{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Hvilken farve er du på jobbet?

Hos Skandia er typologien EASI en del af den samlede strategi.

Hos Skandia er typologien EASI en del af den samlede strategi. Master Danmark har i samarbejde med Skandia udviklet et kursus, der ved hjælp af typologien EASI, fokuserer på at træne alle i at spotte kundetyper og derefter målrette sin kommunikation. Som en del af dette forløb får alle en type, som bliver vist i form af en farve. Dermed er det nemt at afkode hinanden på farverne, der er på skriveborde eller opslagstavler.

”Vi har altid arbejdet meget bevidst med både udvikling af medarbejdere og den rette sammensætning af forskellige personlighedstyper. Jeg blev fx for år tilbage selv ansat i Skandia for at sikre den rigtige dynamik i ledergruppen. I de sidste par år har vi været inde i en strategisk omlægning, hvor vi er gået fra at være produktorienterede til at være kundeorienterede. Den kulturændring har givet anledning til en række tiltag, bl.a. en kundeambassadøruddannelse, der bl.a. består af et kursus fra Master Danmark. Jeg har personligt taget rigtig mange tests i min karriere, men med typologien EASI følte jeg for første gang, at jeg kunne identificere mig direkte med indholdet. Den ramte ganske enkelt plet”, siger Direktør hos Skandia, Frank Mortensen.

Effekten kan måles

”Det er vigtigt for os at måle en forretningsmæssig effekt ved de kurser og udviklingsforløb, vi kører. I evalueringsfasen måler vi på, om lederne og medarbejderne er i stand til at handle anderledes efter kurset – og hos Skandia var der en meget markant effekt. Det forklarer måske, hvorfor typologien EASI nu er blevet en integreret del af Skandias dagligdag og er obligatorisk for nye medarbejdere – ikke som en løsning i sig selv, men som et centralt virkemiddel i deres kundevendte strategi”, forklarer Julie Kristine Strange fra Master Danmark.

Bedre feedback gør os klogere

Hos Skandia har forløbet med EASI resulteret i en større forståelse og et fælles sprog, og testen er blevet anvendt på alle niveauer i organisationen, både internt i forhold til møder og feedback, og eksternt i forhold til kunderne.

”I hverdagen har det givet os en større forståelse for, hvordan vi tænker og agerer forskelligt. Vi er blevet mere bevidste om hinandens styrker og begrænsninger. Det gør det nemmere og mere legitimt at komme med feedback – både ris og ros. Forskellighederne er faktisk blevet en styrke, som vi udnytter i det daglige. Arbejdet med EASI-profilerne spiller også godt sammen med vores øvrige indsatser omkring forebyggelse, trivsel og sundhed. Vi har oplevet både stigende arbejdsglæde og et mærkbart fald i sygefraværet – endda i en turbulent periode, hvor Skandia både har solgt fra og fusioneret”, siger HR Chef i Skandia, Anne Lund.

Category: Udvikling
Tags: EASI

Dato: 23.10.2016