserer muligheder. Her bruger han også sit stærke overblik og fornemmelse for mennesker.

Den udviklingsorienterede leder

Sådan skaber lederen resultater

Sæt kreativitet, ukonventionelle metoder og indflydelse sammen – så har man den udviklingsorienterede leder. Hun sætter naturligt sit personlige præg på situationen og trives i et konkurrenceorienteret miljø. Hun er præstationsorienteret og definerer mål og resultater kvantitativt og målbart. De hurtige deadlines er hendes foretrukne. Samtidig er det vigtigt for hende, at hun er med til at definere målene. Og at det er muligt hurtigt at kunne eksekvere på dem.

Hun starter gerne nye initiativer og trives bedst med mange bolde i luften på samme tid. Høj effektivitet er naturligt for hende. Hun fungerer fint i hektiske og pressede situationer, hvor tiden er knap. Det betyder dog også, at hun nemt kan blive rastløs og utålmodig. Hun er socialt gennemslagskraftig og god til at skabe sig en vej til indflydelse igennem hendes engagement og entusiasme.

Samarbejdsrelationen

Et af hendes stærkeste kort er hendes selvtillid og entusiasme. Hun kan opfattes dominerende, men det er det, der skaber hende indflydelse. På det sociale område er hun både fleksibel og imødekommende, og hun kan give plads og acceptere andre mennesker, deres synspunkter og idéer. Hun trives med at arbejde både selvstændigt og sammen med andre.

Hun er god til at profilere og hævde sig selv. Hun går dog til sine relationer med tillid og fokuserer på at fastholde den gode relation. Og altid professionelt og realistisk. Hun vælger sine kampe. Samtidig er hun følelsesmæssigt åben og mærker sine omgivelser. Det betyder, at hun også bliver påvirket af stemninger og situationer, og betyder igen, at hun vil have brug for feedback fra sine omgivelser. Som leder formår hun at motivere og inspirere andre og er følelsesmæssigt engageret og tillidsvækkende. I en stresset situation evner hun at finde ro og bevare overblikket.

Kommunikationen

Når hun kommunikerer, præsenterer hun sine synspunkter og ideer med stor selvtillid og overbevisning. Og hun skaber nemt kontakt og kommunikerer ukompliceret med nye mennesker. Samtidig får hun sine budskaber igennem og er en socialt fleksibel person. Hun er udadvendt og vil gerne skabe både nye og mange kontakter. Og hun er opmærksom på både at give og tage kritik på en konstruktiv måde.

Fokusvinklen på opgaver

Hun har en kreativ og ukonventionel tilgang og eksperimenterer gerne. Til tider også til den mere risikable side. Udvikling er hendes drivkraft. Hun elsker at diskutere nye idéer og tanker og går helt naturligt nye veje. Hun ser altid på situationen og den konkrete opgave fra flere vinkler. Og hun sætter spørgsmålstegn og søger efter alternativer, sammenhænge og årsager. Hun er en naturlig inspirationskilde.

Hun trives bedst med få retningslinjer og rammer, da det giver hende spillerum til nytænkning og alternative muligheder. Og hun kan ikke lade være med at stille sig kritisk til eksisterende koncepter og systemer. Hun stiller mange spørgsmål og forsøger at påvirke situationen.

Hun kigger altid på helheden og har et abstrakt overblik. Mange bolde i luften er hverdag for hende. Til gengæld er detaljer ikke hendes stærke side, og hun lader gerne andre tage sig af dem. Hun følger heller ikke naturligt op på detaljerne. Hun trives bedst med afveksling og få rutiner. Hun sætter helt naturligt nye initiativer i gang, og hun kan ikke lade være med at komme med nye ideer og udfordre status quo. Ellers er hun er generalist med stort G og kigger på de store linjer.

Hun træffer beslutningerne løbende, som udfordringerne opstår. Og hun træffer naturligt både hurtige og risikofyldte beslutninger. Og handler. Hun prioriterer hurtigt opgaverne og delegerer gerne opgaver. Specielt rutineopgaverne. Hun forventer, at der er styr på det og følger ikke op. Hun søger helt naturligt indflydelse, og i situationen bruger hun sit overblik og fornemmelse for mennesker.

 

 

 

Category: Ledelse
Tags: Ledelse, MPA, Rekruttering, Lederudvikling

Dato: 25.01.2024